Volvo Trucks

Danmark

×

En ryddelig arbejdsplads

Med sit karakteristiske rene og enkle design er Volvos instrumentbræt en kombination af klassisk skandinavisk stil, funktionalitet og brugervenlighed.
Carin Larsson
Carin Larsson, Senior Interaction Specialist, Product Design hos Volvo Group Trucks, stod i spidsen for udviklingen af det nye instrumentbræt til Volvo Trucks.

Instrumentbrættet er dér, hvor lastvogn og chauffør mødes. Det er her, de samarbejder mest, og instrumentbrættets design er afgørende for kørselsoplevelsen. Designet skal lade chaufføren at køre så sikkert og effektivt som muligt ved at sikre, at al information er let tilgængelig, og at funktionerne er lette at betjene.

Da Volvo Trucks' instrumentbræt skulle have nyt design, var det første skridt at undersøge, hvilke elementer der blev brugt mest. Designteamet undersøgte sagen grundigt med spørgeskemaundersøgelser og chaufførinterviews og nåede frem til nogle lidt overraskende resultater.

– Vi fandt ud af, at mange af målerne på instrumentbrættet bare er der, fordi de altid har været der. Indtil nu har ingen spurgt, om de er nødvendige, siger Senior Interaction Specialist Carin Larsson fra produktdesignafdelingen hos Volvo Group Trucks Technology. – Men sådan er det at være designer. Man skal hele tiden stille spørgsmålstegn ved tingene og vide, hvor grænserne går. For først da kan man skabe noget bedre.

Mange af de mindre målere er derfor blevet fjernet og erstattet af digitale displays. Og de to vigtigste målere, speedometeret og omdrejningstælleren, som plejer at sidde ved siden af hinanden, er nu samlet i én central måler. Resultatet er et mere ryddeligt instrumentpanel og et unikt udseende. 

– Tom plads er vigtig, for det skaber ro og overskuelighed, siger Larsson. – Af og til er der så mange lamper og målere på et instrumentbræt, at det minder om et juletræ. Det kan blive enormt rodet og distraherende for chaufføren. Ved at forenkle designet kan det blive mere funktionelt. 

Resten af instrumentbrættet er udformet ud fra den samme grundtanke. De store kontrolfunktioner er tydeligt mærket og monteret, så hver enkelt funktion er let at finde. Formålet er at sikre, at chaufførerne kan koncentrere sig om kørslen og ikke skal lede efter målere eller kontrolfunktioner. Det er også vigtigt, at hele førerhusmiljøet fungerer som ét samlet interiør, for det er sådan, chaufføren oplever det.

Menneskets interaktion med lastvognen er tydeligvis helt central for det designarbejde, Carin Larsson og hendes team udfører hos Volvo Group Trucks Technology. – Som interaktionsdesignere er vi med i designprocessen helt fra starten for at sikre, at der er fornuft og logik i, hvor de forskellige funktioner bliver placeret, tilføjer Carin Larsson. – I nogle virksomheder bliver delene designet først. Først herefter er det interaktionsteamets tur, og man må ofte gå på kompromis. Resultatet bliver forringet interaktion og funktionalitet i slutproduktet.

Som designer skal man udfordre og stille spørgsmål ved alting. Først da kan man gøre noget anderledes og skabe noget bedre.

Ud over at være praktisk og funktionelt bidrager det ryddelige instrumentbræt også til lastvognens klassisk skandinaviske og minimalistiske udseende. Også dette har været vigtigt for designerne. Førerhusets interiør skal helst være så unikt og karakteristisk, at man ved, at man kører i en Volvo-lastvogn, så snart man sidder bag rattet. 

– Volvo er et kvalitetsmærke, og det skal afspejles i designet. Vores kunder siger, at de kan fornemme kvaliteten, når de stiger ind i førerhuset, så instrumentbrættet sender faktisk et vigtigt signal. 

Carin Larsson

Titel: Senior Interaction Specialist, Product Design, Volvo Group Trucks Technology
Alder: 45.
År hos Volvo: 11.
Arbejdsplads: det europæiske designstudie hos Volvo Group Trucks Technology i Göteborg, Sverige.