Trucks

Danmark

×

Vil morgendagens byer have brug for lastvogne?

Urbaniseringen kommer ikke til at gå langsommere – rundt om i hele verden vokser byerne i størrelse, og behovet for transport vokser også. Samtidig udgør luftforurening og trafikpropper et stadig større problem. Behovet for renere og mere effektive transportsystemer er ikke til at overse. Spørgsmålet er: vil lastvognene passe ind i fremtidens byer?
Volvo Trucks i byen

Verdens befolkningstal bliver ved med at vokse. Ifølge rapporter fra FN forventes det globale befolkningstal at stige fra 7 milliarder mennesker i 2014 til ca. 9 milliarder i 2050. FN skønner, at to tredjedele af alle mennesker vil bo i byerne i 2050 i sammenligning med kun halvdelen af befolkningen i dag. I takt med den stigende urbanisering vil de nye forbrugsvaner med stadig mere e-handel og udbringning af varer også have en indvirkning på samfundets behov for effektive transportløsninger. 

"Hvis vi skal løse de trafikrelaterede problemer, der forringer luftkvaliteten, f.eks. trafikpropper og emission, er vi nødt til at tænke smart. Vi skal tænke over den plads, vores transportkøretøjer optager ude på vejene, og hvilke energikilder, vi bruger", siger Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks.

Nogle mener, at mindre varevogne vil være løsningen til distributionsopgaver i fremtidens byer, men så enkelt er det ikke, forklarer Lars Mårtensson. 

"Det er måske noget rigtigt for nogle områder. Men generelt er en fuldt lastet lastvogn et pladseffektivt transportmiddel. Faktisk har en distributionslastvogn en lastkapacitet, der er ti gange større end en mindre varevogn."  

Eldrevne lastvogne kan forbedre transporteffektiviteten endnu mere. Deres støjniveau giver mulighed for at udføre en lang række opgaver uden for myldretiden, f.eks. tidligt om morgenen, sent om aftenen eller endda om natten. Dette reducerer belastningen ude på vejene i myldretiden. En eldreven lastvogn uden udstødningsemission kan bruges i indendørs terminaler og i miljøzoner. 

"Hvis vi kunne udføre flere distributionsopgaver uden for myldretiden, ville der være færre køretøjer og dermed færre trafikpropper i løbet af dagen, hvor flest bruger vejene. Det er også en fordel i forhold til sikkerheden. Fremtidens byer er nødt til at bruge ressourcer som energi, plads og tid mere effektivt, end de gør i dag – og eldrevne lastvogne kan bidrage endnu mere til at nå det mål", konkluderer Lars Mårtensson.