Volvo Trucks

Danmark

×

Crashtest og simuleringer – kunsten at undgå ulykker

Siden 1969 har Volvos havarikommission Accident Research Team (ART) undersøgt tusindvis af trafikuheld. Teamet arbejder tæt sammen med produktudviklerne hos Volvo Trucks, og dets resultater har dermed stor betydning – både for udviklingen af tekniske løsninger, som øger sikkerheden, og for udbredelsen af kendskabet til Volvo Trucks' sikkerhedsarbejde globalt.
Undersøgelse af ulykkessted
ART tager ud til ulykkessteder og kortlægger omhyggeligt alle detaljer. Herved kan teamet sammenstykke et billede af, hvad der skete før ulykken, og hvad der forårsagede kvæstelserne under ulykken.

Da ART blev grundlagt i 1969, var der behov for større viden om årsagerne til trafikuheld. Teamet tog ud til ulykkessteder og kortlagde omhyggeligt alle detaljer såsom bremsesporenes placering, og hvor sammenstødet præcist skete. Teamet interviewede også politi, chauffør og sundhedspersonale og kunne dermed sammenstykke et billede af, hvad der skete før ulykken, og hvad der forårsagede kvæstelserne under ulykken.

Dengang var en crashtest den eneste måde at teste en lastvogns robusthed på, og teamets nye viden om virkelige ulykker gjorde det muligt for Volvo at udvikle den klassiske svenske kollisionstest, som i dag er verdens skrappeste crashtest for lastvogne. Siden har ART opbygget en omfattende database om uheldstyper, som bruges som udgangspunkt for computersimuleringer. Men på trods af mulighederne for at teste sikkerhedsfunktioner med CAD (Computer Aided Design) og simuleringsværktøjer er feltarbejdet stadig lige så relevant, som det var i 1969.

Sikkerhed er en del af vores DNA.

– Både crashtest og ulykkessimuleringer tager udgangspunkt i bestemte standardtyper trafikuheld. Problemet er bare, at virkeligheden altid er anderledes. Ikke to ulykker er ens, siger Peter Wells, chef for ART. – På ulykkesstedet kan vi opdage noget nyt. Måske beskytter vi for eksempel chaufføren så godt mod én bestemt type kvæstelse, at en anden type indtræffer i stedet. Efter et stykke tid begynder vi at se en tendens i en bestemt retning. Hvis det sker, ændrer vi vores crashtest, simuleringer og produktdesign, så vi følger den seneste udvikling. 

Designafdelingen hos Volvo Trucks arbejder tæt sammen med Peter Wells og hans kolleger i ART og spiller en central rolle i udviklingen af Volvo Trucks' produkter. Her udvikles der komplette løsninger ud fra de specifikationer, afdelingen modtager fra andre dele af organisationen.

– Sikkerhed er en del af vores DNA, og det ses tydeligt i vores førerhuses formsprog, både udvendigt og indvendigt, siger designchef Rikard Orell. – Hvis vi for eksempel kigger på den nye Volvo FH, giver sidespejlet det bedst mulige udsyn bagud, og samtidig bidrager det til at styrke lastvognens identitet. I førerhuset er alle hjørner afrundet for at minimere kvæstelserne ved et sammenstød, og instrumentbrættets rene og ryddelige design betyder, at chaufføren ikke bliver distraheret.

Både Peter Wells og Rikard Orell mener, at den teknologiske udvikling i bil- og transportsektoren er inde i en meget spændende fase. Stadig flere producenter introducerer aktive sikkerhedssystemer, som kan hjælpe chaufføren ved at advare om en forestående ulykke og overtage kontrollen over køretøjet, hvis chaufføren ikke reagerer. Det supplerer traditionelle, passive systemer som sikkerhedsseler og airbags. Udviklingen går desuden i retning af flere automatiske funktioner, som kan hjælpe chaufføren og mindske konsekvenserne af træthed og uopmærksomhed.

 

– Men det handler ikke bare om ny teknologi. Avanceret onlineteknologi bliver stadig mere udbredt i trafikken, og i dag sker mange ulykker i byer, hvor antallet af biler, fodgængere og cyklister stiger hele tiden. Der er grænser for, hvad en køretøjsproducent kan opnå alene. Derfor bliver det stadig vigtigere med omfattende samarbejde mellem de forskellige aktører, siger Peter Wells.

Sikkerhedsselen er stadig en af de sikkerhedsfunktioner, som redder flest liv globalt.

Ud over at finde og lagre viden om ulykker og sikre, at den nyeste udvikling hurtigt bliver givet videre til de rette personer hos Volvo Trucks, har ART til opgave at udbrede kendskabet til Volvos sikkerhedsarbejde globalt. Arbejdet spænder vidt – fra at tale om trafiksikkerhed i forskellige fora til at udvikle mere effektive og sikre transportsystemer i samarbejde med forskningsinstitutioner globalt samt lokale infrastrukturplanlæggere og beslutningstagere. 

 

En vigtig forudsætning for dette arbejde er en god forståelse af menneskelig adfærd. Hele nøglen til et effektivt system er nemlig, at det skal opveje chaufførens begrænsninger. Volvo Trucks' særlige Driver Environment and Human Factors-afdeling står blandt andet for at udvikle forskellige grænseflader mellem lastvognen og chaufføren.

– I bund og grund handler det om at kommunikere de rigtige ting på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Chaufføren skal kunne fokusere hele tiden og må ikke blive distraheret af synsindtryk eller information fra instrumentpanelet. Designløsningerne skal helst være så gode, at de fungerer overalt. iPhone er et godt eksempel på denne type »inklusivt design«, og det er et fænomen, som jeg tror vil blive stadig vigtigere i fremtiden, siger afdelingsdirektør Frida Ramde.

Hun og hendes team har haft stor nytte af ART's database. Med denne viden kan de se, om et ulykkesmønster skal forebygges, og de kan teste og udvikle grænseflader, som forhindrer forskellige typer ulykker. Deres indsats giver til gengæld værdifuldt input til ART og produktdesignerne. De kan både bruge afdelingens forslag til nye grænsefladeteknologier og dets forskning i distraktion og de såkaldte »transitioner« – de vanskelige øjeblikke, hvor kontrollen over lastvognen overgår mellem chaufføren og lastvognen.

– Nu hvor aktive sikkerhedssystemer kommer på markedet i stor stil, bliver det stadig vigtigere med viden om transitioner. Det er et spændende felt, hvor nye teknologier bliver udviklet hurtigt for tiden. Samtidig er det nødvendigt med grundige test af, om grænsefladerne i et køretøj er velegnede til formålet, og hvor godt de hjælper chaufføren, inden de kommer på markedet, siger hun. 

Peter Wells er enig med Frida Ramde. Han mener, at vi vil se en positiv udvikling inden for trafiksikkerhed i takt med, at der kommer flere og flere aktive sikkerhedsfunktioner. Samtidig ønsker han dog at understrege, at de aktive systemer skal ses som et supplement til de passive – ikke som en erstatning.

– Uheldigvis kan ART vise, at man stoler for meget på de aktive sikkerhedssystemer, og at mange chauffører kører uden sikkerhedssele. Og det til trods for, at sikkerhedsselen stadig er en af de sikkerhedsfunktioner, som redder flest liv globalt! En skønne dag kommer vi ned på nul trafikuheld, men vi er ikke i mål endnu. Og indtil den dag kommer, er arbejdet med at få verden til at forstå farerne i trafikken lige så vigtigt som vores tekniske sikkerhedsløsninger, slutter han.