Volvo Trucks

Danmark

×

Alsidighed i Thy

Store tonstunge granitsten til kystsikring, madrasser til en god nats søvn og udvinding og transport af rød- og blåler til produktion af mursten. Vognmandsvirksomheden J & K Kappel i Ydby i Thy klarer det hele og mere til.
J & K Kappel har 12 lastbiler i dagligt drift og dertil en lang række entreprenørmaskiner.

Den store skovl på gravemaskinen skraber behændigt det øverste muldlag af i baner på den store mark i Thy. Nedenunder kommer et rødbrunt lerlag til syne, og det er det, som Knud Kappel i gravemaskinen ønsker at få fat i. Knud er over pensionsalderen og kun periodevis på besøg i J & K Kappel, men hans store faglige ekspertise og mange års erfaring med at grave efter rød- og blåler er påskønnet. Lertyperne findes i forskellige dybder, og en god gravemaskinefører har føling med, hvor leret begynder, og hvor det slutter.

Det handler om kun at få ler med på skovlen, når Knud svinger rundt og fylder en fire-akslet Volvo FMX, som står klar til at køre leret bort til Helligsø Teglværk i Thy. Det eftertragtede ler anvendes i produktion af forskellige kvaliteter af mursten, og jord og moler er ikke velegnet i produktionen. Rødler forekommer under muldlaget i en dybde mellem en halv og 5-6 meter og blåler endnu dybere. Rødler bliver ved brænding til røde mursten og blåler til gule sten.

Moderne Volvo-lastbiler har gode køreegenskaber og er populære her hos os.

Knud Kappel er anden generation i virksomheden J & K Kappel, som udover gravearbejdet også står for transporten til teglværket. Samarbejdet med teglværket har fundet sted i generationer, og Knud er oplært i gravearbejdet efter rød- og blåler af teglværket i sin tid. Når leret er hentet op, reetablerer J & K Kappel området. Muldlaget bliver lagt på igen, og alt ser ud som før bortset fra, at topografien i området kan være faldet adskillige meter.

Udvindingen af rød- og blåler foregår hovedsageligt i sommerhalvåret. Når markerne bliver våde i efteråret, er de ikke til at køre på uden jernplader hverken for gravemaskiner eller lastbiler. På en sæson graves der tusindvis af kubikmeter op, og Volvo-lastbilerne fra J & K Kappel kører i pendulfart til teglværket med ler.

 

 

”Moderne Volvo-lastbiler har gode køreegenskaber og er populære her hos os. Vi har tegnet servicekontrakt på alle vores Volvo-lastbiler, så kender vi driftsomkostninger for hver enkelt lastbil. Tillige har vi den tryghed at få hjælp med det samme, hvis uheldet er ude”, fortæller Per Kappel. Han er tredje generation i virksomheden som beskæftiger hans far og farbror, Knud og Janus Kappel, hans bror Klaus og en fætter Henrik. ”Det er ikke forkert at betegne J & K Kappel som en familievirksomhed”, fortæller han med et smil.

Selv er han altmuligmand i virksomheden og styrer blandt andet kørselsplanlægningen, tilbudsgivning, administration m.m. Mangler der en mand i lastbilerne kan han også hoppe ind bag rattet og tage tjansen. Da Midter/Striben var på besøg, sad han i en bulldozer og skubbede rødler ind under halvtag på Helligsø Teglværk. J & K Kappel har 12 lastbiler i dagligt drift og dertil en lang række entreprenørmaskiner.

J & K Kappel er vant til langvarige kunderelationer, og virksomheden udfører blandt andet transporter af råvarer fra egen sand og grusgrav til de lokale IBF betonværker, Leth Beton og til Thisted Cementvarefabrik.

Hertil levering af granitskærver til flere af NCC’s asfaltfabrikker, og hos flere kunder sørger J & K Kappel også for lagerstyringen og sikrer, at der altid er nok råvarer i siloerne til dagens produktion. Udover udvinding og kørsel med ler har J & K Kappel gennem årene leveret tusindvis af store granitsten til kystsikring af Vesterhavskysten for Kystdirektoratet. 

De store granitsten, hvoraf nogle kan veje 7-8 tons, sejles f.eks. til Hanstholm i store både og pramme fra Norge. Herfra kører J & K Kappel dem videre til kysten hvor de skal gøre gavn og skåne kysten fra en stigende global vandstand og det hidsige Vesterhav, der æder sig ind på kysten, hvor det kan få lov til det. Transport af store tunge granitsten er hård kost for lad og grej, og lastbilkasserne er derfor blevet forstærket med jern, så de kan tage imod, når stenene læsses af og på.

Aflæsning af store granitsten er ikke altid uden problemer. Per Kappel har oplevet, at stenene pakker sig på ladet, og derfor bliver på ladet, selv om tippeladet løftes til lodret. Det er ikke ufarligt, og så er det med at få ladet hurtigt ned, og løsne stenes greb i hinanden, inden der tippes af.