Trucks

Sikker kørsel

90 % af alle trafikulykker skyldes den menneskelige faktor. Sikkerhedskurser er derfor mere end bare sund fornuft. De er livsvigtige. 

Vores kursus Sikker kørsel er baseret på Volvo Accident Research Teams årelange erfaring. Du kommer til at lære at undgå ulykker, minimere risici og udnytte vores sikkerhedsfunktioner fuldt ud. Og fordi forskellige virksomheder står over for forskellige sikkerhedsudfordringer, kan vi tilpasse indholdet, så det imødekommer dine behov.

Kursusmateriale
 

 • De mest almindelige årsager til ulykker
 • Sådan forebygges ulykker
 • Kørsel under vanskelige forhold 

Kursusfordele
 

 • Større risikobevidsthed 
 • Øget sikkerhed for dine chauffører og andre trafikanter 
 • Mindre risiko for trafikulykker og skader 
 • Mindre risiko for beskadigelse af gods og ejendom

Kursusoplysninger
 

 • CPC-timer
 • Uddannelsesmetode
 • Kursuspris
 • Kursusreference

Bliv en sikrere chauffør

Kontakt din lokale Volvo Trucks-forhandler for at få oplyst tid og sted for vores næste kursus og bestille plads.