Volvo Trucks

Danmark

×

Slagelse Kloakservice - Meget mere end kloakservice

Vognmand Willy Jensen Slagelse Kloakservice ApS har næse for forretning. I dag driver han med gode medarbejdere 11 selskaber i forskellige brancher. Arbejdsdagen er lang, og der er mange ting at tage stilling til, men Willy Jensen bliver ikke stresset og sover godt om natten.
slagelse1

Virksomheden Slagelse Kloakservice har mange søskende i et konglomerat af selskaber ejet og stiftet af Willy Jensen. Han er en idérig entreprenør, der kan tilbyde opgaveløsning i mange forskellige sammenhænge. I dag er han blandt andet landmand, entreprenør, bygherre samt indehaver af et miljøcenter og vognmandsvirksomheden Anton Petersen Eftf. ApS. 

En ældre rendegraver og en gammel traktor spændt for en lille slamsuger, det var Willy Jensens vognpark i starten af 70’erne. Som sine forældre skulle han være landmand, og i 1971 købte han ejendommen Rødstensgården med 40 tønder land ved Slagelse. Landbruget var dog ikke nok til at udfordre den unge landmand, der tillige var uddannet tømrer. Der var gang i parcelhusbyggeriet i og omkring Slagelse i perioden, og der var masser af muligheder for en ung mand, der ville tage fat, og det ville Willy Jensen. 

Han begyndte at supplere livet som landmand med slamsugning og højtryksspuling for landbrugskollegaer, private og virksomheder. Endvidere involverede han sig i det voksende parcelhusbyggeri med sin rendegraver. Han hjalp bygherrer og private med at grave ud til fundament, rørledninger, brønde, køre jord bort og støbe fundamenter. 

Willy Jensen er stadig landmand, men har i dag 200 hektar under plov, og dertil skal lægges det landbrugsjord, han køber rundt omkring med henblik på byggemodning og bygning af parcelhuse.

Willy Jensen har et samarbejde med HusCompagniet, hvor man udvikler byggegrunde flere steder på Sjælland og gør dem klar til husbyggeri. Salget går forrygende, ligesom udlejningen af erhvervslejemål gør det på Willy Jensens forskellige adresser i og omkring Slagelse. 

I 2009 voksede Willy Jensens aktiviteter voldsomt. Han vandt en licitation om en landbrugsskole på 30 hektar ved Slagelse. Sælger var den selvejende institution Selandia, der kan tilbyde faglige og gymnasiale uddannelser på otte fagskoler og to gymnasier, og området rummede blandt andet bygninger til kostald, svinehuse og dådyrfarm. Willy Jensen stiftede Miljøcenter Enggården ApS, og Slagelse Kloakservice fik endnu en søster. En søster med en udfordrende barndom, for selskabet skulle miljøgodkendes i en række sammenhænge  blandt andet i forhold til luftgener og grundvandssikring. Det tog flere år med nabohøringer, indsigelsesmuligheder m.m., men i dag er virksomheden i stor vækst. De første 10 hektar er indrettet og istandsat til erhvervslejemål og modtagelse af miljøaffald, og de næste hektar er undervejs. Beboerne på Miljøcenter Enggården er blandt andre renovations- og transportselskabet RenoNorden, LMK-VEJ og Munck Forsyningsledninger. 

Miljøcenteret modtager blandt andet byggeaffald, spildevandsslam fra rensningsanlæg fra tre kommuner og bioaffald fra private og supermarkedskæder. Det opbevares midlertidigt på miljøcenteret før det finder anvendelse i bioaffald eller som gødning i landbruget.

I alt beskæftiger Slagelse Kloakservice ApS og søsterselskaber 15 lastbiler, og de fleste er Volvo’er. Det er ikke tilfældigt. ”Volvo er en god driftsikker lastbil, og får vi et problem er Volvos værksteder meget servicemindede og effektive”, fortæller Willy Jensen. “Vores valg af Volvo betyder, at vi hovedsageligt anvender ét værksted. Det er der store fordele ved”, supplerer Willy Jensen. 

For et par år siden kom endnu et medlem ind i søskendeflokken – vognmandsvirksomheden Anton Petersen Eftf. En virksomhed, drevet af Lars Anton Petersen, som gennem årene har opbygget stor ekspertise inden for kran- og specialtransporter. Finanskrisen var dog hård ved virksomheden, og Lars Anton Petersen solgte i 2013 sin virksomhed til Willy Jensen. Lars Anton Petersen fulgte med i handlen, så i dag er det stadig Lars Anton Petersen som styrer virksomhedens aktiviteter, men nu i et tæt samarbejde med Willy Jensen. Siden de to erfarne vognmænd slog sig sammen, er det gået støt og roligt fremad med aktiviteterne inden for special- og blokvognstransporter. Med alderen følger erfaringen, og de to erfarne vognmænd bekymrer sig ikke om, at pensionsalderen med regeringens nye plan skal sættes op. Hvis man spørger Willy Jensen, hvor længe han bliver ved på arbejdsmarkedet, svarer han kort og inspireret af Mærsk McKiney Møller: ”Det bestemmer Herren”.

 

WILLY JENSEN

Ejer af Slagelse Kloakservice ApS og 10 øvrige selskaber
Lastbiler: 15
Transportopgaver: kloakservice, entreprenørkørsel, vintertjeneste, almindelig vognmandskørsel, gravehold der reparerer ledningsnet, taksator for forsikringsselskaber m.m.
Øvrige aktiviteter: Drift af miljøcenter, udlejning af erhvervslejemål, byggemodning og salg af byggegrunde m.m.