Trucks

Volvo Trucks: "Flydende gas er det bedste tilgængelige miljørigtige alternativ på markedet til tung regional transport og fjerntransport"

Ved at udskifte diesel med flydende naturgas eller biogas kan CO2-emissionerne fra tunge lastvogne reduceres betydeligt. Flydende naturgas (LNG) bruges i dag primært til industrielle opgaver (skibe, generatorer, kedler), men det har rigtig gode forudsætninger for at blive et konkurrencedygtigt brændstof til køretøjer, da det har betydelige miljøfordele. Det er Volvo Trucks' klare overbevisning, og nu intensiveres deres udvikling af gasdrevne lastvogne til tung regional transport og fjerntransport.
Volvo Trucks: "Flydende gas er det bedste tilgængelige miljørigtige alternativ på markedet til tung regional transport og fjerntransport"

Det er en stor udfordring at reducere omfanget af de miljøskadelige emissioner fra tung erhvervstrafik, og det er noget, som optager politikere og købere af transport, transportvirksomheder og køretøjsproducenter. I maj fremkom EU med en bestemmelse, der kræver deklaration af CO2-tallene fra tunge køretøjer fra 2019 med det formål at reducere CO2-emissionerne.

"Mange af vores kunder og deres kunder arbejder allerede hårdt på at reducere deres påvirkning af miljøet. Denne bestemmelse vil understøtte udviklingen hen mod lavere emissionsniveauer, en udvikling, hvor vi ser tydelige muligheder for at øge LNG-markedsandelen som en vigtig del af løsningen.

Det er vores vision, at lastvognene fra Volvo i sidste ende vil have nul emissioner. Det vil dog ikke afhænge af én enkelt løsning for at opnå dette, men snarere adskillige parallelle løsninger", siger Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks.

Naturgas er jo et fossilt brændstof, men det kan give et 20 % lavere CO2-emissionsniveau end diesel. Hvis der bruges biogas i stedet, kan miljøpåvirkningen reduceres med op til 100 procent.

Ved at bruge metan i flydende form (LNG - flydende naturgas) er det muligt at have større mængder brændstof i tanken og på den måde sikre den nødvendige driftsradius til fjerntransportopgaver. Både naturgas og biogas består hovedsageligt af metan, der er en potent drivhusgas. Det gør det særligt vigtigt at minimere risikoen for gaslækager under transport, påfyldning af brændstof og betjening af køretøjet.

Selvom biogas indtil videre kun produceres i begrænsede mængder, er den langsigtede tilgængelighed af naturgas fremragende i et globalt perspektiv. Det er en vigtig betingelse for en omfattende udvidelse såvel som en konkurrencedygtig pris.

I mange europæiske lande er omkostningerne til naturgas mindre end til diesel. Der er også inkluderet en strategi for en ekspansion af LNG-infrastrukturen i EU's og medlemsstaternes handlingspakker for at sikre en langsigtet energiforsyning for Europa.

"Når alt kommer til alt, betyder det, at flydende gas er det bedste og mest bredt tilgængelige miljørigtige alternativ på markedet for fjerntransport og tung transport. Det, der er behov for nu, er gasdrevne lastvogne, der kan konkurrere med diesellastvognene i forhold til ydelse og brændstofforbrug, og en fortsat ekspansion af LNG-infrastrukturen. På begge områder er der opnået stor fremgang", fortæller Lars Mårtensson.

Gallery