Trucks

Danmark

×

Batterier – hvor miljøvenlige er de egentlig?

Eldrevne køretøjer er mere støjsvage, mere energieffektive og renere end køretøjer, der kører på fossile brændstoffer. Når det er sagt, er der dog adskillige spørgsmål omkring deres batterier. Hvor miljøvenlige og bæredygtige er litium-ion-batterier, når vi ser på det samlede billede? Volvo Trucks' direktør for miljø og innovation, Lars Mårtensson, gennemgår fordelene og ulemperne.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson. Volvo Trucks' direktør for miljø og innovation.

En vigtig komponent i litium-ion-batterier er kobolt, der hovedsageligt kommer fra Congo. Amnesty International har rapporteret om børnearbejde og overtrædelser af menneskerettighederne i dette land. Hvad gør I for at sikre, at råmaterialerne til de batterier, I bruger, udvindes på en ansvarlig måde?

"Vi billiger naturligvis ikke materialer til vores produkter, der er udvundet eller fremstillet på uacceptable måder – det er tydeligt angivet i vores adfærdskodeks. Vi samarbejder med vores forskellige leverandører om at kortlægge tilblivelsen af vores råmaterialer. Med det formål at fremme denne udvikling har Volvo Group sammen med en række andre køretøjsfabrikanter oprettet en organisation kaldet Drive Sustainability, som har fokus på at undersøge og forbedre arbejdsforholdene og miljøpåvirkningen for forsyningskæderne af råmaterialer. Der er stadig mange problemer, der skal løses, men de tiltag, vi gennemfører, er vigtige skridt i den rigtige retning." 

Hvor gode er batterier i forhold til klimaet? Er der en risiko for, at deres høje energiforbrug i forbindelse med fremstillingen overgår de miljømæssige fordele, som elmotorerne giver under køretøjsbrugen?

"Produktionen af batterier er ganske rigtig energiintensiv, men i forhold til den samlede levetid er der ikke nogen tvivl om, at tunge erhvervskøretøjer, der er eldrevne, er en stor fordel i forhold til energi og miljø. Årsagen til det er hovedsageligt, at elmotorer bruger energien langt mere effektivt end forbrændingsmotorer gør. Så jo flere kilometer du kører i løbet af lastvognens levetid, desto større er forskellen – til fordel for den eldrevne lastvogn." 

Er det virkelig forsvarligt at køre på el, hvis den energi, der bruges til at fremstille og oplade batterierne, kommer fra ikke ikke-vedvarende energikilder som f.eks. kul?

"Det er naturligvis optimalt at bruge vedvarende energi på alle trin. Hvis elektriciteten produceres fra fossile brændstoffer, mindskes den miljømæssige fordel. Takket være elmotorens høje virkningsgrad er det stadig en fordel at vælge el frem for fossil diesel. Hvis du sammenligner en lastvogn, der f.eks. kører på biogas, med en eldrevet lastvogn, der får sin energi fra kulkraftværker, er resultaterne dog ikke helt så tydelige."

Hvad vil I gøre med alle batterierne, når de er udtjente? Kan de genbruges på en god måde, eller vil de simpelthen udgøre et nyt miljøproblem?

"Vi tager naturligvis vores ansvar som producenter alvorligt. Vi er i øjeblikket involveret i adskillige projekter, hvor vi undersøger, hvordan batterier fra tunge eldrevne erhvervskøretøjer kan få nyt liv og genbruges, f.eks. til lagring af solenergi. Og når levetiden for de batterier, der bruges i vores lastvogne, er forbi, sikrer vi, at de bortskaffes på en passende måde."