Trucks

Er LNG sikkert?

| 4 min
Du har muligvis hørt, at flydende naturgas (LNG) er ekstremt farlig. Men er denne opfattelse korrekt?
Er LNG sikkert?

Hvad er LNG?

Så hvad er LNG, og hvilke egenskaber kan gøre den mere sikker end andre brændstofalternativer? Det er en kryogen-kølet naturgas (kryogenik refererer til materialer ved ekstremt lave temperaturer). Gassen gøres flydende for at reducere volumen i forbindelse med forsendelse og opbevaring. Den består af metan, men kan indeholde op til 10 procent ethan og propan. Metandampe er lettere end luft og spredes hurtigt og efterlader ikke nogen rester. De er også ikke-eksplosive i fri luft og helt ugiftige. Hvis den spildes i vand, forurener eller skader LNG ikke vandlevende liv. Dette står i skarp kontrast til andre meget giftige og mere brandfarlige flydende brændstoffer.

Hvor brandfarlig er LNG?

Så hvor brandfarlig er LNG, og under hvilke omstændigheder er der risiko for, at den kan antænde? Det er højst usandsynligt, at du nogensinde har prøvet at gøre det, men LNG er svært at antænde. Faktisk skal mellem 5 og 15 % luft-til-brændstof LNG opvarmes til 580 grader Celsius for at brænde. Og selv da vil det være en langsom forbrænding snarere end en eksplosion. Den største risiko for menneskelig kontakt med LNG kommer rent faktisk af, at det er så koldt – i gasform kan det være helt ned til minus 162 grader Celsius. De, der skal i kontakt med det, skal bære beskyttelsesbeklædning, beskyttelsesbriller og handsker.

Der er uundgåeligt meget fokus på sikkerheden ved LNG under transport. Tanke, der bruges til at transportere LNG på lastbiler, er dobbeltvæggede og ekstra tykke for at holde LNG koldt, hvilket også betyder, at de er stærkere og mere robuste end tanke, der bruges til andet brændstof og kemikalier. Under en kollision mellem to lastbiler i Belgien for et par år siden forblev LNG-tanken faktisk intakt på trods af en kollision og alvorlig brand, hvor en dieseltank blev flået op, og dieselen antændte.

Det betyder dog ikke, at LNG er fuldstændig sikker under transport. Indånding af metandampe i et lukket rum skal undgås. Hvis LNG spildes inde i et aflukket område, hvor dampene ikke kan spredes, er der en større chance for antændelse.

Fremtiden for LNG

Fremtiden for LNG som et bæredygtigt brændstofalternativ er afhængig af tilgængelighed og potentiale for produktion. Da den let kan fremstilles af biometan, kan denne naturgas klassificeres som et vedvarende brændstof. Den optager gradvist en stadig større andel af den globale gashandel, og den imponerende sikkerhedsstatistik vil bestemt ikke skade denne tendens.

Anna Wrige Berling

Anna Wrige Berling works as Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks.

Related articles