Trucks

Hvordan vil automatisering påvirke mit job som chauffør?

| 4 min
Når vi taler om automatisering, tænker folk på selvkørende køretøjer. Det er derfor ganske forståeligt, at chaufførernes første reaktion er, at de bliver overflødige. Men automatisering handler ikke bare om selvkørende lastvogne, og faktisk påvirker automatisering sandsynligvis allerede dit job – til det bedre.
Hvordan vil automatisering påvirke mit job som chauffør?

Hvis du ser på de lastvogne og personbiler, der bliver fremstillet i dag, har de allerede en lang række automatiserede funktioner, f.eks. intelligent fartpilot, automatisk bremsning og sporassistent for bare at nævne nogle få. De er designet til at hjælpe chaufføren og gøre dit job lettere. Fremover vil stadig flere funktioner blive automatiseret.

Der er stadig længe til, at fuldstændigt selvkørende lastvogne er et almindeligt syn på motorvejene, men personligt tror jeg ikke, at vi er langt fra at se dem løse opgaver med transport mellem to logistikcentre ad fastlagte ruter. Chauffører behøver derfor ikke at betragte selvkørende teknologier som en trussel. Du bliver bestemt ikke overflødig – faktisk bliver der endnu mere brug for dine færdigheder.

Det mest sandsynlige er, at selvkørende lastvogne i første omgang vil blive brugt til repetitive opgaver mellem to punkter, hvor lastvognen kører den samme rute igen og igen. Hvis vi får selvkørende lastvogne til at overtage denne type opgaver, som typisk findes f.eks. i miner, på havne eller mellem logistikcentre, kan de dygtige chauffører arbejde med mere spændende opgaver, hvor deres færdigheder bliver udnyttet bedre. Det kan f.eks. være opgaver, hvor du skal finde vej i storbyens gader, køre i tæt trafik og foretage sidste-kilometer-levering.

Hvis du stadig er skeptisk, så overvej lige dette her: Alle tendenser antyder, at vores behov for transport vil stige. International Transport Forum mener, at den globale efterspørgsel på fragt vil blive tredoblet mellem 2015 og 2050. Befolkningstilvækst, e-handel og en voksende forventning om levering samme dag vil alt sammen betyde, at der skal transporteres stadig flere varer – hovedsageligt med lastvogne.

Den voksende efterspørgsel på transport vil også skabe rift om de dygtige chauffører. I USA, hvor problemet allerede er særdeles alvorligt, forventes chaufførmanglen eksempelvis at blive fordoblet i løbet af de næste ti år. I Europa er omkring 20 procent af alle chaufførjob i øjeblikket ledige, og det vil de sandsynligvis vedblive at være i den nærmeste fremtid. Automatisering kan hjælpe med at tackle den kroniske chaufførmangel ved at nedbringe det antal chauffører, der skal bruges til monotone og repetitive opgaver.

Samlet set vil den vækst og velstand, som automatisering kan skabe, betyde, at der skabes flere job, end der forsvinder. Den vil ikke blot øge efterspørgslen på dygtige chauffører – den vil forvandle logistikkæden og skabe nye forretningsmodeller, som igen vil skabe masser af nye job på nye områder.

Sasko Cuklev

Sasko is a Director of Autonomous Solutions at Volvo Trucks

Related articles