Trucks

Hvordan kan lastvognsbranchen blive en del af den cirkulære økonomi?

| 5 min
Den cirkulære økonomis stigende popularitet har tvunget hver enkelt branche til at gentænke det lineære system med brug og smid væk-affald, og lastvognsbranchen er ikke nogen undtagelse. I årenes løb har producenterne forsøgt at give gamle materialer nyt liv, hvilket giver interessante muligheder for transportindustrien.
Hvordan kan lastvognsbranchen blive en del af den cirkulære økonomi?

Selvom der stadig er lang vej endnu for lastvognsbranchen, før man har udnyttet den cirkulære økonomis fulde potentiale, tager denne branche markante skridt hen imod bedre ressourceudnyttelse. Selvom affald kan håndteres på mange forskellige måder, kan næsten alle være enige om, at genanvendelse og renovering af udtjente dele og lastvogne er en væsentlig del af at reducere vores påvirkning af miljøet. 

Hos Volvo Trucks evaluerer vi miljøpåvirkningen fra vores køretøjer gennem fem parametre: materialer og produktion, brændstof, udstødningsemissioner, vedligeholdelse og behandling af det udtjente produkt (genanvendelse). Den sidste faktor betyder, at vi arbejder intensivt med at bjærge materialer fra gamle køretøjer og bruge dem til at lave nye. Hvis du for eksempel køber en ny Volvo-lastvogn, er ca. en tredjedel af den samlede vægt af et nyt køretøj fremstillet i genbrugsmateriale. Omkring halvdelen af smedejernet kommer fra genanvendt metal, og 97 % af støbejernet er fremstillet af genanvendt jern. Denne vugge til grav-tilgang til et køretøj betyder også, at vi arbejder med materialer, der let kan genanvendes, genindvindes og renoveres. F.eks. bruger vi plast i stedet for metalklemmer til at fastgøre ledninger og slanger, da det tager langt længere tid at fjerne metalklemmer under genvindingsprocessen.

Så hvorfor skulle alt dette betyder noget for dig som vognmand? Det gør det, fordi det er svært at ignorere spørgsmål om ressourceudnyttelse, når alle lige fra forbrugerne til virksomhederne til statslige myndigheder er under øget pres for at reducere mængden af det affald, de genererer. En undersøgelse udført af McKinsey rapporterede, at 60 procent af de kasserede materialer i Europa enten blev sendt til et affaldsdepot eller til forbrænding, mens kun 40 % blev genanvendt eller genbrugt. Det betyder, at Europa mistede 95 % af den producerede vares materiale og energi, mens materialegenvinding og affaldsbaseret energiudnyttelse kun udnyttede 5 procent af den oprindelige råvareværdi. Det er åbenlyst, at der kan gøres meget for at få mere værdi ud af det eksisterende lager af produkter og materialer

Så er der også den kendsgerning, at for dig som transportvirksomhed bevarer dit brugte køretøj en økonomisk værdi, også når lastvognen er klar til at blive skrottet. Metal, chassis eller førerhus i et skrottet aktiv kan stadig sælges videre for et betydeligt beløb. Der er også mulighed for at holde din nuværende flåde i gang ude på vejene ved at bruge udskiftningsdele fra den blomstrende industri, der beskæftiger sig med renovering eller "udskiftningsdele". I denne proces bjærges gamle komponenter, f.eks. en transmission, og renoveres til en standard, hvor den kan betragtes som så god som ny. Renovering bruger en brøkdel af energien og råmaterialet, der går til at lave en ny del, hvilket ikke blot betyder en mindre miljøpåvirkning, men også høj driftstid og lavere samlede ejeromkostninger.  

Selvom fordelene ved at blive del af den cirkulære økonomi er åbenlyse, er der mange udfordringer i forhold til den brede anvendelse af bedste praksis inden for lastvognsbranchen. En af dem er omkostningerne ved genanvendelse, som måske er højere end omkostningerne til udvinding af ressourcer på grund af de mange processer, der kræves til raffinering af materialerne for at opnå kvalitetsstandarderne. Det kræver også store investeringer at etablere et genbrugsanlæg. På trods af disse ulemper betyder det stigende pres fra forbrugerne, vores alt for store afhængighed af råvarer og øgede krav til bedre miljøstandarder, at debatten om, hvordan vi håndterer gamle køretøjer og komponenter, langt fra er forbi.

Lars Mårtensson

Environment and Innovation Director at Volvo Trucks.

Related articles