Trucks

Volvo Trucks ønsker færre lastvogne i byernes myldretidstrafik

I 2019 starter Volvo Trucks salget af eldrevne lastvogne i Europa, og de første enheder tages i brug sammen med udvalgte referencekunder allerede i år. Eldrevne lastvogne reducerer støj- og emissionsniveauet markant og åbner op for nye måder at håndtere logistikken på. Flere transportopgaver kan udføres om natten, og det betyder, at færre lastvogne skal kæmpe om pladsen i myldretiden. "Elektromobilitet er helt på linje med den langsigtede forpligtelse, som Volvo Trucks har påtaget sig med hensyn til et bæredygtigt miljø i byerne og nul emissioner", siger Claes Nilsson, adm. direktør hos Volvo Trucks.
Volvo Trucks ønsker færre lastvogne i byernes myldretidstrafik

"Ved at bruge eldrevne og mere støjsvage lastvogne til godstransport i byområderne løser vi flere udfordringer på én gang. Uden den forstyrrende støj og udstødningsgasserne er det nu muligt at køre i de mere følsomme bymidter.

Transporten kan også finde sted uden for myldretiden, f.eks. sent om aftenen og om natten. Det vil reducere belastningen på vejene i myldretiden i dagtimerne, så både vejnet og køretøjer kan udnyttes mere effektivt end i dag", siger Claes Nilsson.

Et nyligt projekt, Off Peak City Distribution, der blev gennemført af Stockholms kommune og KTH Royal Institute of Technology, undersøgte effekterne af godstransport om natten i den centrale del af Stockholm. Det viste sig, at eftersom lastvognene undgik myldretidstrafikken, blev transportopgaverne udført på en tredjedel af den normale tid.

For at forbedre livskvaliteten i byerne er det nødvendigt at indføre mere bæredygtige transportløsninger. Med en gennemtænkt logistik og en mere effektiv udnyttelse af vejene om aftenen og natten er det også muligt at udskifte de mange mindre køretøjer med færre men større køretøjer, og på den måde opnås der færre emissioner og mindre trafik.

En distributionslastvogn har en lastkapacitet, der er ti gange større end en almindelig varebil. Hvis en større del af transportopgaverne kan udføres i de tidsrum, hvor der er færre på vejene, vil det også reducere antallet af ulykker markant.

"Vores teknologi og viden inden for elektromobilitet er baseret på gennemprøvede kommercielle løsninger, der allerede anvendes i Volvos eldrevne busser, og løsninger, der blev introduceret i Volvos hybridlastvogne helt tilbage i 2010. Køretøjerne i sig selv er kun en del af det, der skal til for at gennemføre den omfattende elektrificering.

Det er en kompleks udfordring at sikre langsigtet, bæredygtig transport, og det kræver en helhedsorienteret og bred vifte af tiltag. Vi har et tæt samarbejde med kunderne, byerne, leverandørerne af infrastrukturen til elektrificering og andre vigtige interessenter for at skabe de nødvendige rammer for eldrevne lastvogne", fortæller Jonas Odermalm, chef for produktstrategi for mellemtunge køretøjer hos Volvo Trucks.

"Vi tror på fuld elektrificering af den urbane distributionskørsel som det første skridt. Vi arbejder dog også med elektrificering af andre transportopgaver. Dette er kun begyndelsen", konkluderer Claes Nilsson.

Baggrund

Ifølge WHO og FN vil 60 procent af jordens befolkning - cirka 5 milliarder mennesker - bo i byerne i 2030. Det er en stigning på over en milliard i sammenligning med det nuværende tal. Denne hurtige udvikling af urbaniseringen vil stille enorme krav til trafiksystemerne, der i mange tilfælde allerede har svært ved at opfylde de nuværende behov. Det anslås, at trafikpropper og andre relaterede trafikproblemer i EU koster ca. 100 milliarder euro om året.

Gallery