Volvo Trucks

Danmark

×

Lettere at vælge en brændstoføkonomisk løsning

Den nye EU-lovgivning om brændstofforbrug og CO2-emissioner træder i kraft i 2019. Den vil føre til større gennemsigtighed og ansvarlighed og i sidste ende til mere brændstoføkonomiske transportløsninger.
Lars Mårtensson
Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks, mener, at den nye EU-lovgivning går hånd i hånd med Volvo Trucks' fokus på klimaet.

Hvad er den nye EU-lovgivning?
– Fra 2019 skal alle tunge lastvogne, der sælges i Europa, have en deklaration, som viser køretøjets brændstofforbrug og CO2-emissioner. Værdierne fastlægges ved hjælp af simuleringer, som beregner det forventede brændstofforbrug og CO2-emissionerne baseret på separate målinger af alle relevante komponenter.

Hvorfor er der brug for denne lovgivning?
– Tunge lastvogne står for omkring fem procent af alle CO2-emissioner i Europa. Det skal reduceres, hvis EU skal kunne nå sin klimamålsætning om at nedbringe drivhusgasemissionerne fra transportsektoren med 30 % i 2030 (sammenlignet med 2005).

Hvorfor er det nødvendigt med et beregningsværktøj? Kunne man ikke bare have en branchestandard som Euro 6?
– Tunge lastvogne specialproduceres som regel til at opfylde bestemte kundebehov, og de fås i en lang række forskellige konfigurationer. Alle disse faktorer påvirker brændstofforbruget og gør det umuligt at måle på hvert enkelt køretøj. Med simulationsværktøjet og målingerne kan man imidlertid beregne de præcise CO2-emissioner og brændstofforbruget for hver enkelt lastvognskonfiguration. Alle data bliver beregnet og deklareret i en certificeret proces, og det sikrer sammenlignelige resultater.

De deklarerede værdier vil generelt gøre det lettere for lastvognsejere at vælge en brændstoføkonomisk løsning til deres virksomheder.

Hvordan vil denne lovgivning påvirke lastvognsejerne?
– Deklarationsværdierne vil give større gennemsigtighed og gøre det lettere at sammenligne specialbyggede modeller fra forskellige lastvognsproducenter. Det bliver også nemmere for vognmændene at få et overblik over, hvordan forskellige faktorer som aerodynamik og rullemodstand påvirker brændstofforbruget og CO2-emissionerne. Der kommer øget fokus på klimaet. De deklarerede værdier vil generelt gøre det lettere for lastvognsejere at vælge en brændstoføkonomisk løsning til deres virksomheder.

Hvor pålidelige bliver deklarationerne?
– Deklarationen om CO2-emissioner og brændstofforbrug er baseret på en standardiseret computersimulering og på gennemsnitlige europæiske kørselsforhold. Beregningerne kan dog ikke tage højde for chaufførens evner, kørselsforholdene eller teknologiske nyskabelser, eksempelvis særlige brændstofbesparende løsninger fra bestemte producenter. De bør derfor hovedsageligt bruges som en vejledning til at sammenligne køretøjerne, og Volvo Trucks vil fortsat vejlede sine kunder til at vælge den bedste løsning.               

Hvad er Volvo Trucks' syn på den nye lovgivning?
– Vi hilser den nye lovgivning velkommen! Den går jo også hånd i hånd med vores miljømæssige engagement og fokus på klimaet. Vi mener, at det er en fordel, at vi kan tilbyde lastvognskøberne oplysninger om brændstofforbruget baseret på fælles målemetoder. Det vil gøre det lettere for kunderne at vælge et brændstoføkonomisk køretøj med færre CO2-emissioner.

Fakta

EU's strategi for at bekæmpe CO2-emissionerne omfatter tre trin.

Deklaration: Det første trin træder i kraft 1. januar 2019, hvor alle lastvognsproducenter skal deklarere værdierne for CO2-emissioner og brændstofforbrug for nyproducerede lastvogne.

Overvågning og rapportering: Det andet foreslåede trin vil medføre, at lastvognsproducenterne skal rapportere deres deklarerede værdier til EU, som udgiver dem i offentligt tilgængelige rapporter. Hvis dette godkendes, træder det i kraft 28. februar 2020.

Grænseværdier: Det tredje trin forventes at blive indføring af grænseværdier for CO2. Et endeligt udkast til lovgivningen vedrørende disse grænseværdier forventes klart til september 2019.