Trucks

Rollen, diesel vil spille i fremtidens transport

| 5 min
Hvilken rolle har diesel i de fremtidige transportsystemer, der designes i dag? Det er et spørgsmål, jeg bliver stillet oftere og oftere. Transportbranchen står i øjeblikket over for store forandringer, da teknologien har ændret, hvordan man globalt driver forretning, måden, forbrugerne køber produkter på, har ændret sig, og mennesker rundt om i verden kræver grønnere løsninger i stadig hurtigere grad. Så hvor står transportbranchen lige nu, hvad betragter jeg som de næste skridt, og hvordan kan transportbranchen blive mere brændstofeffektiv ved hjælp af den eksisterende flåde, så vi bedre kan skabe en grønnere fremtid for alle?
Rollen, diesel vil spille i fremtidens transport

Sociale motivationsfaktorer for forandring

2019 føles, som om det godt kunne blive et vendepunkt, på grund af den måde mange mennesker rundt om i hele verden ser på klimaforandringerne, og hvordan folk tænker mere alvorligt over de beslutninger, de træffer, og den effekt, deres adfærd har på den verden, vi alle lever i.

Samfundet tvinger de politiske ledere til at tage beslutninger om CO2-emissioner og deres virkning på luftkvaliteten og miljøet. Disse beslutninger vil få vidtrækkende konsekvenser for vores branche og for samfundet som en helhed. Regeringer og offentlige myndigheder rundt om i hele verden har til hensigt at indføre forbud mod dieselbiler med datoer fastsat i den nærmeste fremtid. Dette kan på længere sigt blive udvidet til lastvogne og busser.

Som branche er vi nødt til at skabe de løsninger, som forbrugerne i stigende grad efterspørger. Transportbranchen har gjort store fremskridt inden for de seneste ti år og udnyttet teknologien mest muligt til at sænke emissionerne på tværs af hele flåder. De data, som virksomhederne får via Volvo Trucks Dynafleet, er kun ét eksempel på, hvordan virksomheder i branchen bruger teknologi til at sænke brændstofemissioner og imødekomme samfundets krav.

Udvikling af en grønnere fremtid

Vi ser konstant alternativer til dieseldrevne lastbiler. El- og LNG-drevne køretøjer er et mere almindeligt syn på ud på vejene og vil i stigende grad blive det i fremtiden. Den nødvendige infrastruktur til at drive disse dieselalternativer – ladestationer eller LNG-tankstationer – er dog stadig på barnestadiet. En højere grad af investeringer og finansiering er nødvendig for at gøre dette mere udbredt. I mellemtiden ville vi gerne se større incitamenter til virksomheder, der vælger at tage biobrændstof i brug.

Jeg er altid stolt over at kunne fortælle de mennesker, jeg møder, at siden begyndelsen af 1990'erne er brændstofforbruget og CO2-emissionerne fra en typisk Volvo-lastvogn til fjerntransport faldet med ca. 20 %.* Vi vil kunne opnå yderligere forbedringer gennem mere effektive drivliner, lavere rullemodstand og bedre aerodynamik i fremtiden.

Reduktion af brændstofomkostningerne og emissionerne

Dieselkøretøjer er stadig de mest solgte lastvogne i verden og vil fortsat være det i den nærmeste fremtid. Den måde, hvorpå lastvogne forbruger diesel, er gunstig i sammenligning med lettere køretøjer som varevogne. Med den højere kapacitet er lastvognene i stand til at opnå en lavere emission pr. ton/kilometer. Dilemmaet er, at moderne transportkrav, der skyldes den omfattende e-handel, har modvirket dette fald i de samlede emissioner.

Prisen på brændstof er også en vigtig medvirkende faktor til, at diesel fortsat er populært. På trods af de seneste udsving er diesel stadig det billigste brændstof på markedet. Biobrændstoffer er dyrere, og der er derfor behov for større incitamenter, hvis de skal blive et praktisk alternativ for mange virksomheder.

Jeg er ikke i tvivl om, at presset fra virksomhederne om bæredygtige alternativer til diesel fortsat vil vokse. Men det punkt, hvor efterspørgslen efter diesel rent faktisk falder, er muligvis stadig meget langt væk. I dag har det aldrig været vigtigere for din virksomhed at sænke omkostningerne og reducere emissionerne for at imødekomme kravene fra forbrugerne rundt om i hele verden.

Lars Mårtensson

Lars Mårtensson works as Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Related articles