Volvo Trucks

Danmark

×

Der findes ikke én global løsning

Skiftet i retning mod bæredygtige løsninger indebærer både muligheder og udfordringer for transportbranchen. Volvo Trucks arbejder hele tiden på at udvikle nye teknologier for at øge energieffektiviteten og udvikle ny teknologi i tæt samarbejde med kunderne.
Lars Mårtensson
Volvo Trucks producerer lastvogne på fabrikker, der er CO₂-neutrale. Genanvendelse er en vigtig del af miljøarbejdet, og mere end 90 procent af en lastvogn kan genanvendes. Og det er et tal, der vil stige.

Hvad gør Volvo Trucks for at reducere transportbranchens indvirkning på miljøet?
"Vi lever og arbejder i en overgangsperiode, hvor vi bevæger os fra årtiers afhængighed af olie til et samfund, der er bygget på vedvarende brændstoffer. Som køretøjsproducent arbejder vi på at udvikle nye teknologier, der er mere ressourceeffektive i hele lastvognens levetid, end det er tilfældet nu. Det betyder, at det er stadig vigtigere at have et tæt samarbejde, ikke blot med producenterne af biobrændstoffer, distributørerne og speditørerne, men også med politikerne. Vi samarbejder f.eks. med FN om at udarbejde anbefalinger, der omfatter opfordringer til øgede nationale tilskud til udvikling, understøttende lovgivning og tiltag til at promovere nye transportteknologier."

Hvilke brændstoffer har Volvo Trucks størst tiltro til som fremtidens brændstoffer?
"Vi mener ikke, at der findes én global løsning. Vi må i stedet finde alternative brændstoffer til de forskellige tider til de forskellige dele af verden og til de forskellige anvendelser. Der er også både fordele og ulemper ved alle typer brændstoffer. Det er vigtigt ikke kun at se på emissionerne under kørsel, men også på den samlede livscyklus. Når det er sagt, er der løsninger, som vi synes er særligt interessante til de forskellige segmenter i det lange løb, f.eks. gasdrevne køretøjer og elektriske løsninger.

Vi må finde alternative brændstoffer til de forskellige tider til de forskellige dele af verden og til de forskellige anvendelser.

Hvorfor investeres der ikke mere i eldrevne køretøjer til fjerntransport?
"Sådan som situationen ser ud lige nu, mener vi hos Volvo Trucks, at eldrevne køretøjer passer bedst til bykørsel, selvom eldrevne køretøjer på længere sigt også har et stort potentiale i fjerntransportsektoren. Lastvogne til fjerntransport, der er 100 % eldrevne, vil kræve en konstant forsyning af el, f.eks. via elskinner i vejbanen, da der ikke findes batteridrevne køretøjer med kapacitet til længere distancer. Eftersom elektriske veje kræver store offentlige investeringer i infrastrukturen, vil denne type løsning nok ligge længere ude i fremtiden. Vi bliver dog ved med lave test. Vi har brug for alternative løsninger allerede nu, og gas er en mulighed, der kan bidrage til hurtigt at udvikle nye produkter med store klimabesparelser."

Har I nogen nye udviklingstiltag i gasbranchen?
"I 2018 lancerer vi en ny gasdrevet lastvogn til regional transport og fjerntransport. Det er lykkedes os at øge lastvognens gaskapacitet med over 90 procent i sammenligning med vores tidligere gasdrevne lastvogn til Euro 5. Den flydende gas giver også nok energi til at køre op til 1000 kilometer mellem hver optankning. Dette skyldes, at det ikke er en traditionel gasmotor med gnisttænding, men en dieselmotor, hvor gassen antændes med en lille mængde diesel eller HVO. Det betyder, at klimafordelene ved biogas kombineres med dieselmotorens ydelse, energieffektivitet og køreegenskaber. Mine kolleger og jeg har en meget stor tiltro til metangas til fjerntransport, hvor der på grund af valget af brændstof er et stort potentiale for miljøbesparelser i form af lave CO₂-emissoner, samtidig med at ydelsen opretholdes.

HVO

En type genanvendelig diesel, der er fremstillet af vegetabilsk olie eller animalsk fedt, som kemisk er identisk med fossil diesel.

Naturgas
En fossil gas, der hovedsageligt består af metan. Reducerer CO₂-emissionerne med ca. 10-20 procent i sammenligning med diesel.

Flydende naturgas (LNG)
LNG og Bio-LNG er naturgasser eller biogasser, der konverteres til flydende form til transport eller lagring.

Biogas
En genanvendelig gas, der hovedsageligt består af metan. Produceres af spildevandsslam og planter, men også af madaffald, gødning og organiske rester. Kan reducere klimapåvirkningen med op til 80 procent.

Vedvarende elektricitet
Elektricitet, der produceres ved hjælp af energikilder, der er hurtigt genanvendelige og uudtømmelige. For eksempel sol, vind, biomasse og vandkraft.