Volvo Trucks

Danmark

×

Gas – vejen frem

Med den nye gasdrevne motor stod ingeniørerne hos Volvo Trucks over for en udfordring: at udvikle en ny drivline, som omgående kunne nedbringe CO2-emissionerne, give kunderne samme høje ydelse som diesel og udgøre en fremtidssikret løsning. Ved at bruge dieselprincippet på en ny måde lykkedes det at finde en løsning.
Volvo FH LNG ude på landet.
Volvo FH LNG og Volvo FM LNG er de første gasdrevne tunge lastvogne på markedet med tilstrækkelig kraft til at opfylde alle krav inden for tung regional- og langturstransport.

Den øgede bekymring over den globale opvarmning øger presset for at gå væk fra fossile brændstoffer. I mange af verdens storbyer overvejer myndighederne at forbyde dieselbiler – i visse tilfælde inden for få år.

Spørgsmålet er: Hvad er alternativet? Hvilken brændstofkilde kan nedbringe CO2-emissionerne, give den nødvendige kraft og ydelse ... og stadig være et økonomisk realistisk alternativ for en almindelig transportvirksomhed? Volvo Trucks mener, at svaret – i hvert fald delvist – er gas.

Volvo FH LNG og Volvo FM LNG er de første gasdrevne tunge lastvogne på markedet med tilstrækkelig kraft til at opfylde alle krav inden for tung regional- og langturstransport. Begge modeller fås med 420 og 460 hk og giver samme ydelse og køreegenskaber som de tilsvarende dieselmodeller. Og de kan køre op til 1.000 km, inden de skal tanke. 

Faktisk er brændstoffet den eneste forskel. Flydende naturgas, eller LNG, sænker både brændstofudgifterne og CO2-emissionerne betydeligt. Når en lastvogn kører på naturgas, hvilket på kort sigt er den mest realistiske løsning for de fleste vognmænd, reduceres CO2-emissionerne med 20 % sammenlignet med diesel. For en lastvogn, som kører 120.000 km tung transport årligt, svarer det til en besparelse på 18-20 tons CO2 om året. Men den største mulighed for besparelser ligger i at køre på biogas. Her sænkes CO2-emissionerne fra tank til hjul med 100 %. Og skønt brændstofforbruget er på linje med Volvo Trucks' dieselmotorer, er det faktisk 15-25 % lavere end for konventionelle gasmotorer. 

– LNG er et lovende alternativ til diesel. Det giver en god kombination af fordele for miljøet og virksomheden, siger Lars Mårtensson, direktør for Environment and Innovation hos Volvo Trucks. – Der findes masser af naturgas verden over, og netværket af LNG-tankstationer vokser.

LNG er bestemt ikke et nyt brændstof, men Volvo Trucks er de første, der bruger det til at yde så mange hestekræfter i en tung lastvogn. Det er lykkedes ved at bruge dieselprincippet i stedet for den Otto-teknologi, som er den mest udbredte i gasmotorer. Den vigtigste forskel er, at Otto-motorer bruger en gnisttænder, hvilket begrænser ydelsen, momentet og driftssikkerheden og øger risikoen for motorbanken. Motorer bygget på dieselprincippet bruger direkte indsprøjtning og opnår tænding med opvarmet kompression. Det giver flere hestekræfter og højere moment. 

– Indtil nu har udfordringen været, at gas ikke kan antændes alene ved kompression. Man skal bruge noget andet til at starte gasforbrændingen. Gassen i motoren tændes med en pilotindsprøjtning af komprimeret diesel, forklarer Anneli Soppi, projektansvarlig hos Volvo Group Trucks Technology. – Det giver så igen en udfordring: Hvordan indsprøjter man to forskellige brændstoffer i cylinderen? Det er meget vanskeligt at have to injektorer.

LNG er et lovende alternativ til diesel. Det giver en god kombination af fordele for miljøet og virksomheden.

Svaret: to koncentriske nåle, der kan indsprøjte både diesel og gas direkte. Med denne enestående teknologi indsprøjtes der en lille mængde diesel i cylinderen lige inden gassen for at starte tændingen. 

– Dieselen fungerer faktisk som et flydende tændrør, siger Anneli Soppi. – Motoren kører mest på gas. Faktisk erstatter vi mere end 90 % af den diesel, der bruges i konventionelle dieselmotorer, med gas, men vi får stadig alle dieselmotorens fordele såsom høj kraft og højt moment.
Betyder det så, at naturgas er fremtiden i transportsektoren? Den fremherskende opfattelse er, at elmotorer er løsningen, og det kan meget vel være sandt for personbiler. Men udviklingen af elmotorer er stadig meget langt fra at udgøre et kommercielt levedygtigt alternativ i tunge lastvogne til langturstransport. 

– De bedste brændstoffer bliver dem, der tilbyder høj energieffektivitet og lav klimapåvirkning, siger Lars Mårtensson. – Der vil blive udviklet flere alternative brændstoffer, for eksempel el, og de forskellige brændstoffer vil blive brugt til forskellige formål. I denne overgangsfase vil diesel stadig være vidt udbredt i mange år endnu. Når vi taler om tung regional- og langturstransport, er LNG det brændstof, der er klart bedst egnet som et globalt tilgængeligt alternativ til diesel. 

På grund af muligheden for at bruge biogas i stedet for naturgas giver LNG på længere sigt mulighed for at sænke emissionerne endnu mere. – Et eventuelt skifte til biobrændstof vil ske gradvist. De bedst egnede biobrændstoffer bliver derfor dem, der kan suppleres af en fossilbaseret udgave af det samme brændstof i overgangsfasen, tilføjer Lars Mårtensson. – Naturgas giver for eksempel høj forsyningssikkerhed for køretøjer, der kører på biogas. I takt med, at produktionen og distributionen af biogas bliver bedre, og prisen falder, forbedres muligheden for at køre på biogas tilsvarende. Kort sagt vil man kunne udlede klart mindre CO2 bare ved at skifte brændstofkilde.
I dag er den største forhindring for at bruge LNG (naturgas eller biogas), at der mangler en infrastruktur til distribution og optankning. I takt med det øgede fokus på klimaforandringer støtter mange regeringer imidlertid investeringer i LNG-infrastrukturen. Det betyder, at gasleverandørerne nu kan se store kommercielle muligheder i at levere til transportsektoren. 

– Vi mener, at naturgas har det største potentiale, både for at nedbringe CO2-emissionerne med det samme og for at udgøre en langsigtet løsning for i hvert fald de næste 20-30 år, siger Lars Mårtensson. – Den manglende infrastruktur er en udfordring, men vi står ikke alene med den. EU har for eksempel anerkendt den og øremærket penge og programmer. Og udviklingen af lastvogne som Volvo FH LNG og Volvo FM LNG vil også sætte fart i LNG-produktionen, så potentialet er enormt. 

Indtil nu har udfordringen været, at gas ikke kan antændes alene ved kompression. Man skal bruge noget andet til at starte gasforbrændingen.

Volvo FH LNG og Volvo FM LNG er derfor udviklet til det lange, seje træk, og Volvo Trucks-ingeniører fra hele verden har bidraget til udviklingen. "Dieselmotorer er kendt stof for Volvo Trucks; vi har trods alt udviklet og forbedret dem i over 70 år. Men med LNG-drivlinen skriver vi et nyt kapitel, og det tager naturligvis tid, fordi vi er nødt til at opbygge viden og ekspertise internt", siger Mats Franzén, produktchef for motorer hos Volvo Trucks.

En af de unikke udfordringer med at arbejde med gas under højt tryk var at sikre, at systemet er fuldstændig tæt. Et utal af timer er derfor gået med at sikre, at alle forseglinger er uigennemtrængelige, og de er blevet testet særdeles grundigt for at sikre, at de holder i længden. 

De nye lastvogne har været igennem de samme tests og kontroller, som Volvo Trucks anvender på alle sine motorer og køretøjer, eksempelvis crashtests, holdbarhedstests og omfattende felttests i både varme og kolde klimaer og i store højder.

– Det har været en lang proces, men resultatet er så også nogle virkelig højtydende lastvogne, siger Mats Franzén. – Når man kører lastvognen, kan man ikke mærke, om man kører på diesel eller gas. Lastvognene kombinerer lavere brændstofudgifter med CO2 -reduktion og driftssikkerhed som en diesel!" 

Volvo FH LNG og Volvo FM LNG

Modeller: Fås som trækkere (4×2, 6×2, 6×4) og langt chassis (4×2, 6×2, 6×4) med totalvægte på op til 64 tons.
Motor: Volvo G13C Euro 6 på 420 hk/2.100 Nm eller 460 hk/2.300 Nm.
Transmission: Volvo I-Shift.
Brændstoftanke: Fås med 115 kg (275 l), 155 kg (375 l) eller 205 kg (495 l) LNG, hvilket giver en rækkevidde på op til 1.000 km, samt en mindre dieseltank.
Efterbehandling af udstødning: SCR og partikelfilter.

Både Volvo FH LNG og Volvo FM LNG kommer på markedet i Europa i første halvdel af 2018.