Volvo Trucks

Danmark

×

Transport af døde dyr

Transport af døde grise, køer og heste er vognmand Bjørn Andersens speciale. Hans moderne lastbiler afhenter dyrene hos landbruget i hele Sønderjylland.
Transport af døde grise, køer og heste er vognmand Bjørn Andersens speciale.
Transport af døde grise, køer og heste er vognmand Bjørn Andersens speciale.

Intet er overladt til tilfældighederne, når Daka SecAnims netværk af vognmænd afhenter døde dyr ude på landets gårde. Fødevarestyrelsen har opsat regler for opbevaring, transport og genanvendelse. Derudover besøger Dakas egne inspektører regelmæssigt transportørerne for at se, om reglerne efterleves.

Det handler om at undgå smittefare og sygdom. Og i Bjørn Andersens univers også om at tage hensyn til kundernes følelser.Vi håber, at der sættes pris på vores arbejde, for direkte glæde over at vi kommer, er der selvfølgelig ikke”, fortæller Bjørn Andersen

Jeg kan næsten ikke få armene ned over vores nyeste Volvo-lastbiler. Køregenskaberne er rigtig gode, og der er ingen støj i førerhuset.

Vognmanden har nu i 15 år kørt med døde dyr og før ham kørte hans far med det samme i 40 år. Disse specielle transporter ligger under huden i vognmandsfamilien, der har tre lastbiler i daglig drift, som kører i toholdsskift og kun holder stille i nattetimerne. Afhentning af døde heste kan være særlig følsomt, og der kan være sat lys og blomster ud.

”Set i forhold til en afhentning og videre transport ser vi indimellem, at hestene aflives uhensigtsmæssige steder, hvor vi ikke lige kan løfte dem op på lastbilladet. Det tager vi aldrig en diskussion om, men trækker eller løfter hesten hen til lastbilen. Opgaven skal løses med så meget pli og service som muligt”, pointerer Bjørn Andersen.

Den solrige og varme sommer i år sætter yderligere krav til Bjørn Andersens effektivitet, for det er ingen hemmelighed at døde dyr kan lugte fælt, hvis de får lov at ligge for længe i varmen. For at undgå lugtgener kører Bjørn Andersens lastbiler med lukkede kasser, som via hydraulik kan lukke og åbne ved pålæsning.

Grabben på lastbilkranen er ligeledes specielt fremstillet til afhentning af døde dyr. Den sønderjyske vognmand sætter en stor ære i ikke at gemme transporter til dagen efter.

 

Der skal være rent bord, når lastbilerne køres i garage ved midnatstid. ”Daka har udviklet en app til landmændene, som er blevet meget positivt modtaget. På den kan de hele døgnet indrapportere, hvad de har behov for at få afhentet, og på grundlag af indrapporteringerne udarbejder Daka den mest hensigtsmæssige transportlogistik, og den er grundlaget for vores transporter”, fortæller Bjørn Andersen.

”Volvo Trucks er med til at skabe grundlaget for, at vi kan udføre driftssikre transporter, og det er vigtigt i vores branche. Jeg kan næsten ikke få armene ned over vores nyeste Volvo-lastbiler. Køregenskaberne er rigtig gode, og der er ingen støj i førerhuset. Man er mere udhvilet efter endt arbejdsdag i en ny moderne Volvo.

Vi har tillige Volvo Dynamisk Styring, så chaufføren ubesværet kan manøvrere rundt med lastbilen. Det er vigtigt for os, vi kommer på mange markveje og små gårdspladser og grusparkeringer”, fremhæver Bjørn Andersen.  Dyrene som Bjørn Andersen og hans kollegaer afhenter i landbruget, får en meningsfyldt skæbne, idet de bliver anvendt til gødning og energiudvinding, blandt andet i biodiesel.