Hvorfor har vi lavet Miljøberegneren?

Viden er vejen til forandring, og ved at beregne miljøpåvirkningen fra vores lastvogne er det muligt at træffe bedre valg i bestræbelserne på at reducere miljøpåvirkningen fra den transport, som vores samfund er så afhængige af.

Det er ikke nok at se på de emissioner, der kommer fra lastvognen under kørslen. I stedet skal vi betragte alle aspekter - hvor råmaterialerne kommer fra, hvor meget energi og materialer vi anvender, hvor store emissioner vores fabrikker udleder, og hvordan vi kan genbruge materialer mere effektivt. Det er f.eks. derfor, at vi har skabt den første CO2-neutrale lastvognsfabrik i verden.

Vi håber, at denne gennemsigtighed får vores kunder til at indse fordelene ved at betragte transport i et holistisk perspektiv, så vi kan tage et fælles ansvar for, at bæredygtige transportløsninger bliver en realitet.

Ikon der viser fabrik

Produktion

Denne beregning omfatter hele produktionsprocessen inklusiv udvinding af råmaterialer, transport af materialer og komponenter samt montering.

Ikon der viser en lastvogn køre

Brug

Dette afsnit dækker miljøpåvirkningen i hele lastvognens levetid inklusiv produktionen af brændstof, forbruget af brændstof under kørslen samt service og reparation.

Ikon der viser en lastvogn med et genbrugs-symbol

Endt levetid

Cirka 85-90 % af en Volvo lastvogn kan genbruges, og cirka en tredjedel af en ny lastvogn produceres af genbrugsmaterialer. Beregningerne omfatter også emissionerne fra genanvendelse, affaldshåndtering samt nogle point for genbrug.

Bare fødder gående på jorden.

Miljøberegner

Hvordan kan vi blive bedre til at reducere vores miljøpåvirkning? Første skridt er at vide, hvor stor vores påvirkning er. Det er derfor, vi har udviklet Miljøberegneren, så vi alle kan træffe smartere og mere bæredygtige beslutninger.

Vores fremtid afhænger af, hvordan vi tager ansvar for forbruget af jordens ressourcer, og hvilken miljøbelastning, vi udsætter jorden for. Det er et perspektiv, der kræver, at vi ser på det store billede: Hvordan vores lastvogne produceres, hvor store emissioner de udleder under kørslen, og hvordan de kan genbruges.

Volvo Trucks er stolt af at kunne fastslå, at vi har mulighed for at beregne den samlede miljøpåvirkning i hele lastvognens levetid. Det er sådan, vi påtager os vores ansvar.

Lars Mårtensson

Direktør for miljø og innovation på Volvo Trucks

To mænd reparerer en Volvo lastvogn

At se den samlede miljøpåvirkning i hele levetiden

Når vi beregner den samlede miljøpåvirkning i hele levetiden, opdeler vi den i fem sektioner: materialer og produktion, brændstof, udstødningsemissioner, vedligeholdelse og behandling af det udtjente produkt (genanvendelse). Mere end 90 % af miljøpåvirkningen fra en traditionel diesellastvogn opstår ved anvendelsen af lastvognen. Udnyttelsesgrad, logistik, vægte og dimensioner, intermodalitet, økonomikørsel og Miljøberegneren indgår alt sammen i det store billede, når det gælder om at forbedre bæredygtigheden ved transport.

En af de bedste ting for at kunne reducere transportsektorens miljøpåvirkning er, at stort set alle produkter omkring os på ét eller andet tidspunkt er blevet transporteret med en lastvogn. Forbedret viden i transportsektoren er selvfølgelig afgørende, men set i det store perspektiv er det ønskeligt at øge miljøbevidstheden i hele samfundet, så virksomhederne kan bede flådeejere om at leve op til deres miljøstandarder.

Volvo FH kører på en vej i solskin

Viden til en bæredygtig fremtid

Når vi beregner den samlede miljøpåvirkning i hele levetiden, opdeler vi den i fem sektioner: materialer og produktion, brændstof, udstødningsemissioner, vedligeholdelse og behandling af det udtjente produkt (genanvendelse). Mere end 90 % af miljøpåvirkningen fra en traditionel diesellastvogn opstår ved anvendelsen af lastvognen. Udnyttelsesgrad, logistik, vægte og dimensioner, intermodalitet, økonomikørsel og Miljøberegneren indgår alt sammen i det store billede, når det gælder om at forbedre bæredygtigheden ved transport.

En af de bedste ting for at kunne reducere transportsektorens miljøpåvirkning er, at stort set alle produkter omkring os på ét eller andet tidspunkt er blevet transporteret med en lastvogn. Forbedret viden i transportsektoren er selvfølgelig afgørende, men set i det store perspektiv er det ønskeligt at øge miljøbevidstheden i hele samfundet, så virksomhederne kan bede flådeejere om at leve op til deres miljøstandarder.

At bygge den næste lastvognsgeneration

Siden introduktionen af Miljøberegneren er funktionaliteten løbende blevet videreudviklet og forbedret i kraft af bedre know-how og nye data. De data, som vi har fået via LCA (Life Cycle Assesment), hjælper os desuden ved udvikling af den næste generation Volvo lastvogne. De bidrager bl.a. til arbejdet med alternative brændstoffer samt forskellige elektrificerings-modeller.

Person der anvender Miljøberegneren på en tablet og drikker en kop kaffe

Sådan udfører vi vores beregninger

Beregningerne er omfattende og angiver din lastvogns anslåede miljøpåvirkning. Databasen, som danner grundlag for disse beregninger, er stor og omfattende, og den er baseret på grundig research og test af lastvogne. Vi har gennemført grundige LCA (Life Cycle Assesments), så de kan danne grundlag for alle beregningerne. De inkluderer data for materialeproduktion fra udvinding af råvarer til produktion af dele og komponenter både hos vores leverandører og på vores egne produktionsanlæg i Europa.

Vedligeholdelse er også inkluderet, og det samme er genbrug af materialer, varetransport mellem produktionsanlæggene, produktion af brændstof samt emissioner fra driften i hele lastvognens levetid. I skrotningsfasen giver det pluspoint, hvis der undgås at producere nyt metal til det næste produkt.

Miljøpåvirkningen er blevet analyseret på tre områder:

  • Produktion
  • Brug
  • Endt levetid

Når man betragter tallene, står det klart, at de vigtigste faktorer, der påvirker miljøbelastningen, er brændstofforbrug, kørestrækning, motorteknologi samt brændstofkvalitet.

Der er dog mere end motorvalget, der påvirker miljøbelastningen. Det gælder bl.a. chaufføruddannelse, sporing af hjulene samt dæktryk. Miljøberegneren giver også en klar indikation af, at det kan svare sig at se meget nøje på, hvordan vi udnytter lastvognene i driften, og hvordan vi uddanner chaufførerne.

Beregning af miljøpåvirkning

Lad os hjælpe dig med at forbedre din flåde!

Kontakt din lokale forhandler, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan reducere miljøpåvirkningen.

Find din lokale forhandler