Volvo Trucks

Danmark

×

Hvilke fordele har chaufførerne af Volvo Dynamisk Styring?

Perfekt stabilitet ved høj hastighed, fuld kontrol ved lav hastighed og langt mindre belastning af muskler og led. Siden det revolutionerende system Volvo Dynamisk Styring (VDS) blev lanceret i 2013, har det ændret mange chaufførers kørselsadfærd fundamentalt.
VDS i en lastvogn.
Ved at gøre styringen lettere kan Volvo Dynamisk Styring (VDS) nedbringe muskelspændinger med 20 til 30 %.

1. Ratstamme
Modificeret, så den passer til den nye installation.

2. Styreenhed
Indsamler og behandler oplysninger om lastvognens bevægelser, f.eks. dens hastighed. Herefter sender enheden signaler til elmotoren, som korrigerer den styrekraft, chaufføren mærker.

3. Hydraulisk styretøj
Elmotoren drejer en torsionsstang i det hydrauliske styretøj. Jo mere torsionsstangen drejes, jo mere åbnes en hydraulisk ventil, som øger servoassistancen.

4. Elmotor
På styretøjet sidder der en elektronisk styret elmotor, som assisterer styretøjet. Motoren kontrolleres 2.000 gange i sekundet for at tilpasse servokraften til rattet, og den har et udgangsmoment på op til 25 Nm.

5. Intern sensor
Den interne sensor sidder i elmotoren og måler vinklen og det moment, chaufføren påfører. Disse data bruges til at beregne, hvordan systemet kan give den perfekte styringsreaktion.

6. Eksterne sensorer
Lastvognen reagerer på oplysninger, der indsamles af en række sensorer fordelt over hele lastvognen. Tilsammen beskriver disse oplysninger de nøjagtige kørselsforhold.

Resultater og fordele

Færre forstyrrelser fra vejbelægningen
VDS kompenserer automatisk for ujævnheder i vejen og fjerner vibrationer og udefra kommende bevægelser fra rattet.

Lettere styring
Ved langsom kørsel går styretøjet omkring 75 procent lettere. Chaufføren kan dermed klare skarpe hjørner, rundkørsler og andre krævende manøvrer langt sikrere og langt mere afslappet.

Forbedret retningsstabilitet
Ved højere hastigheder bevarer lastvognen retningsstabiliteten, selv hvis vejbelægningen er ujævn, og den hjælper chaufføren med at kompensere for retningsafvigelser – et vigtigt sikkerhedsaspekt ved motorvejskørsel.

Lettere at bakke
Når lastvognen er i bevægelse, vender rattet automatisk tilbage til neutralstilling, når chaufføren løsner sit greb om det. Funktionen virker også i bakgear, og det er derfor meget lettere at bakke med lastvognen.

Færre muskelspændinger
VDS reducerer muskelspændinger med 20 til 30 procent – ved visse manøvrer helt op til 70 procent*. Dermed kan chaufføren undgå skader på grund af gentagne belastninger og opnå et længere arbejdsliv.

Sikrere kørsel
Systemet kompenserer for små bump på vejen. Chaufføren kan derfor slappe mere af og bliver mindre træt. Det øger sikkerheden på vejene.

* Disse tal stammer fra en undersøgelse foretaget af VTI, den svenske stats vej- og transportforskningsinstitut.