Volvo Trucks

Danmark

×

Dantra - Specialist indenfor kvalitet og sikkerhed

Tankvognsvirksomheden Dantra A/S i Hjøllund i Midtjylland opererer på et nichemarked med skrappe kvalitets- og sikkerhedskrav, og sætter en ære i at være blandt de toneangivende i klassen. Kunderne skal ikke være i tvivl om, at opgaven bliver løst til punkt og prikke.

Robert Storm Petersens snurrige og filosofiske univers kommer intet af sig selv – undtagen lommeuld. Administrerende direktør Kenneth Jensen fra Dantra vil sandsynligvis give ham ret. For ham er kvalitet ingen tilfældighed. Det kommer af målrettet og hårdt arbejde.

Kenneth Jensen er ikke en mand af få ord. Han taler engageret om Dantras opgaver og udfordringer. I 2008, samtidig med den internationale økonomiske krise, satte han sig i direktørstolen efter sin far Helge Jensen og fik det overordnede ansvar for Dantra. Det var hans indflyttergave, som 4. generation i virksomheden, der har rødder tilbage til 1920.

“Volvo er en populær lastbil hos chaufførerne, og vi har erfaret, at Volvos lastbiler er driftsikre, gode til vores transportmønstre og har et stærkt servicenetværk.”

Oprindeligt er Kenneth Jensen uddannet elektriker og el-installatør, og han trivedes i el-branchen med bred kundekontakt og et hektisk arbejdsmiljø. Et arbejdsliv hjemme i familievirksomheden var ham dog ikke fremmed. Han er vokset op i transportbranchen og blandt lastbiler, og så det som en spændende udfordring at komme hjem, da der blev kaldt på ham. Det blev til nogle års introduktion i Dantras forskellige afdelinger, så han fik virksomheden op under huden, inden han fik direktøransvaret. 

Under finanskrisen var det op ad bakke, og vognparken blev indskrænket til 90 tankbiler, men tiden lærte Kenneth Jensen og Dantra at have fokus på kvalitet og sikkerhed. Det er vejen til overlevelse og succes i denne niche. Og kvalitet er ikke at lave det samme til alle tider, men at tilpasse opgaveløsningen til kundernes aktuelle ønsker og behov. Kenneth Jensen er en moderne virksomhedsleder, der opererer efter klart definerede strategier og mål. Han ønsker at samle kvalificerede medarbejdere omkring sig. Ene kan man ingenting, men sammen med dedikerede og dygtige medarbejdere kan man det meste, er hans filosofi.

I lighed med den øvrige transportbranche er gennemsnitsalderen blandt chauførerne i Dantra høj, og Kenneth Jensen skønner, at den ligger i første del af 50’erne. Det er både en fordel og en udfordring. Tankvognstransporter med kemiske og tekniske produkter kræver modne og erfarne chaufører med de rette kurser og uddannelser, men der skal også gerne være nye chaufører til at tage over, når de ældre går på pension. Dantra arbejder målrettet med problemstillingen og har egen elevuddannelse og chauførlærlinge ansat, ligesom man markedsfører sig på tekniske skoler, messer, fagskoler, køreskoler m.fl.

En god lastbil er også et godt rekrutteringsmiddel. Mange af Dantras chaufører lever i førerhuset, når de er på rundture i udlandet. Et selvstændigt job med frihed, hvor de håndterer forskellige godstyper,står for ruteplanlægning, sikkerheds- og kvalitetsopgaver, og får opgaverne til at matche med køre- hviletidsreglerne m.m. Kenneth Jensen følger med i deres arbejdsliv. Han sparker dæk sammen med chauførerne, og får en snak med dem, når de er hjemme og vende på pladsen i Hjøllund. De diskuterer de arbejdsmæssige udfordringer i Dantra, og chauførerne får mulighed for at komme med deres input, ønsker og behov. Kenneth Jensen lytter, sorterer og opsummerer indtrykkene. Det var sådan Volvo kom ind i lastbilflåden.

”Volvo er en populær lastbil hos chauførerne, og vi har erfaret, at Volvos lastbiler er driftsikre, gode til vores transportmønstre og har et stærkt servicenetværk”, fortæller Kenneth Jensen.

 

Dantra har i dag 110 moderne tanklastbiler i daglig drift, hvoraf cirka 60 procent kører i Skandinavien og resten i Europa. Kundekredsen er bredt sammensat, og tæller mange store internationale virksomheder, men ingen kunde udgør mere end 15 procent af omsætningen.

Dantra ønsker ikke at være afhængig af en eller få store kunder. Det kræver en velfungerende kørselsafdeling, at få de mange lastbilers daglige logistik til at hænge fornuftigt sammen. Det har Dantra. Virksomheden håber også, at det fungerer for konkurrenterne. ”Jeg håber altid at mine kollegaer klarer sig godt, for jeg vil helst konkurrere med virksomheder, der klarer sig godt. For meget sjusk giver et dårligt image til branchen og useriøse priser”, mener Kenneth Jensen. Han er nøgtern med hensyn til Dantras eget image: ”Om 2 år har vi 100 års jubilæum i branchen, men det vil kun tage få uheldige transporter at ødelægge vores renommé. Vi er aldrig bedre end den sidste tur, vi har kørt. Vi kan ikke slække på vores kvalitetsniveau”, understreger Kenneth Jensen.

Oprindeligt transporterede Dantra tømmer og træaffald til træ- og møbelindustrien. I begyndelsen træstammer på en åben ladvogn trukket af et par heste til det lokale savværk. Senere kom der flere hestekræfter på opgaverne, da transporterne blev motoriseret i 1940’erne. Transport af træ var naturligt, idet virksomheden gennem alle årene har været lokaliseret i Hjøllund tæt ved de store midtjyske skovområder. Trætransporterne blev i starten af 1970’erne suppleret med tankvognstransporter, da træindustrien efterspurgte hvid snedkerlim til produktionen. Dantras første tankbil blev indkøbt til formålet. I årene frem til år 2000 udviklede træ- og tankvognstransporterne sig parallelt uden rigtigt at kunne tilbyde hinanden nogen synergi, og divisionen med trætransporter blev solgt fra i starten af det nye årtusinde.

I dag har Dantra specialiseret sig i transport af flydende produkter, og i særdeleshed inden for områder, hvor der er stor fokus på kvalitet og sikkerhed, såsom olie, benzin samt tekniske og kemiske produkter. Kunderne er blevet større og større, og Dantra er vokset med dem. Virksomhedens vækst er ikke afsluttet. Kenneth Jensen ser vækst som en naturlig konsekvens af, at aktørerne på markedet vokser og bliver stadig mere professionelle. ”Vi tror på organisk vækst, men  vi viger ikke tilbage for køb af en konkurrent, hvis det rigtige tilbud dukker op”, slutter Kenneth Jensen.

 

Etableret: 1920

Direktion: Kenneth Jensen

Bestyrelse: Helge Jensen, Orla Madsen og Carsten S. Lass

Medarbejdere: 200

Antal lastbiler: 110

Antal tankchassisser: 140 opbygget i rustfrit stål

Transportopgaver: Tanktransport af flydende produkter – kemi og tekniske produkter

Afdelinger: Hjøllund, Køge, Malmø og Kaunas  i  Litauen