Volvo Trucks

Danmark

×

Godset slår med halen

Transport af levende fisk kræver erfaring med fiskeopdræt og en specielt opbygget lastbil. Finn Jøker fra A/S Smidt Nissen Jøker & Co. i Brande har begge dele.
Godset-1-mai

En ny Volvo FH 540 med anhænger efterlader en lille støvsky efter sig, da den kører ud af grusvejen til Hygild dambrug ved Ejstrupholm i Midtjylland. Bag rattet sidder fiskeeksportør Finn Jøker, han er kommet for at hente 5 tons levende ørreder, der forårskåde slår med halerne i dammene. Den lange kolde vinter har været hård ved fiskene, og forårsvarmen gør fiskene meget livlige - ja kulrede fortæller Finn Jøker. Dambrugets driftsleder Kristian Nielsen og hans folk står klar til at fange de ørreder, som skal på deres sidste rejse. Den går til München, hvor de skal være næste morgen. 

Det flotte lastvognstræk står og skinner i solen, og køretøjets 12 bassindæksler er åbne og klar til at modtage den levende last. Hver bassin på lastbilen er fyldt med 2.000 liter borvand med en temperatur på ca. 8 grader som vandet i dammene. Fiskene må ikke udsættes for store temperaturforandringer, når de fra et transportbassin på en gummiged hældes ned i lastbilens bassiner. Hver bassin fyldes med ca. 400 kg ørreder, så emballagen i form af vandet fylder således mere end den levende last.

Finn Jøker er 3. generation i virksomheden A/S Smidt Nissen Jøker & Co., der blev etableret i 1956 af hans morfar - Smidt Nissen Jøker. I en årrække valgte man i virksomheden udelukkende at drive dambrug og udlicitere transporten til eksterne. Også da datteren Aase Jøker tog over i virksomheden i 1976. Men da Finn Jøker i 1992 trådte ind i virksomheden, blev transporten igen en del af virksomhedens tilbud til kunderne og ved årtusindeskiftet ophørte man med dambrug og koncentrerede sig udelukkende om transport. Det faldt naturligt, da man stod over for en række moderniseringer og tillige fik en meget smitsom sygdom i et af brugene. Det blev dyrt, og derfor valgte man at sælge brugene fra. I dag er sygdommen udryddet i erhvervet, men Finn Jøker har ingen planer om at vende tilbage til dambrugsproduktion, man trives med udelukkende at transportere fiskene. 

– Der er retningslinjer for transport af levende dyr og kravene bliver hele tiden skærpet. 
– Vi føler, at erfaringen med dambrug giver os en fordel som transportører. Vi kender fiskenes adfærd under forskellige vejrforhold, og ved hvordan de skal have det, fortæller Finn Jøker. 
Finn Jøker styrer ilttilførslen i hvert bassin via en tank fyldt med flydende ilt bag ved førerhuset, så fiskene har de optimale iltforhold under transporten. Han køber fiskene af det enkelte dambrug og bærer selv risikoen for at fiskene kommer sikkert frem til kunden. 

Virksomhedens 2 Volvo lastbiler kører hovedsageligt til Tyskland og Østrig med ål, sandart og ørred, og kunderne tæller bearbejdningsindustrien, dambrug, restauranter, storkøkkener, detailhandelen m.fl. 
– Vores valg af Volvo er ingen tilfældighed. Vi er godt tilfredse med Volvos 13-liters motor, der både er brændstoføkonomisk og driftsikker. Og førerhusets indretning er god ligesom overnatningsmulighederne. Sengen er bred og i god kvalitet. Vi sover ofte i lastbilen, så den slags ting skal være i orden. Og så er vi rigtig godt tilfreds med Volvos I-Shift gearkasse. Vi skal aldrig have andet, understreger Finn Jøker. 

Der er ca. 250 dambrug i Danmark, hvor der tidligere var mere end det dobbelte antal, og Finn Jøker vurderer, at der kan være 100 tilbage om 5-10 år. Stigende miljøkrav og den internationale konkurrence fra Polen og Sydeuropa sætter sit præg på branchen. Strukturforandringen i erhvervet har ikke påvirket den anerkendte danske ørredkvalitet og ej heller mængden af fisk der produceres i de danske dambrug, idet de tilbageværende har øget produktionen. 

Dambrug i Danmark bliver stadig mere industrialiserede, og produktionen i mange brug foregår i lukkede systemer uden udveksling med den omkringliggende natur, hvilket giver bedre mulighed for at recirkulere og rense vandet. Industriproduktion kræver store investeringer, og derfor samles danske dambrug på færre hænder for bedre at kunne udnytte stordriftsfordele. 

4. generation står klar til at træde ind i virksomheden - Finns 20-årige søn Morten vil efter afsluttet handelsskoleuddannelse begynde som chauffør i virksomheden, og Finn ser frem til samarbejdet med sønnen. Også 2. generation - Aase Jøker - Mortens farmor glæder sig over at næste generation snart er på plads i familievirksomheden. I en alder af 79 år følger hun stadig interesseret med.