Volvo Trucks

Danmark

×

På motorernes fødested

Tag med til Volvos motorfabrik i Skövde, Sverige, hvor alle motorerne kommer til verden, og mød ingeniørerne bag Euro 6-teknologien.
Smelteovn på Volvo Trucks-fabrik.
Råmaterialer føres ind i smelteovnen på G1, det ene af to støberier på Volvo Trucks' motorfabrik.

Fredrik Karlén sænker visiret på sin hjelm og sænker slaggerageren ned i den åbne smelteovn. Det smeltede metal har en temperatur på 1.500 grader, og personalet er underlagt strenge sikkerhedsregler. Velkommen til G1, et af de to støberier på Volvos motorfabrik i Skövde, Sverige. Smelteovnen på G1 får konstant tilført råmaterialer som smede- og støbeaffald fra fabrikken. For at opnå de korrekte værdier i det smeltede jern tilsættes der forskellige legeringer som kulstof og silicium.  

Jernet løber i gyldne floder ned i støbeskeer, som herefter føres til deres bestemmelsessted på smelteanlægget: støbeovnene til topstykker og motorblokke. Det er her, blandt røg og gnister i det dunkelt oplyste smelteværk, at lastvognsmotorerne fødes. 

 

Hvert fjerde minut vippes nyt råmateriale ned i smelteovnen, og oppe i kontrolrummet holder smeltearbejder Fredrik Karlén et vågent øje med processen. 

– Hvis vi vil bygge gode motorer, skal værdierne være helt perfekte. På smelteriet arbejder man sig op fra bunden. De ældre medarbejdere lærer de yngre op. Man starter som jerntransportdreng, så passer man en ovn, og til sidst kan man ende heroppe i kontrolrummet, siger Fredrik Karlén, som begyndte i montageafdelingen på Volvo Trucks i 1994 og skiftede til smelteanlægget på G1 i 2009.

Det første støberi i Skövde åbnede i 1868. G1 blev indviet i 1951, og i august 2009 begyndte støbearbejdet i det langt mere moderne G2. Arbejdet er krævende, men personaleudskiftningen er lav. Stedet emmer af godt håndværk og respekt for jernet. 

– Set fra vores synspunkt er der ikke så mange ændringer med den nye Euro 6-motor. Vores specifikationer for jernværdierne kommer til at ændre sig, men alt andet er, som det plejer, siger Fredrik Karlén. 

Da Europas strengeste emissionskrav til tunge lastvogne trådte i kraft 31. december 2013, udgjorde de en betydelig stramning af reglerne. I forhold til Euro 5 er kvælstofilteemissionerne (NOX) nedbragt med 80 procent, og partikelemissionerne er nedbragt med 50 procent. Og for første gang skal emissionsgrænserne altid overholdes – uanset vejrforhold og trafiksituation.

Hvis vi vil bygge gode motorer, skal værdierne være helt perfekte. På smelteriet arbejder man sig op fra bunden. De ældre medarbejdere lærer de yngre op.

En af de største udfordringer for Volvo Trucks har været at overholde disse strenge krav uden at give køb på andre vigtige egenskaber, f.eks. gode køreegenskaber, effektivitet, brændstofforbrug og lastvognslevetid. 

– Hvis en lastvogn holder stille på værkstedet, fordi dens emissionsteknologi ikke er god nok, taber kunden penge. Derfor har driftssikkerhed og bæredygtighed været utrolig vigtige parametre i det arbejde, Volvo Trucks har gjort på Euro 6-motoren, siger Mikael Karlsson, projektansvarlig for hele Euro 6-projektet hos Volvo Group Trucks Technology (GTT).

Under udviklingsarbejdet har Volvo Trucks kunnet trække på sine erfaringer fra USA, hvor en emissionsstandard svarende til Euro 6 blev indført i 2010. Lastvogne i USA har blandt andet både EATS (efterbehandlingssystem til udstødningen), et dieselpartikelfilter (DPF) og en katalysator (SCR), hvilket nedbringer kvælstofilterne. Denne teknologi kombineret med Volvo Trucks' eksisterende Euro 5-motor har udgjort fundamentet for den nye Euro 6-motor.

– En af forskellene på vores løsning i USA og den, vi har valgt til Euro 6, er, at vi i den nye motor har samlet alle komponenterne i én lyddæmper i stedet for to, forklarer Lars-Olof Andersson, projektleder for forbrænding hos Volvo Group Trucks Technology (GTT). 

En anden udfordring var at overholde kravet om, at emissionsværdierne aldrig må overskrides uanset vejrforhold og trafiksituation. Udstødningsgassernes temperatur varierer normalt alt efter, om lastvognen kører tom eller med en tung last, i langsom bytrafik eller på en øde motorvej. For at sikre stabile emissionsniveauer for kvælstofilter og partikler må udstødningstemperaturen imidlertid aldrig falde til under 200 grader. Hvis temperaturen er for lav, kan den hæves med EGR (recirkulation af udstødningsgasser). Det betyder, at de varme udstødningsgasser blandes med forbrændingsluft og sendes tilbage til motoren. De genopvarmede udstødningsgasser tvinges derefter ind i efterbehandlingssystemet, hvor den korrekte temperatur nås.

Hvis en lastvogn holder stille på værkstedet, fordi dens emissionsteknologi ikke er god nok, taber kunden penge. Derfor har driftssikkerhed og bæredygtighed været utrolig vigtige parametre i det arbejde, Volvo Trucks har gjort på Euro 6-motoren.

Med Euro 6 er der desuden blevet introduceret et internt system, der kontrollerer alle systemer og funktioner i lastvognen. Der kræves også en ekstern emissionskontrol. Hvert år skal lastvognsproducenterne teste et bestemt antal lastvogne fra hvert modelprogram. Testen udføres med en emissionsmåler, som sættes på udstødningsrøret. 

– Den eksterne kontrol udføres på en bestemt vejstrækning og under virkelige trafikforhold. Lastvognene bliver kørt i forskellige trafiksituationer, også kaldet en kørselscyklus. Den skal omfatte motorvejskørsel, bytrafik og bakket terræn, forklarer Nitin Patel, chef for forbrændingssystemer hos GTT.

Euro 6 har ikke bare været en teknisk udfordring. Den har også nødvendiggjort nye montageløsninger på motorfabrikken i Skövde. Det har været nødvendigt at konstruere nye maskiner, og der er føjet nye stationer til montageprocessen. 

De støbte motordele ankommer i den lyse og luftige montagehal efter at være blevet forarbejdet af robotter. Der er næsten stille i montagehallen. Nogle få maskiner summer, og et sted kan man høre en radio spille dæmpet. Her fremstilles der motorer til lastvogne, som sælges verden over. Halvdelen af dem er Euro 6-motorer, som primært fremstilles til det europæiske marked. Euro 5-motorerne, som stadig produceres her, er beregnet til destinationer uden for Europa.  

– I forbindelse med introduktionen af Euro 6 har vi fået et langt bredere sortiment af komponenter, arbejdsstationerne er blevet bygget om, og vi har indført nye måder at behandle materialerne på, siger Henrik Andersson, en montagearbejder, som har været involveret i udformningen af de nye montagestationer. 

Produktionen af Euro 6-motorerne er blevet indfaset i et roligt tempo. Hovedfokus har hele tiden været på at sikre processen og løse de udfordringer, der opstod hen ad vejen. 

Når motoren kommer til den sidste station, skal den gennemgå en kuldetest og en tur på malerværkstedet. Herefter bliver de færdige motorer stillet på række på lageret, klar til at blive transporteret til Volvo Trucks' fabrikker i Tuve og Gent. 

Der er køligt herude, faktisk endda koldt – langt fra den verden af gnister og hede, hvor Fredrik Karlén fjerner slagger efter endnu en smeltning. Ovnen er i drift døgnet rundt og producerer 30 tons jern i timen til i alt 72.000 motorer om året. Ovnene i smelteanlægget på G1 får aldrig mulighed for at køle af.