Gøteborg skifter til grønt

I 2019 sender Volvo Trucks eldrevne lastvogne på markedet i Europa. Men allerede i år kører en håndfuld eldrevne Volvo FL-lastvogne rundt i Gøteborgs gader. Volvo Trucks' svenske hjemby har grønne ambitioner. Lastvognene er en del af en større plan om at skabe nye typer kvarterer og gøre byen mere attraktiv.
Volvo FL Electric i det centrale Gøteborg

I samarbejde med transportfirmaerne TGM og Schenker sætter Volvo Trucks en eldrevet distributionslastvogn til fødevarer i drift i Gøteborg.

Byggekraner præger bybilledet i Volvo Trucks' svenske hjemby Gøteborg. Byen forventes at vokse med en tredjedel inden 2035, og store dele af centrum bygges om for at gøre plads til flere mennesker og veje.

Gøteborg er bestemt ikke den eneste by, som står med denne udfordring. Omkring en milliard mennesker forventes at flytte til verdens storbyer inden 2030.  

For at skabe plads til nye borgere i Gøteborg planlægges der masser af nye, tætbyggede kvarterer til blandet brug – boliger, kontorer og butikker. 

Gøteborgs skyline

Gøteborg håber at kunne håndtere sin voksende befolkning, samtidig med at byen forbliver et attraktivt sted at bo, hvor indbyggerne efterlader et minimalt miljøaftryk.

Gøteborgs byplanlægningsdirektør Henrik Kant håber, at de eldrevne lastvogne vil være med til at gøre de nye kvarterer til en bæredygtig succeshistorie. 

Henrik Kant

Henrik Kant, byplanlægningsdirektør, Gøteborg, mener, at eldrevne lastvogne gør byerne i stand til at planlægge anderledes.

– Elbiler er mere støjsvage og har ingen udstødning, og derfor kan vi planlægge vores byer på en anden måde. Teknologien muliggør nye løsninger, for eksempel mindre restriktive leveringsfrister eller buslinjer tættere på boliger. Det hjælper os med at planlægge tætbyggede kvarterer til blandet brug.

I sit tidligere job som leder af Gøteborgs vand- og renovationsvæsen sørgede Henrik Kant for, at eldrevne lastvogne blev en del af byens renovationsstrategi. 

– Vi har allerede en politik om at bruge skraldevogne, der forurener så lidt som muligt og kører på fossilfrit brændstof. I Gøteborg kører de på biogas eller HVO, som fremstilles af restprodukter fra kødindustrien, siger han. 

Med eldrevne lastvogne kan byen nu tage endnu et stort skridt i den rigtige retning. 

– Gøteborgs vision er at skabe en tæt, grøn by. Vi må arbejde hårdt på at opnå så lave emissioner som muligt, især i centrum. Og samtidig kan vi reducere støjforureningen til et minimum.

Gøteborgs vision er at skabe en tæt, grøn by. Vi må arbejde hårdt på at opnå så lave emissioner som muligt, især i centrum.

Henrik Kant

Byplanlægningsdirektør, Gøteborg

Jonas Odermalm

Jonas Odermalm, chef for produktstrategi, Volvo FL og Volvo FE, Volvo Trucks.

For nogle år siden henvendte Gøteborg sig til Volvo Trucks for at få udviklet en nøje specificeret, eldrevet renovationslastvogn, der opfyldte kravene til ruter, topografi, hastighed og lastkapacitet. Lastvognen skulle bl.a. kunne køre med fem tons og kunne køre en hel dag på én opladning. Nu bliver den eldrevne renovationslastvogn introduceret. Hvis den bliver en succes, håber man i Gøteborg at kunne udvide ordningen.

Henrik Kant håber blandt andet på, at de eldrevne lastvogne vil give et bedre arbejdsmiljø for chaufførerne. 

– Renovationsarbejdere har en af landets højeste forekomster af arbejdsskader. Vi vil meget gerne finde løsninger, der kan forbedre deres arbejdsmiljø, siger han.

Men lastvognen er ikke den eneste eldrevne Volvo, der kommer på gaden i år. I samarbejde med transportfirmaerne TGM og Schenker sætter Volvo Trucks en eldrevet distributionslastvogn til fødevarer i drift. 

– Der er mange fordele ved eldrevne køretøjer, siger Jonas Odermalm, chef for produktstrategi for Volvo FL og Volvo FE hos Volvo Trucks. – De giver mindre forurening og støj, men de kan også forbedre produktiviteten og rettidigheden, fordi det bliver muligt at levere uden for normal arbejdstid. Det nedbringer den tid, chaufførerne skal tilbringe i trafikken. 

Eldrevne lastvogne kan forbedre produktiviteten og rettidigheden.

Jonas Odermalm

Chef for produktstrategi, Volvo FL og Volvo FE, Volvo Trucks

Lars Mårtensson

Lars Mårtensson, Volvo Trucks' direktør for miljø og innovation tror på, at elektrificeringen af lastvogne vil blive prioriteret i stadig højere grad i mange byer.

At få en flåde af eldrevne lastvogne i drift er dog ikke bare et spørgsmål om selve lastvognene. 

– Lastvognene er kun én af de ting, der er nødvendige for at opnå eldrift og bæredygtig transport i stor målestok. Det handler også om at sikre, at regler, ladestationer og infrastruktur er på plads, så det bliver fordelagtigt for virksomhederne at bruge eldrevne køretøjer. Og de kunder og byer, som investerer i teknologien, skal se på transportsystemet som helhed og kunne se den værdi, det kan skabe for deres brands, deres livskvalitet og miljøet.

Gøteborg har ambitioner om at blive hele Skandinaviens logistikcentrum, og byen udvikler sig hastigt til et testområde for nye transportløsninger.

Byen har allerede to elbusruter og en stor mængde hybridkøretøjer. På visse strækninger afprøver lokale bilproducenter selvkørende biler, og Gøteborg er ved at bygge en svævebane, der kan transportere 4.000 til 6.000 mennesker i timen hen over havnen. Svævebanen bliver en del af byens offentlige transport og har skabt overskrifter i hele verden. 

Hvad kan byens kommende indbyggere så forvente?

– Jeg håber, at vi i 2035 ikke behøver at snakke om støjgener eller luftkvalitet, fordi problemerne i det store og hele er løst, siger Henrik Kant. 

Volvo Trucks' direktør for miljø og innovation Lars Mårtensson mener, at de løsninger, som afprøves i Gøteborg, vil brede sig til andre steder.

Vi vil gøre dette her i en større målestok, og vi starter testprogrammer i andre byer.

Lars Mårtensson

Direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks

– Vi vil gøre dette her i en større målestok, og vi starter testprogrammer i andre byer, bl.a. Hamburg. Det handler om at skabe en by, der er attraktiv at leve i. Lastvogne har ikke været højt prioriteret i overgangen til eldrift, men det laver vi nu om på – med vores partnerbyer."

Volvo FL Electric

På grund af deres betydeligt lavere støjniveauer kan eldrevne lastvogne bruges til leveringer sent om aftenen og dermed potentielt være med til at reducere trafikken ude på vejene i myldretiden.

Testlastvognene i Gøteborg

  • De første to Volvo FL Electric-lastvogne tages i brug af renovations- og genbrugsvirksomheden Renova og transportvirksomheden TGM.
  • 100 % eldrevet lastvogn til distributionskørsel, renovationskørsel og andre opgaver i bymiljøer. Totalvægt 16 tons.
  • Drivline: 185 kW elmotor, maks. effekt/130 kW kontinuerlig drift, 2-trins transmission, kardanaksel, bagaksel. Maks. moment, elmotor 425 Nm. Maks. moment, bagaksel 16 kNm.
  • Energilagring: to til seks litium-ion-batterier på i alt 100-300 kWh. 
  • Rækkevidde: op til 300 km.
  • Opladning: AC-opladning via elnettet (22 kW) eller DC-hurtigopladning via CCS/Combo2 til op til 150 kW. 
  • Opladningstid: Fra afladede til fuldt opladede batterier: en til to timer ved hurtigopladning (DC-opladning), op til 10 timer ved opladning om natten (AC-opladning) med maks. batterikapacitet på 300 kWh.

Fakta om Gøteborg

570.000 – Indbyggertallet i Gøteborg, Sveriges næststørste by. Byen har været Volvos hjemby siden virksomhedens grundlæggelse i 1926.

140.000 – Forventet tilvækst i Gøteborgs indbyggertal frem mod 2035
– en tilvækst på en tredjedel.

12 – Byens miljømål, som skal skabe et godt miljø at leve i samt en bæredygtig udvikling. Tre af målene hænger direkte sammen med transport:

  • Begrænset klimapåvirkning.
  • Ren luft.
  • Veludviklet infrastruktur.

Related News

En streg i luften med forbedret aerodynamik

Brændstoffet udgør en tredjedel af vognmandens udgifter, men med en kombination af bedre aerodynamik og den nye EURO 6 trin C-motor har Volvo Trucks nu gjort det muligt at spare tre procent brændstof ved langturs- og regionaltransport....

Lastvognsbranchen nærmer sig hastigt en digital revolution

Takket være telematik, konnektivitet, Big Data, skytjenester og internet of things står en digital revolution for døren i lastvognsbranchen. Det største potentiale er inden for serviceydelser, og her arbejder Volvo Trucks aktivt på at nå sit mål om ...

London arbejder for en sikker by

At undgå trafikulykker har højeste prioritet i London. Blandt ideerne er et forslag om, at alle tunge køretøjer over 12 tons fra 2020 skal have en sikkerhedstilladelse for at køre i byen. Og andre storbyer følger trop....