Volvo Trucks

Danmark

×

Siden Lars Sølvkjær og Malte Skinbjerg trådte ind i virksomheden i 2005, har der været fokus på dieselforbruget i virksomhedens lastbiler, og de tæller i dag 36 nye moderne Volvo-lastbiler.

De får følgeskab af lige så mange indlejede lastbiler for at klare de daglige transportopgaver i den nordjyske virksomhed, som sidste år kunne fejre 100 års fødselsdag. Virksomheden, der både drives og ejes af de to speditøruddannede vognmænd, transporterer gods rundt i hele Danmark og hovedsageligt gods fra byggebranchen og industrien.

Hos C.M. Transport er det en vedvarende proces at have fokus på brændstoføkonomien, og emnet forfølges og stimuleres på forskellig vis og med god iderigdom.

Med kurser, loyal konkurrence mellem chaufførerne om at køre mest brændstoføkonomisk, løntilskud og teknik. Et centralt redskab i bestræbelserne på at spare brændstof er Volvos flådestyringssystem Dynafleet, som CM Transport allerede installerede i virksomhedens lastbiler i 2005.

C.M. Transport

Mange vindere ved initiativ hos C.M. Transport

Klimaforhold og miljørigtig adfærd fylder stadig mere i den offentlige debat. Vi er blevet mere miljø- og klimabevidste de senere år. Hos C. M. Transport i Nordjylland gør man også noget ved tingene. 

Volvo sparer brændstof

Vi valgte Volvos Dynafleet system hovedsageligt for at spare brændstof, men da vi fik det installeret for 14 år siden, viste det sig hurtigt, at systemet gav os en række andre fordele i driften af vores virksomhed.

C.M. Transport har afholdt kurser for virksomhedens chauffører i brændstoføkonomisk kørsel og mulighederne med Dynafleet. Det har skærpet interessen for at køre brændstoføkonomisk. Vanens magt kan være stor, men chaufførerne har været åbne og engagerede, og de er begyndt at tænke på en ny måde. Kurserne er arrangeret af Morten Fonseca Nielsen fra Volvo Trucks Danmark, og resultaterne har været imponerende.

”Fra første kvartal i 2018 og til første kvartal i 2019 har vi i C.M. Transport med de samme lastbiler og de samme kørselsmønstre formået at forbedre lastbilernes brændstoføkonomi med 8 procent. Og da udgiften til brændstof udgør mellem 25 og 35 procent af de totale fragtomkostninger, er besparelsen ikke uvæsentlig”, pointerer Malte Skinbjerg.

Færre skader og længere levetid på lastbilens komponenter og teknik.

 

Den markante besparelse er også et resultat af Volvos Dynafleet-app, der giver chaufførerne mulighed for løbende at følge egne brændstoføkonomiske resultater på en smartphone eller tablet. Det pædagogiske og mulighederne i app’en tilskynder chaufføren til stadig at dygtiggøre sig. C.M. Transport har tillige valgt at honorere de chauffører, som opfylder de køretekniske krav, som virksomheden opstiller. Det kan blive til et klækkeligt tilskud til månedslønnen, idet den dygtige chauffør kan optjene 3.600 kroner ekstra i kvartalet.

”Jo flere penge vi udbetaler til chaufførerne for den rette brændstoføkonomiske kørsel, jo mere tilfreds er vi i C.M. Transport. Vi er glade på chaufførernes vegne, og vi er glade på egne vegne, fordi vi sparer omkostninger på vores brændstofbudget. Og vi er ikke mindst glade på miljøets vegne, idet vores transporter kan gennemføres med en reduceret miljøbelastning”, fortæller Malte Skinbjerg.

En sidegevinst ved at køre brændstoføkonomisk er tillige en mere rolig og afklaret kørsel hos chaufføren. Det har givet C.M. Transport færre skader og længere levetid på lastbilens komponenter og teknik.

Årsagen til vores stadig forbedrede brændstoføkonomi skyldes dog ikke alene chaufførerne og Volvo Dynafleet, men også Volvos produktudvikling. Volvos motorprogram er gennem årene blevet markant forbedret på ydeevne og brændstoføkonomi. Vi vælger Volvo-lastbiler ud fra sikkerhed, komfort og ikke mindst den gode brændstoføkonomi”, slutter Malte Skinbjerg.