Volvo Trucks

Danmark

×

Kai Andersens Eftf.: Mange transportopgaver på Fyn

”Fyn er fin” synger sangduoen Lasse og Mathilde. Vognmand Torben Andersen (55) i Verninge på Midtfyn er enig. Han er født og opvokset på øen, som netop nu er hjemsted for mange større entreprenør- og anlægsopgaver.
Kai Andersen
Chauffør Henrik Olsson udfører gylletransporter og styrer af- og pålæsning via et joystik inde i førerhuset.

Alene i Odense drejer det sig om Odense Letbane, supersygehuset, store byfornyelsesprojekter, Facebookbyggeriet med flere. Alle opgaver som kræver, at tusindvis af tons jord, sten og grus skal flyttes og byggematerialer køres frem. Store anlægsprojekter som vil beskæftige hundredvis af lastbiler de kommende år.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, for Torben Andersen er bestemt ikke imponeret over transportprisernepå visse af disse opgaver. De er voldsomt presset, og det er svært at tjene penge. Selv kørte han en meget kort periode jord væk fra Facebook-byggeriet, men valgte selv at stoppe, da økonomien i disse transporter ikke hang sammen. ”Der er ingen grund til at sætte penge til ved at udføre den slags transporter, så hellere blive hjemme”, mener en afklaret Torben Andersen. Han finder det i øvrigt paradoksalt, at priserne på transport af sten, jord og grus er så pressede, når efterspørgslen er så stort. Udbud og efterspørgsel fungerer åbenbart ikke i transportbranchen, noterer han.

Torben Andersen er anden generation i virksomheden Kai Andersens Eftf. A/S. En virksomhed med 7 lastbiler, som han overtog sammen med sin kone Lone i 1988, kun 24 år gammel. Siden er udviklingen gået stærkt, og i dag har virksomheden mere end 50 lastbiler i daglig drift og et tilsvarende antal indlejede køretøjer i de hektiske perioder. Kai Andersens Eftf. råder tillige over flere hundrede containere, og de giver virksomheden stor fleksibilitet og en god udnyttelse af vognparken. Der kan køres korn til brød og ølproduktion om formiddagen og asfalt om eftermiddagen med de samme lastbiler.


Torben Andersen og hans medarbejdere har været gode til at skabe indtjening,  så da finanskrisen satte ind i 2008 var likviditeten god, og derfor var man i stand til at købe nødlidende kollegaer i branchen, der supplerede transportopgaverne i Kai Andersens Eftf. Gennem årene er adskillige virksomheder blevet købt, og derved har man forbedret indtjeningsgrundlaget i forretningen. ”Der er ingen grund til at kæmpe med en hidsig konkurrent, når man i stedet kan købe ham”, pointerer Torben Andersen med lune.

I Kai Andersens Eftf. lægger man ikke alle sine æg i samme rede. Virksomheden har bredt sine aktiviteter ud på mange forskellige transportformer. Er der nedgang i en del af branchen, er der bedre vilkår i en anden. Udover transporter med sten, grus og jord, kører virksomheden blandt andet med asfalt i Region Syd for Munck Asfalt, der har asfaltfabrikker i hele Danmark. Herudover udfører man transporter for landbruget med gødning, korn og foderstoffer, ligesom man transporterer gylle til biogasanlæg og flis til kraftvarmeværker. Transporterne i skoven efter flis er ofte med 60 tons totalvægt, og det sætter særlige krav til lastbilerne. De små skovveje er i vinterhalvåret ofte smattede og bløde, og man kan hurtigt synke ned og sidde ubehjælpeligt fast, hvis man ikke har de rigtige lastbiler. ”Vi vælger Volvos stærke entreprenørlastbil Volvo FMX, som kan sætte i gang fra de vanskeligste positioner. Drivlinen i en Volvo FMX er ikke til at splitte ad”, fortæller Torben Andersen med et skævt anerkendende smil. Hovedparten af vognparken i Kai Andersens Eftf. er i øvrigt Volvo-lastbiler. ”Vi vælger Volvo-lastbiler, fordi driftsikkerhed er meget vigtigt for os. Har vi brug for service er Volvos værksteder meget fleksible og hurtige til at hjælpe os. For os handler det om tillid”, fremhæver Torben Andersen.

Vi vælger Volvo-lastbiler, fordi driftsikkerhed er meget vigtigt for os. Har vi brug for service er Volvos værksteder meget fleksible og hurtige til at hjælpe os. For os handler det om tillid.

Torben Andersen er udannet kloakmester og valgte i år 2000 at forfølge et mål om at etablere egen entreprenørvirksomhed. Det gik forrygende, og afdelingen voksede sig stor, og Torben Andersen måtte til sidst erkende, at entreprenørvirksomheden i sammenhæng med den øvrige transportvirksomhed blev voldsomt svær at styre. I 2013 ansatte han en direktør, Martin Hummel, med en fortid i andre store transportvirksomheder. Kompetente nye øjne på forretningen betød radikale forandringer. Martin Hummel kortlagde forretningen og kunne sætte fingeren på de ømme punkter. Blandt andet at der ikke blev tjent penge i entreprenørvirksomheden. Den blev i konsekvens heraf lukket, og resten af virksomheden tilpasset. I dag har man udelukkende fokus på transportopgaverne, og forretningen blomstrer. Den fortsatte positive udvikling i virksomheden er ikke mindst Torben Andersens fortjeneste. Han forstår at tilpasse organisationen til de aktuelle udfordringer og er ikke bange for at afgive suverænitet til en ny direktør. I dag har Torben Andersen fået meget mere tid til kunderne og det opsøgende salg, og det trives han med. Omkostningsstyring og daglig drift er Martin Hummels ansvar.

Mål og strategi er afklaret i Kai Andersens Eftf. Virksomheden ønsker ikke alene at være en betydende transportør på Fyn og i region Syddanmark, men i hele Danmark, og derfor er man altid opmærksom på interessante opkøbsmuligheder. Lone og Torben Andersens tre sønner har ikke altid udvist større interessen for transportvirksomheden. Sandsynligvis i erkendelse af hvor meget tid det tager at drive en moderne transportvirksomhed. Men i dag har den ældste søn Jacob, der er advokat, dog plads i bestyrelsen som formand og den yngste Jonas er i lære som speditørelev i virksomheden i Verninge på Midtfyn, så måske vil tredje generation en dag være klar til at tage over i den driftige forretning. 

Kai Andersens Eftf. A/S

ETABLERET: 1948 af Kai Andersen
MEDARBEJDERE: 65
LASTBILER: 50
TRAILERE, kærrer og
sættevogne: 100
OPGAVER: Sten, grus og jord transporter. Asfalt-, gylle- og spildevandstransporter og transport af flis, korn- og foderstoffer m.m.
DIREKTION: Martin Hummel og Torben Andersen