Trucks

Bert Johansson
2023-05-29
Driftstid Chaufførens verden
Author
Bert Johansson
Operational Development Manager

Top 8 forebyggende vedligeholdelsestips for at undgå lastbilnedbrud

At sørge for, at lastbilen bliver ved med at køre, er nøglen til at undgå nedetid i din virksomhed. Her er 8 almindelige årsager til nedbrud og hvad du kan gøre for at forebygge dem.

Det er rimeligt at konkludere, at det er næsten umuligt at undgå alle former for nedetid for lastbiler på grund af naturligt slid. Men der er også en masse forebyggende vedligeholdelse, som du kan udføre for at reducere risikoen for nedbrud.

"En helt generel anbefaling til at øge oppetiden er at foretage regelmæssige inspektioner. Daglige kontroller betyder, at chaufførerne kan handle, før et problem vokser sig større eller endda bliver til et stort problem. En masse problemer kan også undgås ved at overholde dit planlagte lastbilseftersyn", siger Bert Johansson, Operational Development Manager hos Volvo Trucks.

Selvfølgelig er nogle nedbrud mere almindelige end andre.
 

Her er en liste over de 8 mest almindelige nedbrud og et overblik over, hvad du kan gøre ved dem.

1. VEDLIGEHOLD BATTERIET 
Den mest almindelige årsag til et lastbilnedbrud er batterifejl. En moderne lastbil er meget afhængig af funktioner og systemer, der alle har brug for strøm. Hvis de bruges for meget, kan de få batteriet til at løbe tør for strøm. Godt opladede og rene batterier sammen med en velholdt batterikasse og velholdte elektriske forbindelser er afgørende, når det handler om at undgå nedbrud. For at undgå funktionsfejl skal du holde batterierne rene og opladede og sørge for, at de elektriske forbindelser i batterikassen er rene og frie for korrosion, ved hjælp af rustbeskyttelsesspray.

2. UNDGÅ LÅSTE ELLER NEDSLIDTE BREMSER
Bremser bliver udsat for en høj grad af slitage, og låste eller spærrede bremser er meget almindelige problemer, der kræver vejhjælp. Årsagerne til denne form for nedbrud kan omfatte revnede skiver, slidte klodser og/eller kalibre, der sætter sig fast. Alle disse kan undgås ved at foretage regelmæssig forebyggende vedligeholdelse. Sørg for, at du følger de planlagte serviceintervaller
.
3SØRG FOR, AT STARTMOTOREN HAR RENE ELEKTRISKE FORBINDELSER
Som nr. 3 på denne liste finder vi problemer med startmotoren, som kan forårsage fejl i motoren. Dette skyldes meget ofte løse eller dårlige elektriske forbindelser, der – i dette tilfælde – er forårsaget af korrosion. For at undgå dette skal du kontrollere startmotorens forbindelser og om nødvendigt rengøre og smøre dem med rustbeskyttelsesspray.  

4. TJEK DINE DÆK DAGLIGT
På fjerdepladsen finder vi forskellige typer dækskader, f.eks. dækeksplosioner. Ved at tjekke dine dæk dagligt kan du undgå en masse problemer. Se efter usædvanlig slitage og skader på dækkenes gevind og sidevægge.

5. TJEK FOR OLIELÆKAGER  
Olielækager kan også ofte forårsage unødvendige driftsafbrydelser. Lækager kommer som oftest fra slanger og rør. Lækager kan findes i både servostyringen og motoroliesystemerne og opstår generelt ved normal brug og nedbrydning. Ved at kigge efter olielækager under køretøjet kan du undgå et nedbrud, før det sker.

6. UNDGÅ KOBLINGSRELATEREDE PROBLEMER
På sjettepladsen over årsager til nedbrud finder vi koblingsrelaterede problemer. De kan forårsages af flere årsager, f.eks. nedslidte koblingsplader eller utætte pneumatiske slanger. De kan blive opdaget under service, så sørg for at deltage i dine planlagte serviceaftaler for at undgå dem. Hvis gearkassen bruges forkert i manuel tilstand, anbefales det at gennemføre chaufføruddannelse for at sikre, at både gearkassen og koblingen bruges korrekt.

7. SKIFT FILTRE I TIDE
Hvis filtrene (f.eks. brændstoffiltre og vandudskillere) ikke skiftes i henhold til din serviceplan, risikerer de at blive tilstoppet – hvilket kan føre til meget dyre driftsafbrydelser. For at vedligeholde motoren og bevare dens forventede levetid, er det afgørende, at oliefiltrene i motoren skiftes ved serviceintervallerne. Sørg for, at du er i regelmæssig dialog med dit værksted – og opdater om nødvendigt dit serviceinterval, og planlæg dine værkstedsbesøg i god tid, så de passer ind i din tidsplan.

8. KONTROLLÉR LUFTBÆLGEN FOR REVNER OG SKADER
Næsten alle lastbiler i dag er udstyret med luftaffjedring ved hjælp af gummibælge. I takt med at de bliver ældre, kan såkaldte "ozonrevner" forårsage skader på bælgen, som herefter kan føre til en pludselig luftlækage, hvilket resulterer i et nedbrud. For at undgå dette skal du sørge for, at din luftbælg er i god stand – hvilket betyder, at du skal holde den så ren som muligt. Det kan gøres under regelmæssig forebyggende vedligeholdelse.  

Nøglen til at reducere omkostningerne til nedetid er at være opmærksom på og optimere den planlagte vedligeholdelse, så du får færre ikke-planlagte stop og nedbrud.

Reducer unødvendige omkostninger med enkle midler

Nogle af de forebyggende vedligeholdelsestips, der er nævnt her, kan virke indlysende eller ligetil. Men nedbrud kan have alvorlige konsekvenser for en transportvirksomhed og kan medføre betydelige omkostninger. De gennemsnitlige omkostninger til nedbrud i forbindelse med disse typer problemer kan variere fra 2.000 til 5.000 EUR* afhængigt af placeringen og omstændighederne. Uanset hvor godt lastbiler er bygget, vil de altid have behov for vedligeholdelse og reparation, og alle de almindelige årsager til nedbrud, som er nævnt her, er baseret på eksempler fra det virkelige liv*.

Som Bert Johansson udtrykker det: "Der er forskel på planlagt nedetid og ikke-planlagt nedetid, selv ud fra et omkostningsperspektiv. Nøglen til at reducere omkostningerne til nedetid er at være opmærksom på og optimere den planlagte vedligeholdelse, så du får færre ikke-planlagte stop og nedbrud".
 

Sådan får du flere oplysninger om forebyggende vedligeholdelse

Kontakt dit nærmeste Volvo Trucks-værksted for at få yderligere rådgivning og en opdateret serviceplan.

* Fakta og statistikker fra Volvos vejhjælpstjeneste (2023).