Volvo Trucks

Danmark

×

Den menneskelige faktor vil altid være et problem.

Sara Kuylenstierna er en af hovedpersonerne bag Volvo Trucks' sikkerhedsprogrammer "Stop Kig Vink" og "Se og bliv set". Hun forklarer her, hvorfor det altid vil være vigtigt at informere og oplyse de bløde trafikanter, uanset hvilke teknologiske fremskridt vi opnår.
Sara Kuylenstierna
Sara Kuylenstierna, Communications Manager hos Volvo Trucks, har brugt en masse tid ude på skolerne med at tale med børnene om trafiksikkerhed.

Hvorfor og hvordan har Volvo Trucks skabt disse sikkerhedsprogrammer?
"Da antallet af trafikulykker, der involverer bløde trafikanter, er steget i nogle dele af verden, følte vi en forpligtelse til at øge opmærksomheden på sikkerhed i trafikken globalt. Inspireret af et initiativ i Volvo Trucks Danmark brugte nogle kolleger og jeg noget tid ude på skolerne i Gøteborg for at finde ud af, hvad børnene fandt interessant. På grundlag af denne oplevelse besluttede vi i 2014 at udsende vores sikkerhedsbudskab som et interaktivt værktøj globalt under navnet Stop Kig Vink. Programmet Se og bliv set blev lanceret i 2015 med samme interaktive tilgang, men målrettet mod cyklister og unge."

Hvorfor er programmerne vigtige?
 "Fordi 90 procent af alle trafikuheld skyldes menneskelige fejl. Trafikken ude på vejene er i dag blevet endnu tættere og mere kompleks, og der kører stadig flere tunge lastvogne på de samme veje som biler, elcykler, motorcykler, cykler og fodgængere. Samtidig har folks adfærd i trafikken også ændret sig – mobiltelefoner og anden teknologi får os til at være mindre opmærksomme på potentielle farer. Vi stoler også alt for meget på vores køretøjers sikkerhedsfunktioner og glemmer, at trafiksystemerne er baseret på en gensidig tillid mellem alle ude på vejene. Og vi kan aldrig være helt sikre på, at andre vil opføre sig, som vi forventer, at de vil gøre."

Vi har stadig en lang foran os, før al trafik er automatiseret, og det er muligt at tolke den menneskelige adfærd fuldt ud.

Hvad er sikkerhedsstrategierne fremadrettet?
"Menneskelige fejl vil fortsat være et problem i de kommende år, så vi skal arbejde med trafiksikkerhed fra mange forskellige perspektiver. Vi vil udvikle ny sikkerhedsteknologi, forske i, hvordan ulykker opstår, samarbejde med myndighederne om at skabe mere sikre trafiksystemer og informere og oplyse offentligheden om, hvordan man optræder sikkert i trafikken i forhold til lastvogne. Vi er rigtig glade og stolte over, at mange af vores kunder rundt om i hele verden har valgt at deltage i vores trafiksikkerhedsprogrammer og hjulpet os med at informere og oplyse børn og unge. Denne vigtige brik i større global trafiksikkerhed må aldrig forsvinde, for der kommer hele tiden nye generationer, der har behov for at lære at agere i trafikken."

Hvad betragter du som de største udfordringer?
"Vi har stadig en lang vej foran os, før al trafik er automatiseret, og det er muligt at tolke den menneskelige adfærd fuldt ud. Det er vigtigt, at vi får offentligheden til at forstå, at de endnu ikke kan sætte hele deres lid til, at teknologien beskytter dem. Udviklingen af de automatiserede funktioner vil være gradvis, og hos Volvo Trucks anvender vi kun ny teknologi, når vi kan se, at den understøtter chaufføren på en sikker måde. I øjeblikket kan vi stadig se mange udfordringer ved automatisering i byerne. Det er blandt andet på grund af byernes tætte og komplekse trafik og antallet af bløde trafikanter. Vi er altid bevidste om, at selvom trafikforholdene ændrer sig, så er menneskene stadig sårbare.

Volvo Trucks' sikkerhedsprogrammer

Vores sikkerhedsprogrammer er baseret på omfattende ulykkesforskning, der udføres af Volvo Trucks' Accident Research team (ART). Begge programmer består af et interaktivt kursussæt med vejledninger, der gratis kan downloades på Volvo Trucks' webside.

Stop Kig Vink
Et trafiksikkerhedsprogram, der lærer børnene, hvordan de skal opføre sig i trafikken og især i nærheden af store lastvogne.

Se og bliv set
En trafiksikkerhedskampagne, der viser, hvordan cyklister og lastvogne kan interagere mere sikkert i trafikken.

Vil du hjælpe os med at redde liv?
Kontakt din lokale Volvo-forhandler for at få flere oplysninger.