Volvo Trucks

Danmark

×

Det er med at holde hovedet koldt

Og godset køligt - kunne vognmand Kasper Nielsen tilføje. Hans virksomhed 3 x 53 udfører køletransporter med temperaturfølsomt gods med 28 lastbiler på Sjælland og i København, og der er masser af udfordringer.
3x53
Chauffør Kenneth Christensen kommer dagligt på Coops store terminal i Albertslund.

3 x 53 blev oprindeligt stiftet som et alternativ til 3 x 34, hvor Kasper Nielsen tidligere var tilknyttet som vognmand. Opgaverne var hovedsageligt kurerpost og hurtig vareudbringning. Men kundernes ønsker og virksomhedens udvikling bragte 3 x 53 et andet sted hen. I dag udfører virksomheden hovedsageligt transport af dagligvarer og især køletransporter. Kunderne, der tæller Arla Food og Coop, har for længst noteret sig ekspertisen hos 3 x 53 på området.

Kølekæden for fødevarer må af sundhedsmæssige årsager ikke brydes, og temperaturen er konstant overvåget, når Kasper Nielsens lastbiler kører rundt i den hektiske morgentrafik. ”Inden for de sidste år er der kommet stadig flere krav til køletransporter. Vi har blandt andet digital logning til alle vores biler, så vi kan se, hvad temperaturen er på hver enkelt lastbil. Hvis vi observerer, at noget er galt, kontakter vi chaufføren og beder ham om at skrue op eller ned på temperaturen”, fortæller Kasper Nielsen.

Lovgivningen på området er restriktiv og formuleret i blandt andet en hygiejneforordning og en dybfrostbekendtgørelse, og Fødevarestyrelsens medarbejdere foretager jævnligt stikprøvekontroller ude på ruten. Det skal kunne dokumenteres, at forskellige fødevarer holder fastlagte temperaturer på vejen fra producent og ferskvareterminal via kølelad på lastbilen til kølemontre i fødevarebutikkerne. Udfordringen er nemmere at opfylde i vinterhalvåret, hvor temperaturen udenfor lastbilen bedre matcher temperaturen inde i kølebilen end på en bragende varm sommerdag. Det siger sig selv. Et bur fyldt med kølevarer efterlades ikke på en rampe i solen en varm sommerdag. Godsets temperatur vil stige hastigt, og holdbarheden falde lige så drastisk, og risikoen for vækst af sygdomsbakterier øges.

”Udelukke temperatursvingninger kan man dog ikke, når man håndterer kølegods uanset hvor stor en kølemaskine, man har på bilen. Og slet ikke på ruter med mange stop og vareafleveringer. Men vi skal minimere udsvingene”, pointerer Kasper Nielsen.

Jeg har tillid til Volvo-produktet. Jeg kender lastbilen fra min tid på værkstedgulvet, og ved at den er driftsikker. Volvo er ikke den billigste lastbil, men på længere sigt den mest økonomiske takket være lave driftsomkostninger og god gensalgsværdi

Han har god erfaring på området. Han har beskæftiget sig med køletransporter og temperaturfølsomt gods, siden han etablerede sig som vognmand i 2004. I begyndelsen som selvkørende vognmand med egen varebil og køleanlæg. Senere kom der flere chauffører og varebiler i forretningen, og så kom de store lastbiler.

Hvilket lastbilmærke skulle han vælge? For Kasper Nielsen var valget nemt. Han er udlært lastbilmekaniker på et Volvo-værksted og har et godt kendskab til mærket. ”Jeg har tillid til Volvo-produktet. Jeg kender lastbilen fra min tid på værkstedgulvet, og ved at den er driftsikker. Volvo er ikke den billigste lastbil, men på længere sigt den mest økonomiske takket være lave driftsomkostninger og god gensalgsværdi”, fortæller Kasper Nielsen. Selv om moderne lastbiler er blevet noget mere avancerede, end da Kasper Nielsen skruede på dem, så er hans viden ikke mere rusten, end at han stadig kan hjælpe og guide chauffører, som ringer hjem med tekniske problemer.

Det er ikke kun den ubrudte kølekæde, som kan give udfordringer for Kasper Nielsen og hans chauffører. Trafikbelastningen i hovedstadsområdet stiger år efter år, og restriktionerne vendt mod tung trafik og godstransporten ind til København øges. Visse steder skal lastbilerne følge bestemte ruter, og chaufføren kan først aflevere gods efter klokken syv om morgenen. Det sker af hensyn til beboerne i områder med fødevarebutikker. Lastbiler er ikke lydløse og af- og pålæsning kan godt støje, når lifte og gaffeltrucks håndteres. Det har Kasper Nielsen forståelse for, og ønsker alle den bedste nattesøvn, men han konstaterer, at det er blevet noget vanskeligere at være chauffør på en kølebil med varer til en butik i København. Butikker som også har ønsker og behov for at få deres varer til fastsatte tidspunkter, da medarbejdere står klar i butikkerne for at modtage dem.

For Kasper Nielsen er problemstillingen enkel. Jo mere restriktiv de store kommuner er over for lastbilerne i deres bestræbelser for at holde dem ude af byen ved at forbyde dem på bestemte tidspunkter, jo mere vil den samlede godstrafik med lastbiler klumpe sammen og skabe en dårlig udnyttelse af lastbilerne og tillige en dårlig trafikafvikling. Og det vil blive sværere at udforme en effektiv transportlogistik til gavn for detailhandlen. ”Vi følger udviklingen nøje og måske kommer der en smart løsning på udfordringerne en dag. Vi har ingen indflydelse på problemstillingen, men må bare tilpasse os”, fortæller Kasper Nielsen med en vis resignation i stemmen. Han kender til chaufførernes daglige udfordringer af egen erfaring. Er en chauffør syg, og er der en sjælden gang ingen til at afløse, springer han op i førerhuset og tager tjansen. Det giver ham også en vis føling med chaufførjobbet, og de udfordringer hans medarbejdere dagligt kæmper med.

Det er ikke kun på arbejdsfronten, at Kasper Nielsen er en driftig mand. Også på hjemmefronten overskygger han de fleste. Han er far til en børneflok på seks i alderen fra 12 år og ned til en næsten nyfødt. I alt 5 drenge og en enkelt pige. Selvom han af naturlige årsager er en træt mand, når han dukker op hjemme, er der alligevel tid til at lege med børnene inden øjnene periodevis og ufrivilligt glider i til aftenkaffen. Med de største drenge deler han en lidenskab for fodbold, og favoritholdet er Juventus. Ind i mellem bliver det til feriedage i Italien for at se holdet spille.

3 x 53

Etableret: 2004 af Kasper Nielsen
Varebiler og lastbiler: 28
Adresse: Lunikvej, Greve
Medarbejdere: 30
Kølemaskiner på vognpark: Carriere Køleanlæg
Transportopgaver: Kurerkørsel, flytninger og køle- og fødevaretransporter
Kunder: Coop, Arla, cateringselskaber m.fl.
Værdigrundlag: Kompetence, pålidelighed, resultater