Volvo Trucks

Danmark

×

Grisetransport Fyn - gymnasielærer og vognmand

Erik Rasmussen er en ualmindelig vognmand. Folk studser og undres, når de erfarer, at han både er lærer på Tietgen Handelsgymnasium i Odense og tillige driver to vognmandsvirksomheder med sammenlagt 15 lastbiler i daglig drift.
Vognmand og gymnasielærer Erik Rasmussen og den ærværdige erhvervsmand C. F. Tietgen (1829-1901), der er opstillet ved indgangen til handelsgymnasiet i Odense.

Erik Rasmussen er god til at uddelegere ansvar og drive moderne vognmandsvirksomheder ellers kunne det ikke gå. Det indrømmer den atypiske vognmand gerne. Han kan ubekymret tage på tre ugers studietur til USA med sine elever velvidende, at vognmandsvirksomhederne ikke falder sammen, fordi han er væk i længere tid. Når det vedrører virksomheden Grisetransport Fyn er Ellen Jensen den daglige leder. Det er hende, der varetager kontakten til chaufførerne,landmændene og slagterierne. Grisetransport Fyn afhenter årligt 20.000 søer og cirka 700.000 slagtesvin til Danish Crowns slagterier i hele Danmark. Opgaven klares af 5 lastbiler, som kører i to-holdskift og hver især årligt tilbagelægger cirka 200.000 kilometer.

Når det vedrører afhentning af dagrenovation i Nordfyns Kommune, og de lastbiler, som kører med sten og grus i Lunde Vognmandsvirksomhed, er det daglige ansvar lagt i hænderne på chaufførerne Morten Lauridsen og Kim Madsen. Erik Rasmussen klarer selv den overordnede økonomi, nyansættelser og investeringer i hans vognmandsvirksomheder, der er samlet i fire søsterselskaber under et holdingselskab – Lunde Vognmandsvirksomhed, Grisetransport Fyn, Lunde Ejendomme og Lunde Vogn Administration. De opgaver er han klædt godt på til at varetage. Han er uddannet revisor og cand. merc. i regnskab og økonomistyring. Til daglig underviser han i virksomhedsøkonomi, finansiering og ledelse. Og han elsker sit job som lærer og muligheden for at øse af sin viden og kontakten til de unge mennesker – præge og berige dem. Fik han sat stolen for døren og skulle vælge mellem jobbet som vognmand og lærer, ville han vælge underviserjobbet, fortæller en afklaret Erik Rasmussen.

Jobbet som vognmand giver Erik Rasmussen mulighed for at praktisere en meget håndgribelig og virkelighedsnær undervisning på Tietgen Handelsgymnasium. Han kan benytte erfaringer høstet i vognmandsvirksomhederne om leasing, investeringspolitik, drift og vedligehold af produktionsapparat og sågar har eleverne været med Erik Rasmussen i retten i forbindelse med en juridisk tvist i vognmandsforretningen.

Det var hans viden om transportlogistik, der bragte ham ind i transportbranchen. Hans stedfar Kaj Hansen drev Lunde Vognmandsforretning, og han blev i lighed med andre transportører af grise mødt med nye krav fra Danish Crown i 2005, der ønskede transportlogistikken ind til virksomhedens slagterier effektiviseret. Det betød store strukturforandringer, større og langt færre aktører på dette marked. Erik Rasmussen havde tidligere på studiet udarbejdet en større og meget rost opgave i netop ind-transport af slagtesvin til Danish Crowns slagterier.  Det var naturligt, at han hjalp sin stedfar vognmand Kaj Hansen med at tilpasse sig den nye virkelighed. Han var gået sammen med to andre vognmand for at kunne honorere Danish Crowns nye ønsker og krav om kapacitet og lastbiler. Efter finanskrisen i 2008/09 blev Erik Rasmussen mere end rådgiver på sidelinjen, idet han købte de to vognmandskollegaers andele op i Grisetransport Fyn og kom til at drive forretningen med sin stedfar. Da Kaj Hansen pludseligt døde i 2014, overtog Erik Rasmussen hele virksomheden.

”Jeg vælger Volvo-lastbiler af flere årsager. Som økonom med livrem og seler går jeg meget op i brændstoføkonomi og de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Og jeg går meget op i lastbilens værditab efter endt brug. Jeg kortlægger, hvad det løbende koster at køre i lastbilerne. Og som ved alle investeringer handler det om tillid til produktet og personerne bag det. Jeg læner mig meget op af Thomas (salgschef Thomas Klüver fra Autohuset Vestergaard). Ham har jeg tillid til, han er professionel og vores kemi passer fint sammen. Jeg lægger vægt på ærlighed og at sige tingene uden omsvøb”, pointerer Erik Rasmussen.

Jeg vælger Volvo-lastbiler af flere årsager. Som økonom med livrem og seler går jeg meget op i brændstoføkonomi og de løbende dri fts- og vedligeholdelses-omkostninger. Og jeg går meget op i lastbilens værditab eft er endt brug. Jeg kortlægger, hvad det løbende koster at køre i lastbilerne. Og som ved alle investeringer handler det om tillid til produktet og personerne bag det.

Grisetransport Fyn

ETABLERET: 2015

EJER: Erik Rasmussen

ANTAL KØRETØJER: 5

SØSTERSELSKAB: Lunde Vognmandsforretning etableret 1904 - 10 lastbiler i daglig drift