Trucks

Ofte stillede spørgsmål om elektriske lastbiler 

 

Elektriske lastbiler er stadig forbundet med mange spørgsmål. For eksempel med hensyn til miljøbelastning, ladning og rækkevidde. Nedenfor finder du ofte stillede spørgsmål og vores svar på disse opdelt i tre kategorier.

 

Samfund/bæredygtighed

Produkter og serviceydelser

Erhverv    

Samfund/bæredygtighed

Elektromobilitet henviser til køretøjer – inklusive biler, busser, tog og lastbiler – der helt eller delvist drives af elektricitet, har en metode til at lagre energi om bord og normalt forsynes med elektricitet via elnettet. Den vigtigste type køretøj med elektrisk drivline er BEV (Battery Electric Vehicle, elektrisk batteridrevet køretøj), men der findes også elektriske køretøjer, som drives af brint og kaldes FCEV'er (Fuel Cell Electric Vehicle, elektrisk brændselscelledrevet køretøj). Elektromobilitet inkluderer også ladningsinfrastrukturen og støttetjenester til rækkevidde og ruteplanlægning samt andre funktioner.

Mange virksomheder formulerer eksempelvis ambitiøse CO2-mål for at overholde Paris-aftalen, og eldrevne lastbiler er et middel til at nå disse mål. Teknologien drives afgjort også frem af de skrappere bestemmelser om kulbaserede emissioner og af ønsket om bedre luftkvalitet og mindre støj, især i store byområder. En anden vigtig faktor er transporteffektivitet. Eldrevne lastbiler kan levere om natten og i perioder uden for myldretiden, og de kan komme til flere steder end deres dieseldrevne slægtninge, for eksempel inde i bygninger.

Et elektrisk batteridrevet køretøj (BEV) bruger energi oplagret i batterier opladet med elektricitet fra elnettet. Et eldrevet køretøj med brændselscelleteknologi (FCEV) drives af brint, som omdannes til elektricitet under kørslen.

Miljøbelastningen for en eldrevet lastbil er meget lav, når lastbilen er i brug, men lidt højere under produktionen. Da lastbiler har høje udnyttelsesrater, kan man dog hurtigt kompensere for dette. Elektriske drivliner er mere energieffektive og har den laveste miljøbelastning, når de bruger el fra vedvarende kilder. 

Et eldrevet køretøj frembringer ingen udstødningsemissioner, og det støjer betydeligt mindre end et køretøj med forbrændingsmotor. Der frembringes dog emissioner under produktionen, og under kørslen afgives der affaldsstoffer fra dæk og bremser, på grund af vejslitage osv.

For at besvare dette skal man se på køretøjets samlede livscyklus inklusive råmaterialer, produktion og brug. En eldrevet lastbil udleder mere CO2 under produktionen, men generelt langt mindre under brugen. Det lokale energimix spiller dog også en stor rolle for køretøjets samlede påvirkning, f.eks. tilgængeligheden af kul i forhold til vind- eller solenergi. Få flere oplysninger og præcise beregninger i Volvo Trucks' miljøberegner.

Ja. Omkring 90 % af miljøbelastningen fra livscyklussen for en traditionel diesellastbil kommer fra brugen. Brugen af lastbiler, der kører på elektricitet fra vedvarende kilder, påvirker miljøet langt mindre. Hos Volvo arbejder vi hårdt for at sikre, at råmaterialerne udvindes med bæredygtige metoder, og at batterierne produceres med minimal indvirkning på klimaet. Få flere oplysninger og præcise beregninger i Volvo Trucks' miljøberegner.

Vi kræver, at alle vores leverandører og deres leverandører efterlever vores værdier, hvad angår respekt for menneskerettigheder, miljø og forretningsetik. 

Litium-ion-batterier indeholder visse sjældne materialer, f.eks. tungmetaller og sjældne jordarter. Nogle af de sjældne materialer, der findes i litium-ion-batterier og andre elektromobilitetskomponenter, kommer undertiden fra kilder, der direkte eller indirekte er til gavn for væbnede grupper i oprindelsesområdet. Sådanne materialer kaldes ofte konfliktmineraler. Volvo Trucks vurderer hele sin forsyningskæde for at sikre, at alt det tantal, wolfram, tellur, guld og kobolt, der bruges i lastbilbatterier, kommer fra ikke-konfliktkilder.

Indtil videre har antallet af udtjente batterier været ret lavt, men i takt med, at vi øger produktionen af eldrevne lastbiler, vil behovet for procedurer for genbrug og genanvendelse stige. For at blive klar til dette arbejder Volvo Trucks sammen med renovationsselskaber og andre aktører for at maksimere genvindingsgraden for elektriske batterier. Vi undersøger også muligheder for at bruge gamle batterier på andre måder, så vi kan finde metoder til at forlænge deres levetid ved at anvende dem til f.eks. energilagring i bygninger.B14

Vi har en holistisk tilgang til hele livscyklussen samt vores forsyningskæde, herunder leverandører, materialer, logistik, fremstilling og genbrug. Det inkluderer både, hvordan drivlinen og batterierne produceres, og hvilke materialer der bruges.

Dette varierer meget fra land til land. Generelt forbedres tilgængeligheden af vedvarende energi dog hurtigt, og den grønne energi er ofte mere omkostningseffektiv end fossile brændstoffer. Få flere oplysninger om EU's energimix i Volvo Trucks' miljøberegner.

Vi tror, at 50 % af alle Volvo-lastbiler, der sælges i Europa i 2030, vil være eldrevne med enten batteri- eller brændselscelleteknologi.

Set fra branchens perspektiv er strategien, at vi skal udvikle viden om, hvordan man bruger teknologien på den mest effektive måde. Desuden skal vi optimere lastbilernes ruter, batteriforbrug, serviceplaner og tilgængelighed. Fra et samfundsmæssigt perspektiv skal overgangen fremmes med incitamenter og ved at assistere med at udvikle en ladeinfrastruktur og netkapacitet, der kan muliggøre et stort antal køretøjer. Den vigtigste faktor er behovet for bæredygtig transport. Det vil forblive den væsentligste drivkraft bag overgangen i den nærmeste fremtid.

Eldrevne køretøjer kræver en stor mængde energi, når de oplades. Én måde at håndtere dette på er at opfordre brugerne til at oplade køretøjerne natten over og at finde intelligente metoder til at fordele og afbalancere efterspørgslen over både store og lokale net. Lige nu foretages der store, og helt nødvendige, investeringer i at udvikle infrastrukturen og bygge flere ladestationer. I starten vil de fleste lastbiler skulle oplades i egen garage. Hos Volvo vil vi gerne understrege nødvendigheden af, at myndighederne indfører incitamenter til at installere offentlige ladestationer med høj kapacitet og plads nok til lastbiler. 

Vi følger nøje udviklingen af genanvendelsesteknologier og deltager i flere projekter, hvor batterier fra elkøretøjer (EV) overgår til andre anvendelsesområder, f.eks. energilagring i solenergisystemer, når grænsen for deres driftskapacitet er nået. 

Produkter og serviceydelser

Eldrevne lastbiler udleder ikke udstødningsgasser og kan derfor udføre leverancer i nulemissionszoner. Derudover er de mere støjsvage, hvilket betyder, at de kan arbejde i byer om natten, når andre tunge køretøjer ikke har lov til det. Eldrevne lastbiler kan derfor øge effektiviteten i en virksomhed. Lastbilerne kan arbejde, når der er mindre trafik, og udføre leverancer hurtigere og lettere. De forbedrer også produktiviteten, fordi de kan tage flere ture i perioder, hvor der er mindre trafik, og komme endnu tættere på det endelige leveringssted på grund af den lydløse drift.

Vi leverer allerede mellemtunge eldrevne lastbiler til distribution og renovationskørsel. Det drejer sig om Volvo FL Electric og FE Electric i Europa og Volvo VNR Electric i USA. I løbet af 2021 begynder vi at sælge eldrevne versioner af de tunge lastbiler Volvo FH, Volvo FM og Volvo FMX, der anvendes til regional transport og anlægskørsel i Europa. 

Vi har avancerede simuleringsværktøjer, der er baseret på vores erfaring fra flere års brug af eldrevne køretøjer i kommerciel drift. Tallet for vores tunge lastbiler er baseret på en kørselscyklus for regional distribution med en Volvo FH 4x2-trækker med en gennemsnitlig vogntogsvægt på 35 tons. Vores tunge lastbiler kan have en vogntogsvægt på op til 44 tons. 

Når vi leverer en lastbil, vurderer vi ruten nøje sammen med kunden og beregner, hvor det vil være nødvendigt med opladning for at imødekomme transportkravene. Volvo undersøger konstant nye muligheder og samarbejdsaftaler, når det drejer sig om opladning af vores køretøjer.

Vi tror, at de fleste lastbiler i starten vil blive opladet i brugerens garage natten over. I takt med, at eldrevne køretøjer bliver mere almindelige, vil der også blive behov og mulighed for at oplade dem mange forskellige steder, f.eks. læsseramper, værksteder, rastepladser og andre steder, hvor lastbiler parkeres.

Vores tunge lastbiler kan oplades med en vekselstrømsoplader (f.eks. en opladningsboks) på op til 43 kW og med et jævnstrømsanlæg (stationær ladestation) med en kapacitet på 250 kW.

Med en vekselstrømsoplader tager det cirka 9 timer at oplade batterierne helt. Med en jævnstrømsoplader reduceres opladningstiden til ca. 2 timer. Som med en smartphone kan batteriet hurtigere oplades til 80 % kapacitet, fordi opladeren arbejder langsommere mod slutningen af processen for at beskytte battericellerne.

I øjeblikket har vores eldrevne lastbiler en rækkevidde på op til 300 km. Rækkevidden afhænger dog i høj grad af eksterne forhold som vejret og vindmodstanden, lastbilens vægt og chaufførens kørestil. Rækkevidden og levetiden kan forlænges ved at køre økonomisk, tilbyde chaufføruddannelse og nøje følge instruktionerne om opladning og håndtering af batterierne. Vi vurderer nøje hver enkelt kundes forhold og udarbejder mulige ruter og opladningsstrategier. Kunder kan bruge digitale værktøjer til at spore og planlægge brugen af lastbilen, så lademønstrene kan forbedres med tiden. 

Den hurtigste metode er jævnstrømsopladning på op til 250 kW. Her er opladningstiden fra helt afladet til fuldt opladet omkring 2 timer.

Chaufføren kan se ladestanden på lastbilens instrumentpanel. Den kan også følges eksternt via Volvo Connect-portalen, der viser lastbilens placering og den aktuelle ladestatus i forskellige visninger. Volvos MyTruck-app har også en ladeovervågningsfunktion og en række andre nyttige funktioner til eldrevne lastbiler. 

Volvo Connect-portalen har en ruteplanlægningsfunktion, der giver kunderne mulighed for at planlægge ruter og dele dem med chaufføren via lastbilens instrumentpanel. Det gør det let at beregne rækkevidden og giver mulighed for at nå flere leveringer baseret på ladestatus. 

Volvos servicekontrakt for eldrevne lastbiler inkluderer overvågning af batterierne for at sikre, at de bevarer kapaciteten i hele deres levetid. Kontrakten garanterer også batterifunktionen ud over de to års garanti på lastbilens drivline.

Volvos eldrevne lastbiler overholder de samme høje standarder for kollisionssikkerhed som vores andre lastbiler, og de har de samme sikkerhedssystemer som dieselmodellerne. Derudover er der tilføjet specifikke kollisionsscenarier for eldrevne lastbiler for at kontrollere, at batterierne og de andre elektriske komponenter er kollisionssikre. Desuden har vi gjort alt for at designe lastbilens 600 V-elsystem, så det er sikkert, både når lastbilen er i brug og er til service.

Normalt lærer brugerne meget hurtigt, hvordan lastbilen fungerer, og føler sig trygge ved rækkevidden. Hvis batteriet aflades helt, mens lastbilen kører, er der en lille mængde reserveenergi til rådighed, der hjælper chaufføren med at nå til et sikkert sted.

Vi bruger litium-ion-batterier. Vores tunge eldrevne lastbiler vil i starten kunne fås med 5 eller 6 batteripakker. Hver batteripakke har en samlet energi på 90 kWh, hvilket betyder enten 450 eller 540 kWh i alt. Hvert batteri vejer 505 kg. 

Batteripakkerne monteres på vores egne fabrikker for at sikre, at de er af højeste kvalitet og er testet fuldt ud. Den samlede levetid kan variere og afhænger af forskellige faktorer, f.eks. hvor meget de bruges, kørselscyklusser, opladning osv. Volvo overvåger konstant batterierne og tilbyder en servicekontrakt, der garanterer deres funktion.

Volvo undersøger og tilbyder løsninger til renovering, genanvendelse og genbrug, hvor batterierne kan bruges til helt andre formål.

Vedligeholdelsesintervallerne er omtrent de samme, men servicearbejdet er anderledes end med en traditionel drivline. Forbruget af reservedele afhænger af transportopgaven, hvor lastbilen kører og mange andre faktorer. Lastbilerne har onlineforbindelse og kan rapportere om tilstanden for forskellige komponenter. Dermed kan service og vedligeholdelse planlægges for at øge driftstiden.

Alle forhandlere, der sælger eldrevne lastbiler, er klar til at tage det fulde ansvar for lastbilernes tekniske systemer og funktioner. Mange af serviceværkstederne har lang erfaring med service af eldrevne busser.

Effektkurven for eldrevne lastbiler adskiller sig fra lastbiler med forbrændingsmotor. Du får eksempelvis masser af kraft, så snart du sætter din fod på gaspedalen. Eldrevne lastbiler har desuden færre gear, hvilket giver en anden kørselsoplevelse.

Eldrevne lastbiler giver færre vibrationer og laver mindre støj. Det giver en behagelig og afslappende kørselsoplevelse.

Kontakt din lokale Volvo-forhandler for at tilkendegive din interesse.

Økosystemet består af al den hardware, de tjenester og de mennesker, som eksempelvis er ansvarlige for at overvåge og beskytter lastbilens funktion og rækkevidde og for at sikre, at kunderne kan foretage deres leverancer pålideligt. Det inkluderer områder som opladning, serviceplanlægning og fjerndiagnostik til lastbilen og softwaretjenester til optimering af ruter og rækkevidde.

Vi leverede de første fuldt elektriske lastbiler til kunder i 2018, men vi begyndte at sælge hybridlastbiler, der kører på en kombination af elektricitet og andet brændstof, meget tidligere. Andre dele af Volvo-koncernen, især Volvo Busser, har stor erfaring med eldrevne køretøjer.

Vores eldrevne lastbiler har samme platform som vores andre drivliner og lever op til de samme høje kvalitetsstandarder. Volvos højtuddannede personale hjælper kunderne med at konfigurere lastbilerne, så de opfylder kundernes specifikke krav, og yder ekspertstøtte, når lastbilerne er i drift. Batterierne og lastbilernes overordnede tilstand overvåges konstant for at gøre det muligt i god tid at identificere alle de opgaver, der skal løses under det næste servicebesøg.

Effektive ladeløsninger er nøglen til at kunne bruge en eldrevet lastbil så effektivt som muligt. Vi vil støtte vores kunder ved at tilbyde ekspertise, vejledning og totalløsninger. Vi vil præsentere flere detaljer om de forskellige tilbud i 2021.

Jævnstrømsopladning med CCS2 op til 250 kW (600-750 V) og vekselstrømsopladning med type 2 op til 43 kW.

Forretning

De lave niveauer for CO2, partikelemissioner og støj gør det muligt at transportere varer i nulemissionszoner og på tidspunkter, hvor lastbiler med traditionelle drivliner normalt ikke kan bruges. Det åbner mulighed for flere og hurtigere leverancer i hvert skift. Kombineret med, at der ikke er nogen udstødningsgasser, giver det bedre arbejdsforhold for chauffører og en lavere miljøbelastning. Derudover kan varer leveres inde i bygninger. Desuden er det en positiv oplevelse at køre en eldrevet lastbil på grund af de lavere vibrationsniveauer og den hurtigere acceleration.

Fuldt eldrevne lastbiler er ideelle til godstransport i og omkring byer på fastlagte ruter, hvor lastbilen kommer tilbage til garagen for at lade op ved arbejdstids ophør. 

Distribution, anlægskørsel og renovation (ofte for lokale og kommunale myndigheder) er eksempler på segmenter, hvor eldrevne lastbiler er blevet taget i brug tidligt. Kapaciteten for Volvos tunge lastbiler betyder imidlertid også, at det nu er muligt at transportere varer mellem byer.

Elektrificering i form af eldrevne køretøjer med batterier og brændselsceller bliver mulig i flere og flere segmenter. I øjeblikket er de vigtigste undtagelser fjerntransport på grund af den manglende ladeinfrastruktur samt tunge transportopgaver i tømmer-, anlægs- og minebranchen.

I begyndelsen vil en eldrevet lastbil udgøre en større investering end de tilsvarende dieselmodeller. Vi er imidlertid i en overgangsfase mellem fossile brændstoffer og langsigtede bæredygtige transportløsninger, og omkostningerne for den nye teknologi forventes at falde med tiden på grund af den stigende produktion. 

Især store transportvirksomheder begynder at mærke presset om at tilbyde bæredygtige transportløsninger fra deres transportkøbere og slutbrugerne. Flere og flere virksomheder ønsker at reducere deres CO2-emissioner og bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Der opstår nye forretningsmuligheder for virksomheder, der vil transportere varer til steder og på tidspunkter, som ikke er mulige med lastbiler drevet af fossile brændstoffer. Et stigende antal byer introducerer nulemissionszoner, hvor kun elektriske køretøjer er tilladt. Der diskuteres også afgifter, der skal støtte overgangen til et mere CO2-neutralt samfund.

Alle vores eksisterende betalingsløsninger er også tilgængelige for vores eldrevne lastbiler: kontant betaling, leasing og leje. Disse løsninger tilpasses hver enkelt kundes behov. 

De mellemtunge Volvo FL og FE Electric og Volvo VNR i Nordamerika kan bestilles nu. Kontakt din lokale Volvo Trucks-sælger for at få flere oplysninger. I Europa bliver vores tunge eldrevne lastbiler udbudt fra 2021. Hvis du har en forespørgsel om disse produkter, kan du følge dette link.

Produktionen af de tunge lastbiler Volvo FM, FMX og FH i Europa er planlagt til at starte i 2022. Volumenproduktionen af de mellemtunge lastbiler Volvo FL og FE Electric i Europa og Volvo VNR i Nordamerika er allerede i gang. Få flere oplysninger ved at kontakte din Volvo Trucks-sælger. 

Tilbagebetalingstiden er meget afhængig af segmentet og markedet. Eldrevne lastbiler kan også give nye forretningsmuligheder. Deres økonomiske levedygtighed vil stige i takt med, at produktionen øges, og forskellige segmenter modnes. For eksempel gør incitamenter og lovgivning det langt mere attraktivt at bruge eldrevne lastbiler til distribution og renovationskørsel i indre by. De lave variable omkostninger vil give større rentabilitet, jo mere lastbilen bruges. Når den høje startinvestering er tjent ind, vil de eldrevne lastbilers lave variable omkostninger få en positiv indvirkning på rentabiliteten.

Rentabiliteten afhænger i høj grad af transporttypen. Eldrevne lastbiler er dyrere at anskaffe, men giver også nye muligheder for, at transportvirksomheder kan forbedre produktiviteten og udvide til nye forretningsområder. For eksempel kan de køre uden for myldretiden, og de kan opfylde myndighedernes og kundernes krav mere effektivt end konkurrenterne. De lave variable omkostninger vil give større rentabilitet, jo mere lastbilen bruges. Når den høje startinvestering er tjent ind, har de eldrevne lastbiler lave variable omkostninger, hvilket har en positiv indvirkning på rentabiliteten.

Kontakt dit lokale energiselskab for at høre mere om mulighederne.

Ideelt bør eldrevne lastbiler oplades natten over i garagen for at holde energiomkostningerne på et minimum. Du bør desuden planlægge ruterne nøje for at udnytte den tilgængelige energikapacitet bedst muligt. Bortset fra det gælder de samme overvejelser som for andre typer lastbiler. Du bør sikre dig, at køretøjet er konfigureret til opgaven, køre økonomisk og udarbejde en vedligeholdelsesplan for at sikre den bedst mulige ydelse og tilgængelighed.

De mellemtunge Volvo FL og FE Electric og Volvo VNR i Nordamerika kan bestilles nu. Kontakt din lokale Volvo Trucks-sælger for at få flere oplysninger. I Europa bliver vores tunge eldrevne lastbiler tilbudt fra 2021. Hvis du har spørgsmål vedrørende disse produkter, kan du bruge dette link.

De fleste EU-lande tilbyder en eller anden form for incitament for at fremme brugen af mere miljøvenlig teknologi, f.eks. eldrevne lastbiler. Kontakt en lokal Volvo Trucks-sælger i dit land for at få flere oplysninger. 

Energipriserne varierer meget fra land til land. Det er normalt billigere at oplade en lastbil natten over i ens egen garage. Kontakt dit lokale energiselskab for at finde den bedste løsning fra både et økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

BEV'er (elektriske batteridrevne køretøjer) vil sandsynligvis udgøre en stor del af fremtidens by- og regionaltransport på grund af de økonomiske og miljømæssige fordele. Vi kan med sikkerhed sige, at elektromobilitet er kommet for at blive. Teknologien har vist sit værd i busser, personbiler og andre maskiner. Den udbredte opfattelse i transportbranchen er, at batterielektriske og brintelektriske lastbiler også på længere afstande vil spille en vital rolle i overgangen til en fossilfri fremtid.

Ja. Vi vil fortsat tilbyde en række forskellige drivliner, og vi vil foreslå den bedst egnede løsning til hver enkelt kunde og geografisk placering. Vi vil levere en kombination af stadig mere brændstofeffektive lastbiler med forbrændingsmotor, gasdrevne lastbiler samt fuldt elektriske lastbiler og brændselscellelastbiler. 

Vi tilbyder vores eldrevne lastbiler med Guld-servicekontrakter. Det betyder, at vedligeholdelsesomkostningerne indgår i de samlede ejeromkostninger. Vi sørger for, at de samlede ejeromkostninger er konkurrencedygtige.

Dette afhænger af anvendelsen og køretøjsspecifikationen. Batterierne tilføjer ekstra vægt og for at kompensere for det tillader EU en ekstra vogntogsvægt på op til 1 ton. Afgørelsen og implementeringen er overladt til de enkelte lande.

For at kunne lave dén sammenligning må man helt overordnet se på de samlede ejeromkostninger. Eldrevne lastbiler tilbyder ofte også nye forretningsmuligheder, da de kan transportere varer til steder og på tidspunkter, der ikke er mulige med lastbiler, som kører på fossile brændstoffer. Et stigende antal byer introducerer nulemissionszoner, hvor kun elektriske køretøjer er tilladt. For transportvirksomheden betyder skiftet til eldrevne lastbiler en højere startinvestering efterfulgt af betydeligt lavere driftsomkostninger. Løsningens egnethed skal analyseres sammen med de lokale kunder. Vi mener også, at den oprindelige investering vil begynde at falde, når mængderne stiger, og prisen på batterier falder over tid. 

Vi startede produktionen af Volvo FL Electric og Volvo FE Electric i Europa i 2019 og salget af Volvo VNR i Nordamerika i slutningen af 2020. Salget af de europæiske tunge modeller begynder i 2021, og volumenproduktionen starter i 2022. 

Har du flere spørgsmål?

Din lokale Volvo Trucks-forhandler har svaret. Kig forbi, ring, eller arranger et møde hos dig.