Volvo Trucks

Danmark

×

Fisker, vognmand og iværksætter

Poul Kjærgaard byder Midter/Striben velkommen på kommandobroen. Ikke en kommandobro, hvorfra skibsføreren styrer sit skib. Nej, Poul Kjærgaard styrer med dygtige medarbejdere sine virksomheder fra sit kontor med panoramaudsigt ud over Limfjorden.
vognmand-1

Vi er på Vilsund Muslinge Industri, og Volvo-lastbiler kører ind og ud fra fabrikken med blåmuslinger. De transporteres i containere og er hentet på havnene ved Limfjorden. Muslingerne bliver kontrolleret og vejet ved ankomsten, så fiskerne får de rigtige priser for deres fangster. Dernæst bliver blåmuslingerne skyllet og renset, hvorefter de bliver sendt videre til bearbejdning på Vilsund Blues øvrige fabrikker, hvor de koges, fryses og pakkes i glas eller dåse. Andre sælges i store net til eksport. Vilsund Blue leverer muslinger til detailhandlen i Danmark, men ca. 98 % af produktionen går til udlandet. Hovedsageligt til Frankrig, England og Tyskland, hvor kunderne er detailhandelskæder, catering- og bearbejdningsindustrien. Det lå ikke i kortene, at Poul Kjærgaard (46) skulle være iværksætter og fabriksejer. Hans far var fisker, og det blev Poul og hans storebror også. De fiskede blandt andet muslinger i Limfjorden. Ulykkeligvis kom faderen og broderen af dage på havet, og familien lagde pres på Poul for at gå i land. Det gjorde han i 1986, og så fik han en idé. Han byggede en fabrik, der kunne aftage andre fiskeres fangst af muslinger. Han kendte råvaren og fiskerne, og virksomheden tog hurtig form. I dag er Vilsund Blue efter vækst og opkøb Danmarks største leverandør af blåmuslinger. De aftager muslinger fra de attraktive banker i Limfjorden, hvor livsbetingelserne for blåmuslinger er gode. En blåmusling fra Limfjorden vejer i gennemsnit 2½ gram, og kødkonsistensen er god og velsmagende.

Muslingefiskeri er kun tilladt i bestemte perioder af året af hensyn til muslingebestanden, og reelt fiskes der kun blåmuslinger 32 uger om året. I de stille perioder efterser Vilsund Blue maskiner i produktionen, og lastbilerne får også et servicetjek, så de er klar, når sæsonen starter igen. Samtidig kan man holde ferie og tage den afspadsering, man har til gode. Muslinger er blevet en populær spise, fordi madprogrammer på TV og ernæring fylder mere i forbrugernes bevidsthed. Endvidere er det sket en større forædling af produktet, og markedet er blevet mere internationalt og konkurrencepræget. Det er relativt billigt at transportere frostvarer i containere på skib fra fjerne verdensdele, og Chile er Vilsund Blues største konkurrent.

Poul Kjærgaard tøver ikke med at afprøve nye forretningsområder, men er også hurtig til at skære til og stoppe aktiviteter, der ikke skaber indtjening. På et tidspunkt etablerede man eget transportfirma, idet man forventede at finde nye godstyper til lastbilerne i de uger, hvor muslingefiskeriet alligevel ligger stille. Og tidligere kørte man også egne færdigvarer til de europæiske kunder i store kølevogne, men indtjeningen stod ikke mål med forventningen. 

- Vi har altid kørt Volvo, og der er jo ingen grund til at skifte, når det fungerer. Både chauffører og jeg foretrækker Volvo. Valget af Volvo er lig med god driftsøkonomi og signalerer ansvarlighed i forhold til miljø og sikkerhed. Selv om vores lastbiler hovedsageligt kører intern trafik mellem vores fabrikker, behøver de jo ikke at være nogle gamle, støjende og osende lastbiler, fortæller Poul Kjærgaard.

Fangst af blåmuslinger i Limfjorden er nok det mest kontrollerede fiskeri i verden. Vilsund Blue er blevet certificeret af MSC - Marine Stewardship Council - som den første muslingeleverandør i verden. En certificering, hvor man løbende kontrolleres i forhold til bæredygtighed, miljøpåvirkning og overfiskeri. Fiskerne har således kun fanget 2/3 af deres tildelte kvote sidste år på grund af nedgang i bestanden efter et iltfattigt år i Limfjorden i 2011. Man saver jo ikke den gren over, man selv sidder på.

Vilsund Blue A/S

Stiftet: 1986
Antal fabrikker: 4
Antal medarbejdere i sæsonen: ca. 80
Produkter: Blåmuslinger og østers
Produktion: 1.500 tons om ugen
Vognpark: 4 Volvo-lastbiler