Trucks

Der er antallet af LNG-tankstationer i så hastig vækst

| 4 min. | 4 min.
Gennem forskellige investeringer og offentlige incitamenter udvides infrastrukturen for LNG hurtigt. I takt med at produktionen af Bio-LNG også stiger, har flydende gas hurtigt vist sig at være et bæredygtigt alternativ til diesel til fjerntransporter.
Tankstation
Siden 2018 er antallet af LNG-stationer i Europa firedoblet. Med den nuværende hastighed vil der være 750 stationer i 2025.

LNG byder på mange fordele i form som brændstof, herunder den samme ydeevne som diesel, men med en betydelig reduktion af CO2-emissioner og omkostninger. Tankningen er lige så hurtig som diesel, og den gennemsnitlige rækkevidde for en LNG-lastbil er god, hvilket gør flydende gas til et bæredygtigt alternativt brændstof i forbindelse med fjerntransport. Indtil for nylig har den største barriere været manglen på LNG-infrastruktur, men det er under hastig ændring.
 

En stigning i LNG-tankstationer

Siden 2018 er antallet af LNG-stationer i Europa firedoblet og er nu på over 400, herunder planlagte stationer. I det nuværende tempo vil der være 750 stationer i 2025, og i 2030 anslås det, at der vil være over 2000 stationer. Denne vækst er resultatet af støtte fra EU og forskellige landes regeringer, som ser LNG og Bio-LNG som et effektivt middel til at reducere CO2-emissionerne inden for logistik- og transportsektoren.
 

Den største vækst har været i Tyskland, hvor regeringen har indført forskellige incitamenter siden 2019, f.eks. en undtagelse fra vejafgiften for LNG-drevne lastbiler. I dag er der 70 LNG-stationer i Tyskland mod kun tre i 2018.
 

"Det, der sker i Tyskland, har virkelig været en game changer," siger Henrik Persson, Business Manager for Fjerntransport, Volvo Trucks. "På grund af størrelsen af dets lastbilmarked og dets geografiske placering, der gør det til et transitpunkt fra øst og vest, påvirker dette antallet af LNG-lastbiler på de europæiske veje."
 

Væksten er heller ikke begrænset til Europa, hvor Kina har oplevet et betydeligt skift fra diesel- til LNG-drevne lastbiler de seneste år, og i Indien har regeringen annonceret planer om at åbne 1000 LNG-stationer over hele landet i løbet af de næste tre år.
 

At nå sit fulde miljøpotentiale gennem Bio-LNG

Mens et Volvo Trucks LNG-drevet køretøj typisk udleder op til 20 procent mindre end dets europæiske standarddieselækvivalent (fra tank til hjul, kan reduktionen være op til 100 procent (fra tank til hjul), hvis du bruger Bio-LNG med HVO (hydrogeneret/hydrobehandlet vegetabilsk olie). Dette skyldes, at Bio-LNG produceres af råmaterialer såsom husholdningsaffald, landbrugsaffald og spildevand. Ellers er Bio-LNG ikke til at skelne fra almindelig LNG, når det kommer til ydeevne. Der kan bruges den samme infrastruktur til gaslagring, transport og tankning, og en LNG-drevet lastbil kan uden problemer skifte mellem de to. Faktisk blander nogle gasselskaber biogas med LNG, hvilket er et godt første skridt i retning af at udvide fordelene ved biogas til alle LNG-brugere.

Den største barriere for at bruge Bio-LNG er manglen på produktion i stor skala. "I øjeblikket er tilgængeligheden ikke særlig stor i EU, med undtagelse af Norden," siger Henrik Persson. ”I Norge bruger alle LNG-stationer 100 procent biogas. I Sverige ligger det omkring 75 procent biogas og vil snart være på 100 procent, og Finland er på samme vej. Efterhånden som der frigives flere LNG-lastbiler på markedet, begynder mange af de større gasselskaber også at investere i Bio-LNG i resten af Europa."

I december 2021 præsenterede 28 europæiske virksomheder og organisationer biomethan-deklarationen for Europa-Kommissionen og forpligtede sig til at bidrage til at opskalere biogasproduktionen til mindst 350 TWh inden 2030. Hensigten er at hjælpe EU med at opfylde sine "Fit For 55"-mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 55 procent inden 2030.

Andre virksomheder tager også egne initiativer. For eksempel meddelte Shell for nylig, at deres raffinaderi i Wesseling, Tyskland, vil skifte væk fra råolie til vedvarende brændstoffer, herunder Bio-LNG. Shell har også etableret et samarbejde med Nordsols nybyggede Bio-LNG-fabrik i Amsterdam, som vil sørge for, at Shell kan distribuere Bio-LNG gennem sine LNG-servicestationer. I mellemtiden vil Biokraft AS's Bio-LNG produktionsanlæg i Skogn, Norge, det største af sin art i verden, fordoble sin produktion til 50 tons om dagen i 2022. Og den førende nordiske producent Gasum har nu 17 biogasanlæg i Sverige og Norge.

Efterhånden som flere tankstationer åbnes, vil LNG blive et levedygtigt alternativ for et stigende antal transportoperatører. Dette vil sætte dem i stand til at foretage en øjeblikkelig reduktion af CO2-emissionerne på kort sigt, og væksten i Bio-LNG bør gøre det muligt for dem at opnå nul CO2-emissioner (netto-emissioner) på lang sigt. 

Relaterede artikler