Trucks

Alternative brændstoffer til lastbiler 

Alternative brændstoffer er et vigtigt led i vores strategi for at opnå bæredygtig transport. Vi tilbyder forskellige løsninger med alternative brændstoffer afhængigt af dine transportopgaver. Vores gasdrevne lastbiler er velegnede til tunge opgaver over længere afstande, mens vores eldrevne lastbiler er perfekte i og mellem byområder. Desuden kan vores dieseldrevne lastbiler køre på HVO – fremstillet af vedvarende ressourcer. Det er alt sammen med til at reducere din miljøpåvirkning.

Hvor stor er din miljøpåvirkning?

Interesseret i alternative brændstoffer?