Trucks

Volvo Trucks byder de nye krav til lastbilers deklaration af brændstofforbrug og CO2 emissioner velkommen

Fra 1. januar 2019 skal nye tunge lastvogne produceret i EU have en deklaration, der viser køretøjets brændstofforbrug og CO2 emissioner. Formålet er at gøre det lettere for køberne af lastvogne at vælge energieffektive køretøjer med en lavere klimapåvirkning for derved at reducere emissionerne fra den tunge transport. Volvo Trucks ser dette nye krav som et velkomment supplement til de værktøjer, som branchen allerede arbejder med.
Lars Martensson

"Deklarationerne vil give vores kunder letforståelig og sammenlignelig information om brændstofforbrug og CO2 emissioner, der kan vejlede dem i valget af en lastvogn," siger Lars Mårtensson, miljø- og innovationsdirektør hos Volvo Trucks. "Men endnu vigtigere er det, at der nu er et endnu større fokus på energieffektivitet og klimapåvirkning. Dette er en kernesag for lastbilindustrien, transportbranchen og samfundet som helhed."

Ifølge FN's klimapanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) udgør den tunge trafik på vej ca. 6 % af den globale udledning af drivhusgasser, og branchen er meget afhængig af fossile brændstoffer.

"Derfor håber vi, at disse nye deklarationskrav vil blive suppleret af økonomiske incitamenter, der vil gøre det mere profitabelt for transportvirksomhederne at erstatte ældre køretøjer med nye, mere energieffektive lastvogne med lavere CO2 emissioner," udtaler Lars Mårtensson.

I øjeblikket er der ingen beslutninger om skatter eller incitamenter i forbindelse med de nye deklarationskrav. Ikke desto mindre anslås det i EU's ‘A European Strategy for Low Emission Mobility' scenarie, at CO2 emissionerne fra lastvognstrafik vil falde med gennemsnitligt 1,5 % om året indtil 2030.

Brændstofforbrug er faldet

Naturligvis er energieffektivitet på ingen måde et nyt problem, hverken for lastvognsproducenter eller transportvirksomheder. For en gennemsnitlig europæisk transportforretning udgør brændstof cirka en tredjedel af de variable omkostninger, og derfor er alle midler til at reducere brændstofforbruget interessante set ud fra et økonomisk perspektiv. Energieffektivitet er en vigtig konkurrencefordel.

"Energieffektivitet har altid været en kernesag for Volvo Trucks," fortsætter Lars Mårtensson. "Siden starten af 1990'erne har vi formået at reducere brændstofforbruget på nyproducerede lastvogne med en femtedel*, og vi reducerer fortsat brændstofforbruget hvert eneste år. At forbedre energieffektiviteten er også vores vigtigste virkemiddel til at minimere køretøjets klimapåvirkning."

Deklarationer er et udgangspunkt

Volvo Trucks' kunder lægger også betydelige anstrengelser i at forbedre energieffektiviteten. Mange transportvirksomheder er kommet meget langt i deres brændstofbesparende indsats, imens andre ikke altid har kunnet give det samme prioritet. Ifølge Lars Mårtensson er det især for sidstnævnte gruppe, at de nye deklarationsværdier kan udgøre et nyttigt værktøj, når de skal vælge en lastvogn.

"Deklarationen er et godt udgangspunkt, der viser, i hvilken retning man skal gå, men den viser dog ikke hele billedet. For at opnå det lavest mulige brændstofforbrug og klimapåvirkning i relation til køretøjets arbejdsopgaver skal hvert enkelt chassis optimeres til sin opgave med det rigtige udstyr og de rigtige tjenesteydelser. Fokus på brændstofeffektiv chaufførtræning og brugen af avancerede værktøjer til planlægning af transport er eksempler på initiativer, der kan have enormt positive effekter. Vores mål er altid at skabe en omfattende løsning, der leverer den bedst mulige transporteffektivitet for vores kunder. Dette er også til fordel for miljøet," konkluderer Lars Mårtensson.

Fakta

Fra 1. januar 2019 træder en ny EU-lovgivning i kraft, der gør det lovpligtigt at forsyne nye lastvogne med en deklaration, der angiver brændstofforbrug og CO2 emissioner. Lovgivningen introduceres trin for trin for forskellige typer af tunge køretøjer.

Værdierne i deklarationen udvikles individuelt for hvert enkelt køretøj og baserer sig på fabriksspecifikationen og anvendelsen.

Som et grundlag for de deklarerede værdier anvendes en EU-certificeret og standardiseret proces for simuleringen af kørselscyklusser.

*Ved en sammenligning af en Volvo F12 fra 1991 og en Volvo FH13 fra 2016

BILLEDER