Volvo Trucks

Danmark

×

Sådan ser Volvo Trucks på automatisering

Volvos banebrydende arbejde med automatisering af lastvogne blev skudt i gang for over 20 år siden. Nu driver talrige nye teknologier hele tiden branchen fremad, men hos Volvo er kundens behov altid i centrum. Vi har mødt medlemmer af Volvo Trucks' team i Göteborg til en snak om en fremtid med fantastiske automatiseringsmuligheder.
Automatiseringssegmenter
Fra minekørsel og renovationskørsel til sukkerrørshøst og kolonnekørsel – automatiseringen åbner op for nye, spændende muligheder.

Mange af os betragter ganske givet mulighederne med automatiseringsteknologi som dagdrømme og luftkasteller. Men den avancerede teknologi er allerede i brug i mange brancher. Konkurrencen bliver stadig hårdere for mange virksomheder, og automatisering giver mulighed for at øge produktiviteten, nedbringe energiforbruget og forbedre sikkerheden.

Volvo Trucks har været med i front for automatiseringsudviklingen i mere end to årtier. Den automatiserede gearkasse I-Shift har været på markedet siden starten af nullerne, og inden for de seneste år har aktive sikkerhedssystemer som intelligent fartpilot og kollisionsadvarsel med nødbremse sat nye standarder i lastvognsbranchen. I takt med, at automatisering vinder frem, vil resultatet uundgåeligt blive nye løsninger, nye serviceydelser og nye forretningsmodeller. 

De automatiseringsløsninger, Volvo Trucks udvikler i øjeblikket, tager i høj grad udgangspunkt i mennesket. Teknologien kan måske nok udskifte menneskelige egenskaber med en maskine, men det overordnede fokus tager udgangspunkt i kundeoplevelsen. Mikael Karlsson er Vice President for Productivity & New Concepts. – Vi skaber nye former for automatisering, og vi introducerer dem trin for trin for at forbedre kørslen. Det er en vigtig forudsætning for at øge produktiviteten. Når vi arbejder med kunder, som ønsker en løsning, forsøger vi at forstå deres problemer, og vi samarbejder med dem om at skabe en løsning sammen.

Vores arbejde foregår dér, hvor teknologi møder kundefordele. Vi tager udgangspunkt i de krav, vores kunders kunder stiller til dem.

Med automatisering er det særdeles vigtigt at involvere kunden tidligt i udviklingsprocessen. Volvo Trucks' teams arbejder på en række mindre pilotprojekter, som hele tiden er i gang. Disse pilotprojekter er med til at afgøre, om en løsning er praktisk mulig, og ideelt bliver de kørselstestet i samarbejde med de kunder, de udvikles til. – Projekterne afvikles i hurtige sprint, så vi lærer i en fart, om en bestemt løsning kan hjælpe kunden, fortsætter Mikael Karlsson. – Det er en softwarebaseret tilgang, hvor vi forsøger at få en større del af værdikæden. Ud over de små pilotprojekter arbejder vi også ud fra en »elastikfilosofi«. Vi hæfter os fast i fremtiden og lader pilotprojekterne trække os i retning af målet. 

Volvo Trucks' automatiseringsstrategi udvikles på to fronter. Dels arbejder teamet med lukkede områder som miner, gårde og havne, dels arbejder man med veje. Vi tror, at man vil opnå et højt automatiseringsniveau tidligere i lukkede områder, for dér er trafiksystemet ofte mindre komplekst, siger Sasko Cuklev, Director Customer Solutions & New Concepts. – Det er langt mere vanskeligt at bruge automatisering på offentlige veje. Lukkede områder er ofte privat ejendom og dermed ikke underlagt de samme begrænsninger. Derfor kan vi teste løsninger hurtigere og se, om de har værdi. Vi kan lære meget af lukkede områder og bruge den information i løsninger til offentlige veje.

Ideen med at arbejde med pilotprojekter, der varer fra et halvt til halvandet år, betyder, at man hurtigt kan bruge resultaterne ... og høste fordelene. Hayder Wokil er Autonomous & Automated Driving Director. "Vores arbejde foregår dér, hvor teknologi møder kundefordele. Vi tager udgangspunkt i de krav, vores kunders kunder stiller til dem. Og vi fokuserer på løsninger, der kan gøre besværlige, gentagne og tidskrævende opgaver lettere for alle involverede parter. Man kan fx indføre automatiseringsteknologi ved terminaler, hvor der læsses meget af og på, og hvor der bakkes meget. Det er med til at undgå uheld, minimere skader på lastvognene og maksimere driftstiden.

Når man taler med de folk, der arbejder med automatiseringsprocessen, er det tydeligt, at chaufføren spiller en vigtig rolle, uanset om han er aktiv eller passiv. "Det hele handler om at gøre chaufførens arbejde lettere og mere sikkert og forbedre kundens forretningsdrift", siger Sasko Cuklev. – I Brasilien arbejder vi med en kunde, som dyrker sukkerrør. De mistede en betydelig del af deres kommende høst, fordi medarbejderne kørte hen over afgrøderne. Men ved at køre på autopilot kan chaufførerne køre efter en fastlagt linje og undgå at køre sukkerrørene ned. Vi har også kigget på at optimere hastigheden. Når chaufførerne kører for stærkt og så bliver nødt til at vente, spilder de energi. Vi kan hjælpe med at nedbringe energiforbruget ved at give gode råd om den bedst egnede hastighed.

Det hele handler om at gøre chaufførens arbejde lettere og mere sikkert og forbedre kundens forretningsdrift.

Tanken om selvkørende lastvogne kan virke fremmed og foruroligende for nogle mennesker, men i lukkede områder gør denne type automatisering allerede en forskel. Volvo Trucks tester i øjeblikket selvkørende lastvogne, som kan køre videre, selv direkte efter der sprænges i miner. Under normale omstændigheder ville man skulle vente længe, før man kunne fortsætte arbejdet. Det øger både produktiviteten og sikkerheden, og når lastvognen køres automatisk, slides der mindre på den. Ved vejkørsel kan lastvognene spare energi, når de har forbindelse til hinanden. Ved kolonnekørsel mindskes luftmodstanden, fordi lastvognene kan køre tæt på hinanden. Nogle automatiseringssystemer er tættere på at blive til virkelighed end andre, men mange af dem har enorme potentielle fordele – og kan gøre arbejdsmiljøet langt sikrere. 

Inden for de seneste år har Volvo Trucks lanceret flere aktive sikkerhedssystemer, som gør brug af avanceret automatisering. Kollisionsadvarsel med nødbremse og Sporassistent bruger radar og kamera til at informere chaufføren, forbedre hans kørsel, advare ham om forestående farer og eventuelt forebygge en ulykke. – Sikkerhed er grundlaget for automatisering, siger sikkerhedsdirektør Carl Johan Almqvist. – Vi kommer ikke til at se selvkørende køretøjer uden udgangspunkt i sikkerhed. Derfor skal vi konstant forbedre vores sikkerhedssystemer. Det er vigtigt at understrege, at vores filosofi altid tager udgangspunkt i chaufføren. Vi arbejder med de grundlæggende ting – udsyn, køretøjshåndtering, bremser. Selv med automatisering, som kan ændre alting, er det de samme udfordringer, vi står overfor: alle mulige distraktioner for chaufføren. I fremtiden vil de systemer, vi allerede har udviklet, fortsat blive opdateret med bedre sensorer, bedre programmering og bedre kameraer. Udfordringen er at tage alle de oplysninger, der indsamles, og bearbejde dem på en måde, så chaufføren får endnu større nytte af det.

De hurtige fremskridt inden for automatiseringsteknologi kan resultere i en ændret forretningsmodel. – Vi tror, at vi vil se et øget salg af serviceydelser og løsninger ved siden af mere traditionelle produkter og funktioner, siger Sasko Cuklev. Vores tilgang tager selvfølgelig udgangspunkt i chaufføren, men mulighederne i at tilbyde selvkørende transport, fx fra knudepunkt til knudepunkt, kan føre til nye arbejdsgange.

Ifølge teamet er en tæt og åben dialog med kunderne et altafgørende element i det fortsatte udviklingsarbejde med automatisering. "Kunderne elsker at blive involveret og inddraget i nyudvikling", siger Hayder Wokil. "Når det handler om at finjustere løsningerne, involverer vi kunderne for at høre, hvad de mener. Vi kan ikke kalde os eksperter. Det er kunden, der er eksperten i sin branche. Derfor er det yderst vigtigt, at vi sørger for at få feedback i hvert enkelt trin af processen for at forstå kunden bedre.

 

Nogle gange er det de mest vanvittige ideer, der bliver til noget.

Automatiseringsarbejdet i Göteborg viderefører en tradition for nytænkning, som har ført til, at Volvo Trucks er en af verdens førende leverandører af avancerede løsninger. Hayder Wokil erkender, at det har krævet en kombination af kreativ nytænkning og praktiske hensyn at opnå denne succes. – Nogle gange er det de mest vanvittige ideer, der bliver til noget, men der skal være et formål med alt, hvad vi gør. Alt, hvad vi introducerer på markedet, skal give mening for chaufføren, for kunden og for samfundet generelt."

 

Boliden-minen i Sverige
Selvkørende Volvo FMX-lastvogne testes i den daglige drift i Boliden. Lastvognene er med til at øge produktiviteten og sikkerheden, for de kan køre videre, selv direkte efter at der sprænges. Normalt ville arbejdet først kunne genoptages efter en vis ventetid. Dette er et eksempel på fuld automatisering på et lukket område, hvor der ikke er brug for en chauffør.

Renova-renovationslastvogn i Sverige
Når renovationslastvogne bakker i boligkvarterer, er der risiko for ulykker. Med en selvkørende lastvogn skal der kun bruges én chauffør. Lastvognen bakker automatisk og følger chaufføren på renovationsturen fra hus til hus. Forskningsprojektet med det svenske renovationsselskab Renova øger både produktiviteten og sikkerheden.

Sukkerrørshøst i Brasilien
Et fremragende eksempel på, hvordan automatisering kan sætte rentabiliteten i vejret. Tidligere ødelagde lastvognene en betydelig del af høsten for denne brasilianske sukkerrørsfarmer. Ved hjælp af en automatiseringsfunktion følger lastvognen i sporene af høstmaskinerne. Chaufføren accelererer og bremser, men hjælpes af den automatiske styring. Derved reddes en stor del af høsten.

Kolonnekørsel
Lastvognene i en kolonne kan oprette forbindelse til hinanden og kommunikere. Afstand, hastighed og bremsning kan koordineres. De bageste lastvogne bruger radar og kamera og modtager information fra den forreste. I dag kan en gennemsnitlig kolonne nedbringe en lastvogns brændstofforbrug med op til 10 procent. Dette tal vil stige til 15 procent over det næste årti, når lastvognene kommer til at køre tættere og tættere. Det reducerede brændstofforbrug fører også til færre CO2-emissioner, og sikkerheden øges, fordi lastvognene udveksler information.