Trucks

Lastvognskørsel om natten – tips til en mere sikker kørsel

| 2 min
Statistikkerne viser, at næsten halvdelen af alle færdselsulykker med dødelig udgang sker i mørke. Dette til trods for at kun en fjerdedel af alle kørsler foregår i mørke. Vores biologiske ure er indstillet, så vi naturligt føler os søvnigere om natten, men alligevel er det ikke kun dette, der udgør en fare.
Lastvognskørsel om natten – tips til en mere sikker kørsel

At køre, når man er træt, er lige så farligt som at køre, når man er beruset, da det reducerer vores reaktionstider markant. Vores evne til at vurdere hastighed og afstand kan også påvirkes betydeligt. Da lastvogne kører lange afstande på kort tid, kan det at døse hen i blot få sekunder få fatale følger.

Der er selvfølgelig mange farer udefra ved kørsel om natten. Dårligt udsyn påvirker dybdeopfattelsen, farvegenkendelsen og det perifere syn. Dette kan føre til meget kortere tid til at reagere på fodgængere eller vilde dyr, der dukker op foran os, end i dagtimerne. Derfor skal den hastighed, du kører med, tilpasses, så den kompenserer for dette.

Der er også en større tendens til, at de andre trafikanter er trætte eller endda påvirkede af alkohol og stoffer om natten. Statistikkerne viser, at selvom omfanget af påvirket kørsel adskiller sig fra land til land, er det generelt mere almindeligt om natten, og dermed sker der også flere ulykker, der er relateret til dette, om natten.

Før du tager ud på en kørsel om natten, skal du sørge for, at du er ordentligt udhvilet. Kontrollér, at dine forlygter virker korrekt, og at forruden er ren. Når du er ude på vejene, skal du altid køre med en hastighed, der føles sikker i forhold til det begrænsede udsyn og de andre ekstra udfordringer.

Anna Wrige Berling

Anna Wrige Berling works as Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks.

Related articles