Trucks

Anna Wrige Berling
2022-05-18
4.5 min
Sikkerhed
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Hvad du skal vide om EU's opdaterede sikkerhedsforordninger for lastbiler

Fra juli 2024* skal alle nye lastbiler, der sælges i EU, overholde de opdaterede generelle sikkerhedsforordninger. Reglerne kræver en række obligatoriske avancerede sikkerhedsfunktioner. Hvad er de, og hvordan vil de påvirke din transportvirksomhed?

 

I 2019 blev de generelle sikkerhedsforordninger opdateret som et resultat af nye innovationer inden for bilsikkerhed, der kan hjælpe med at reducere risikoen for ulykker forårsaget af menneskelige fejl. Opdateringen betyder, at en række aktive sikkerhedssystemer, der støtter chauffører, bliver obligatoriske i nye lastbiler fra juli 2024.

Målet er at hjælpe EU med at nå "Vision Zero", som er dets langsigtede mål om nul dødsfald og alvorlige kvæstelser ude på de europæiske veje inden 2050.

De aktive sikkerhedsfunktionerne fokuserer i høj grad på at sikre, at chaufførerne er opmærksomme og på vagt. Nogle af dem findes allerede i en eller anden form i mange lastbiler i dag.

Hvad er de generelle sikkerhedsforordninger for tunge lastbiler?

Der kræves i alt 11 aktive sikkerhedsfunktioner. Otte af dem bliver obligatoriske på nye lastbiler fra juli 2024. De resterende tre følger i 2026 og 2029. Funktionerne omfatter:


1. Nødstopsignal
: Blinkende bremselys (eller lignende), der signalerer til andre trafikanter bag lastbilen, at lastbilen bremser hurtigt eller kraftigt. 

2. Information ved bakning
: Teknologi, f.eks. et kamera eller sensorer, som giver chaufføren et billede af eller overblik over genstande og personer bag lastbilen.

3. Dæktryksovervågningssystem:
 Et system, der overvåger dæktrykket og rapporterer tab af dæktryk i realtid til chaufføren.

4. Intelligent hastighedsovervågning: 
Et system, der aktivt overvåger hastigheden og advarer chaufføren, hvis han eller hun kører for hurtigt, for at tilskynde dem til sænke farten.

5. Informationssystem til blinde vinkler:
 Et system, der advarer føreren om cyklister, der kører ved siden af eller krydser foran.

6. Informationssystem ved igangsætning:
 Et system, der advarer chaufføren om bløde trafikanter foran køretøjet før igangsætning af kørsel, eller når der køres langsomt.

7. Klargøring til installation af alkolås
: Regelændringen kræver en standardiseret grænseflade til alkolåse (måling af alkohol i udåndingsluften) i køretøjer.

8. Adfærds- og opmærksomhedsovervågning:
 Sikkerhedssystemer til vurdering af chaufførens opmærksomhed, som f.eks. overvåger, hvor længe nogen har siddet bag rattet, og anbefaler chaufføren at holde en pause, når det er nødvendigt.

9. Genkendelse og forebyggelse af uopmærksomhed
: Et sikkerhedsadvarselssystem, der er i stand til genkende, om og i hvilket omfang chaufføren er opmærksom i en given situation og om nødvendigt advare chaufføren. Udrulles i en senere fase i 2026.

10. Forbedret visuelt udsyn fra chaufførens position:
 Specifikke krav til forbedring af "visuelt udsyn" (hvad chaufføren kan se umiddelbart gennem køretøjets ruder) og til at fjerne blinde vinkler. De nye standarder sigter mod at give chaufførerne hurtigere og lettere mulighed for at se cyklister og fodgængere. Udrulles i en senere fase i 2029.

11. Dataoptager til hændelser (uheld):
 En såkaldt "sort boks", der fastholder data i forbindelse med f.eks. en ulykke. Udrulles i en senere fase i 2029.

 

Hvorfor er de generelle sikkerhedsforordninger vigtige?

De vil redde liv. EU vurderer, at de nye regler vil forhindre mindst 25.000 trafikdræbte i 2038.


Et centralt mål er at reducere antallet af ulykker mellem lastbiler og bløde trafikanter. Og tre af de foreslåede funktioner for lastbiler – informationssystemer til igangsætning og blinde vinkler – og den nye standard for visuelt udsyn – har til formål at beskytte dem.


Standarderne for visuelt udsyn (punkt 10 herover), som indfases fra 2025, indeholder specifikke krav, der skal forbedre, hvor meget chaufføren kan se fra førerhuset. Det har vist sig, at bedre visuelt udsyn fra førerhuset reducerer både ulykkesfrekvensen og chaufførens reaktionstid. Den nye standard for visuelt udsyn er direkte inspireret af et lignende tiltag fra London, hvor lastbiler klassificeres efter det visuelle udsyn fra førerhuset. Her må kun lastbiler, der opfylder en fastsat standard, køre ind i byen.

 

Chaufførens og lastbilens sikkerhed i fremtiden

De generelle sikkerhedsforordninger er del af en bredere indsats for at gøre trafikken mere sikker og omfatter bl.a. bedre kortlægning af risici og opdatering af reglerne for vejinfrastruktur med særligt fokus på vores mest sårbare trafikanter – fodgængere og cyklister i vores stadigt større byer.

 

Lignende sikkerhedsbestemmelser vil sandsynligvis blive implementeret i andre lande i løbet af de kommende år. Uden for EU er Norge, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien og Israel allerede klar til at følge de nye generelle sikkerhedsforordninger.

"Vi kan forvente at se mere aktiv sikkerhedsteknologi, der understøtter lastbilchauffører i fremtiden, såvel som sikrere vejinfrastrukturer i byer. Ser man længere frem, vil lastbiler blive mere intelligente og mere aktive, når det kommer til sikkerhed, med flere funktioner, der griber ind frem for blot at informere. Der vil dog stadig være et klart behov for at afstemme dette med en veluddannet chauffør. Selvom aktive sikkerhedssystemer, der understøtter chaufføren og reducerer konsekvenserne af menneskelige fejl, er afgørende, er chaufføren stadig det vigtigste sikkerhedssystem i lastbilen, siger Anna Wrige Berling, Trafik- og produktsikkerhedschef, Volvo Trucks.

*Gælder nye lastbiltyper fra juli 2022 og nye lastbilregistreringer fra juli 2024.

Her kan du finde mere information om EU's opdaterede generelle sikkerhedsforordninger