Trucks

Danmark

×
Fortidselefanter og vindmøller
Transport af vindmøller er en udfordret branche, men med en afklaret forretningsstrategi, kan det hænge sammen.
Transport af vindmøller med Volvo-lastbiler

En mammut var en fortidselefant, der levede på tundra-stepper for tusindvis af år siden. De levede hovedsageligt af proteinrige urter, og da de forsvandt fra landskabet, uddøde de store fortidselefanter også. Den internationale hollandske transportvirksomhed Mammoet, der er opkaldt efter gigant elefanten, kan stadig finde et grundlag for en eksistens i branchen for mølletransporter, selv om det marked har haft trange indtjeningsmuligheder de sidste mange år. Også på det danske marked. Finanskrisen i 2008 og en efterfølgende afmatning i produktionen af vindmøller ramte transportørerne hårdt.

Flere store velrenommerede vognmænd og transportvirksomheder måtte kaste håndklædet i ringen, men Mammoet står på benene endnu. Det har flere årsager. Mammoet er økonomisk velkonsolideret og har som international transportør været i stand til at udnytte transportmateriellet optimalt. Mammoets administrerende direktør i Danmark Michael Hansen er klar i mælet: ”hvis du ikke udnytter dit grej 100 procent, tjener du ingen penge i vores branche”. 

Volvo-lastbiler er driftssikre og tilbyder god komfort i førerhuset til vores chauffører. Vi tilvælger også Volvos store sikkerhedspakker til gavn for vores chauffører og trafiksikkerheden.

Michael Hansens vej ind i mølleindustrien blev indledt i 2009, da han blev ansat som materielchef i Mammoet Danmark, senere blev han daglig leder af hovedafdelingen i Brande og i sommeren 2018 blev han udnævnt til administrerende direktør i Mammoet Danmark og tillige med ansvar for det svenske marked.

Med sig i bagagen havde han en fortid i lastbilbranchen med salg af lastbiler og transportløsninger til blandt andet vindmølleindustrien. Nu sidder han på den anden side af skrivebordet og stortrives i jobbet med at skabe indtjening i en branche, som ikke giver ved dørene. En branche som er underlagt den politiske vilje i forhold til grøn omstilling til blandt andet vindmøller i stedet for fossile brændstoffer.

Mammoet har fokus på den politiske vilje til grøn omstilling på de forskellige nationale markeder, og er klar til at flytte og udnytte transportgrejet på de markeder, hvor møllerne har medvind, og der etableres store vindmølleparker. Der er mange udfordringer ved at være omstillingsparat, fortæller Michael Hansen. ”Der er meget planlægning og logistik i at flytte medarbejdere og grej fra land til land. Der kan være forskellige nationale regler for specialtransporter og forskellige arbejdstidsregler for vores medarbejdere. En overtrædelse kan koste dyrt”, fortæller han. 

Mammoet Danmark løser opgaver i Norge, Sverige, Irland og Storbritannien, og mængden af vindmøller fordeler sig ligeligt mellem havmøller og møller på land. Når de store vindmølleprojekter skal løses i et land samarbejder man med lokale transportører, eller man kalder udenlandske vognmænd ind for at hjælpe. Mammoet Danmark har 45 egne lastbiler, men under spidsbelastninger har man det dobbelte antal lastbiler på arbejde. 

”Det er naturligt at samarbejde i vores branche, for det giver ingen mening at investere i alt det grej, du skal bruge under en spidsbelastning, og så lade grejet stå ubrugt i halvdelen af året”, fortæller Michael Hansen. Vindmølletransporter skal være så effektive som muligt, og derfor er det heller ikke uden betydning, hvilken lastbil der trækker blokvognen. ”Volvo-lastbiler er driftssikre og tilbyder god komfort i førerhuset til vores chauffører. Vi tilvælger også Volvos store sikkerhedspakker til gavn for vores chauffører og trafiksikkerheden”, understreger Michael Hansen.

Mammoet belaster sine lastbiler med overdimensioneret og tungt gods, og derfor skal de regelmæssigt til serviceeftersyn. ”I den sammenhæng er det vigtigt, at det kan foregå så effektivt og hurtigt som muligt, så vi ikke har stilstand mere end højst nødvendigt. Volvo Trucks serviceværksteder er professionelle og ligger hensigtsmæssigt for os”, afslutter Michael Hansen.

Vindmøller er gennem årene vokset støt i størrelse, og det udfordrer transportørerne, der skal afvikle transporterne trafiksikkert og investere i nyt materiel for at kunne håndtere møllerne. I dag transporterer Mammoet dagligt møllevinger på 75 meter, men for ganske få år siden var møllerne kun halvt så store. Udviklingen vil sandsynligvis fortsætte og møllerne vil blive stadig større. Produktionen af møller vil foregå i nærhed til afskibningshavne, så de store møller kun skal transporteres på havneanlæg til skib. De mindre vindmøller på land vil i takt med den teknologiske udvikling blive udskiftet med større møller med større kapacitet. Selvom kapaciteten tredobles på møllerne, vil man kunne benytte samme fundament. Dette omskiftningsmarked er kun i sin vorden og vil sandsynligvis udgøre de ”proteinrige urter” for Mammoet i fremtiden. 

Vindmølletransporter skal være effektive