Volvo Trucks

Danmark

×

Bedre komfort med dobbelte batterier

Volvo Trucks' nye dobbelte batterisystem sikrer tilstrækkelig strøm til alle funktioner i førerhuset og pålidelig startevne næste morgen.
Elforbrug i førerhuset
Køleskabe, varmeapparater, kølere, mediesystemer, mobiltelefoner, computere og tablets. Det er bare nogle få af de mange funktioner i et moderne førerhus, som hurtigt kan aflade batteriet og føre til driftsstop.

Lastvognsbatteriets vigtigste funktion er at starte motoren, men energibehovet stiger støt. Køleskabe, varmeapparater kølere, mediesystemer og på det seneste mobiltelefoner, computere og tablets er alle sammen uundværlige for vore dages langturschauffør. Men de bruger også store mængder strøm, og det kan hurtigt aflade batteriet og føre til driftsstop. 

Volvo Trucks' nye dobbelte batterisystem er udviklet til at løse dette problem. Det består af to separate batterisæt: et, der udelukkende skal starte motoren, og et, som driver alt andet elektrisk udstyr i førerhuset. Dette sikrer, at der altid er tilstrækkelig strøm til at starte motoren, og tillader samtidig et højt elforbrug i resten af lastvognen.

Batterierne til førerhusfunktionerne bruger en gelteknologi, som kan holde til langt flere afladninger end et konventionelt blysyrebatteri. – Når man aflader et almindeligt batteri til nul procent ladning, mister man omkring fem procent af dets kapacitet, siger Hans Westerlind. – I modsætning hertil er et gelbatteri designet til at blive afladet helt. Faktisk kan det klare 200 fuldstændige afladninger og stadig køre ved 95 % kapacitet.

Det dobbelte batterisystem egner sig bedst til langturstransport, hvor chaufførerne typisk skal bruge mere strøm. Det kan imidlertid også være fordelagtigt til bydistribution. – Hvis man kører korte afstande og ofte starter og standser, kan det være svært at genoplade et standardbatteri hver dag, forklarer Samuel Nerdal. – Men gelbatterier absorberer energi langt hurtigere, og derfor oplades de også bedre under sådanne kørselsforhold.

Flere ladecyklusser
Standardbatterier tager skade, når de aflades til under 50 %. Hvis de aflades helt (nul procent), kan de miste omkring fem procent af deres kapacitet. Hvis det sker flere gange, varer det ikke længe, før batteriet skal udskiftes. Gelbatteriet er derimod designet til at holde til fuldstændig afladning og kan bevare kapaciteten i 10 til 15 gange så mange cyklusser som standardbatterier.

Bedre førerhuskomfort
For chaufførerne betyder det dobbelte batterisystem, at de kan få fuld glæde af deres elektriske udstyr i førerhuset uden at skulle bekymre sig om at forringe lastvognens startevne. De kan eksempelvis sove hele natten med parkeringsvarmeren tændt uden at skulle stå op og starte motoren midt om natten for at genoplade batterierne.

Sparer brændstof, skåner miljøet
Mange chauffører sørger for at have tilstrækkelig batteristrøm ved ganske enkelt at lade motoren køre hele natten. Det koster omkring 3 liter brændstof i timen. Med den tid, en lastvogn i reglen holder stille om natten, og antallet af overnatninger på ture bliver det hurtigt til en masse brændstof og store udgifter til bare at opvarme førerhuset – for slet ikke at tale om unødvendige CO2-emissioner.

Færre uplanlagte driftsafbrydelser
Når standardbatterier aflades, er motorens startevne det første, der går tabt. Med det dobbelte batterisystem er denne funktion nu den sidste, der forsvinder. I stedet slås alle hjælpefunktioner gradvist fra, og chaufføren får en række advarsler. Det betyder, at du bliver advaret i god tid, inden startevnen bliver truet. Tilsammen reducerer det risikoen for stilstand på grund af afladede batterier betydeligt.

Sikker startevne i koldt vejr
Lave temperaturer mindsker batterikapaciteten meget, og et helt afladet batteri fryser ved -5° C (til sammenligning kan et fuldt opladet batteri klare temperaturer ned til -70° C). Det dobbelte batterisystem med det separate startbatteri bevarer startevnen, selv i meget koldt vejr.

Hurtigere genopladning
Gelbatterier kan genoplades flere gange, og de oplades desuden op til 50 % hurtigere end konventionelle batterier. Det er en stor fordel for lastvogne, der starter og standser ofte, og hvor batterierne derfor ikke kan blive fuldt opladet.