Trucks

Danmark

×

TRAFIKSIKKERHED I ØJENHØJDE

Volvo Trucks Danmark var en af initiativtagerne til kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde. I 2017 modtog knap 8.000 børn undervisning og de har alle fået udleveret sikkerhedsveste. Siden kampagnens start for 15 år siden har mere end 100.000 børn modtaget undervisning i hvordan de sikrer sig i trafikken. Kampagnen besøger hvert år skoler, festivaller og messer. Her undervises børnene i, hvordan de orienterer sig i trafikken og bliver set af lastbilchaufførerne. 

Formålet med ’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’ er at lære børn, hvordan de omgås store lastvogne i trafikken med særlig henblik på synlighed og opmærksomhed ved højresving. Højresvingsulykker kan ske, når lastvognen svinger til højre, og cyklisten kører ligeud. Under besøget på skolerne illustrerer vi situationen og viser nogle mulige afværgehandlinger, som cyklisten kan foretage. Børnene oplever den kompleksitet, som en svingmanøvre indeholder og får selv nogle gode huskeregler til at undgå de farlige situationer.

Volvo ønsker på den måde at yde en aktiv indsats for at styrke mindre børns trafiksikkerhed i forhold til den tunge trafik og samtidig forbedre adfærden i transportbranchen. 

De øvrige partnere er DTL, som er vognmændenes brancheorganisation, 3F Transport-gruppen, som er chaufførernes fagforening, Danske Fragtmænd A/S, Bridgestone Danmark A/S og Energiselskabet OK. 

Link til Børneulykkefondens hjemmeside