Volvo Trucks

Danmark

×

Den perfekte lastvognslyd

Lastvognsstøj tages ofte for givet. Den er der bare. Men hos Volvo arbejder et team på at øge sikkerheden og komforten ved at optimere de lyde, lastvognene laver – indvendigt og udvendigt.
Akustisk 3D-kamera.
Et akustisk 3D-kamera udstyret med mange små mikrofoner bruges til at søge efter lydkilder.

Der er mange faktorer, som spiller ind, når man vil udvikle en lastvogn, der er så sikker og komfortabel som muligt. Avanceret teknik, automatiske kørselssystemer og revolutionerende design bidrager alle til at udvikle fremtidens lastvogne. Men ét aspekt bliver ofte undervurderet: Hvor meget støjen fra lastvognens forskellige dele kan påvirke kørselsoplevelsen.

Faktisk har Volvo Trucks arbejdet på at optimere støjen i flere årtier. Volvos første støjkammer blev bygget i Göteborg i 1982. Lige siden er der løbende blevet arbejdet med lyden på Volvos lastvognsmodeller, og i Göteborg arbejder et hold støj- og vibrationsingeniører konstant på at holde Volvo et hestehoved foran konkurrenterne på dette felt.

 

Støj- og vibrationslaboratoriet summer af afdæmpet aktivitet. Ejendommelige maskiner afgiver rødt lys, og midt i et stort, lyddæmpet studie med en collage af lydabsorberende materialer på væggene står der en Volvo FH-testlastvogn. Her møder vi tre NVH-ingeniører (Noise, Vibration & Harshness) med tilsammen mange år på bagen i den højt specialiserede afdeling. Theresia Manns, Geir Andresen og Torbjörn Ågren samarbejder tæt med et team på omkring ti ingeniører, mest på denne adresse, men også på Volvo Trucks' testanlæg i Hällered lige uden for Göteborg.

Folk tror ofte, at vi bare vil sænke støjniveauet, men lydens beskaffenhed er også vigtig.

– Vi arbejder på at optimere den støj, vores lastvogne frembringer indvendigt og udvendigt, siger Theresia Manns. – Folk tror ofte, at vi bare vil sænke støjniveauet, men lydens beskaffenhed er også vigtig. Det er vores mål at opnå den bedste lydkvalitet og forbedre kørselsoplevelsen, både fra et sikkerhedsmæssigt og komfortmæssigt synspunkt.

Torbjörn Ågren understreger vigtigheden af at samarbejde med andre dele af organisationen for at opnå bedre resultater. – Vi har en særlig funktionschef for hver enkelt lastvognsfunktion. Funktionschefen er ansvarlig for at udvikle netop den funktion. Man kan sige, at vores funktion er lastvognens samlede støj. Vi er jævnligt i kontakt med dem, der er ansvarlige for komponenterne og for projektprogrammet. Desuden skal vi naturligvis være klar over de lovmæssige krav ... og helst være lidt foran. Produktplanlægningsafdelingen udstikker de overordnede krav, og så samarbejder vi om at fastlægge, præcis hvad kunden forventer, når det drejer sig om optimeret lyd. Og endelig er det vigtigt for os at se på, hvad konkurrenterne gør på området.

NVH-ingeniørernes daglige arbejde drejer sig om at udvikle og teste forskellige Volvo-lastvognsmodeller for at se, hvor støjkilderne er, og muliggøre forbedringer på disse områder. Loven kræver, at alle støjtest af lastvogne skal foregå udendørs.

– Som det er nu, tillader myndighederne ikke indendørs testarbejde, siger Geir Andresen. – Men i fremtiden bliver det muligvis godkendt. Indtil da er ISO-testbanen på Volvo Trucks' testanlæg altafgørende for vores arbejde med at undersøge støjen. Det er svært at simulere virkelige forhold indenfor, og derfor foregår alt vores lovpligtige testarbejde udendørs.

Støjniveauet fra lastvogne er underlagt strenge lovmæssige krav verden over. I Europa og på andre markeder følger man ECE-bestemmelserne, men støjlovgivningen varierer fra marked til marked. Desuden skal man tage højde for lokale støjregler.

Den enorme mængde overvågningsudstyr i støj- og vibrationslaboratoriet giver et indtryk af, hvor vanskeligt det er at arbejde med lyd. En af de mest karakteristiske anordninger er det akustiske 3D-kamera, som ligner en stor diskokugle og er udstyret med mange små mikrofoner. Kameraet bruges til at lokalisere lydkilder overalt i førerhuset. Støjen beregnes ved hjælp af algoritmer for at skabe et billede af støjniveauet. Højere støjniveauer fra bestemte områder vises med lysere farver på billedet. På denne måde kan teamet isolere bestemte støjkilder og forsøge at indarbejde dem i det lydbillede, man ønsker at opnå i lastvognen.

Hvis man sænker støjniveauet fra ét område af køretøjet, kan det af og til medføre, at man pludselig bemærker en anden lyd, som ikke kunne høres før.

En anden vigtig faktor i teamets arbejde er at overveje, hvordan chaufføren bruger lastvognens lyde.

– Når man sidder i førerhuset, kan man sjældent se, hvad lastvognen gør, men man kan høre det, siger Theresia Manns. – Støjen er en kilde til information, som chaufføren kan reagere på. Og ofte bemærker folk faktisk ikke en ubehagelig støj, før den pludselig er væk.

Når man måler lastvognens samlede støjniveau, er der meget, man skal tænke på. – Hvis man sænker støjniveauet fra ét område af køretøjet, kan det af og til medføre, at man pludselig bemærker en anden lyd, som ikke kunne høres før, fortsætter Geir Andresen. – Vi ser på hele lastvognen. For eksempel kan støj nogle gange forplante sig tilbage til førerhusets interiør fra andre områder. Lydisolering og udviklingsarbejde med strukturen er derfor meget vigtigt.

 

De sikkerhedsmæssige aspekter af støjen i førerhuset bliver tydelige under arbejdet med at optimere støjens frekvens.

– Lavfrekvent støj gør chaufføren træt, siger Theresia Manns. – Det handler om, at man ikke bemærker ubehagelig støj og i stedet oplever god lydkvalitet. Vi arbejder på at opnå et miljø, hvor chaufføren kan tilbringe masser af tid uden at blive påvirket af monoton støj ... selv hvis støjniveauet er lavt.

At isolere en bestemt lyd i lastvognen kan være et slidsomt arbejde for testingeniørerne på laboratoriet. »Den indkapslede lastvogn« – en proces, hvor lastvognen tildækkes helt for at lokalisere en bestemt støjkilde, så den kan undersøges nærmere – er en tidkrævende proces. Der bruges også mindre tidkrævende metoder, både i testrummet og på testbanen. 

Det handler om, at man ikke bemærker ubehagelig støj og i stedet oplever god lydkvalitet.

– Vi har mest travlt, når undersøgelserne skal foregå udenfor, og vejret er godt, siger Torbjörn Ågren. – Der er mange forberedelser, der skal træffes. Perioden inden ny lovgivning træder i kraft er også meget aktiv, og det samme er bestemte perioder i løbet af et projekt.

Da vi tager afsked med teamet, skal de i sving igen og er ved at klargøre det akustiske 3D-kamera til flere test. Torbjörn Ågren runder af ved at sige, at arbejdet handler om at finde den rette balance, både i overført betydning og helt bogstaveligt.

– Vi søger at foretage ændringer, der bidrager positivt til kørselsoplevelsen. Det handler om at forbedre trinvist. I sidste ende vil vi have lastvognen til at lyde som en Volvo.

 

Vigtige støjkilder, der gør en forskel

MOTOR:
Motoren er lastvognens bankende hjerte, og dens lyde er en vigtig kilde til information for chaufføren.

GEARKASSE:
Lastvognens gearkasse afgiver støj, når der skiftes gear. Det er vigtigt, at disse lyde stemmer overens med resten af lastvognen.

LUFTINDTAG:
Indtagskanalen udgør en direkte forbindelse mellem motorens cylindre og omgivelserne, og den fortæller chaufføren, hvordan motoren fungerer.

KLIMAANLÆG:
Aircondition-systemet i lastvognen skal ikke bare fungere godt. Det skal også være støjsvagt, så det ikke distraherer chaufføren.

DÆK:
Kontakten mellem vejbanen og dækkene skaber støj. Ændringer i dækstøjen kan advare erfarne lastvognschauffører om glatte vejbaner.

BAGAKSEL:
Det kraftige moment overføres fra gearkassen til dækkene via bagakseltransmissionen. Tandhjulet i bagakslen skal optimeres, så det ikke skaber unødvendig støj.

Fordele: Derfor er det vigtigt med et godt lydmiljø:

AFSLAPNING
På lange ture er det meget vigtigt, at chaufføren befinder sig godt og slapper af i førerhuset, så han kan fokusere på vejen.

BEDRE ARBEJDE
Chaufføren lytter til lastvognens forskellige lyde, som giver vigtig viden om lastvognens tilstand. Denne viden kan bruges til at optimere kørslen. Kontakt med andre personer via multimedia er ligeledes vigtigt og kræver en god overordnet lydkvalitet.

EN FORNEMMELSE AF KVALITET

Optimeret indvendig og udvendig lyd er en vigtig del af Volvo-kvaliteten. Et godt eksempel er den lyd, der kommer, når en dør lukkes. Den anslår straks tonen, hvad angår kvalitet.