Trucks

Volvo Trucks præsenterer fremtidens transportløsning med selvkørende eldrevne køretøjer

Volvo Trucks præsenterer nu en ny type transportløsning, der består af selvkørende, eldrevne erhvervskøretøjer, som bidrager til en mere effektiv, sikker og ren transport. Det langsigtede mål er at tilbyde de virksomheder, der har brug for faste transporttjenester mellem faste punkter, et supplement til de aktuelle tilbud.
Volvo Trucks udvikler en ny type transportløsning

Det voksende befolkningstal og den stigende urbanisering byder på store udfordringer i forhold til at løse miljøproblemer som f.eks. trafikpropper, forurening og støj. Det voksende forbrug, den store vækst inden for e-handel og den udbredte mangel på chauffører stiller større krav til effektive transportløsninger.

"Vi har endnu ikke set transportbranchens fulde potentiale. Alt tyder på, at det globale behov for transport vil blive ved med at vokse i det årti, der ligger foran os. Hvis vi skal blive i stand til at dække dette behov på en bæredygtig og effektiv måde, er vi nødt til at finde frem til nye løsninger.

For at sikre et velfungerende system til transport af varer er vi også nødt til at udnytte den eksisterende infrastruktur bedre, end vi gør i øjeblikket. Det transportsystem, vi er i gang med at udvikle, kan blive et vigtigt supplement til de aktuelle løsninger, og kan hjælpe med at løse mange af de udfordringer, som samfundet, transportvirksomhederne og transportkøberne står over for", siger Claes Nilsson, adm. direktør for Volvo Trucks.

Volvo Trucks' fremtidige transportløsning skal bruges til almindelige og gentagne opgaver, der er karakteriseret af relativt korte køreafstande, store varemængder og en høj grad af præcision i leveringen. Transporter mellem logistikcentre er et typisk eksempel, men der er også andre anvendelsesmuligheder.

"Vores system kan ses som en udvidelse af de avancerede logistikløsninger, som mange brancher allerede anvender i dag. Eftersom vi bruger selvkørende køretøjer uden emissioner eller støj, kan de køre på ethvert tidspunkt af døgnet, både dag og nat.

Løsningen udnytter den eksisterende infrastruktur og eksisterende udstyr, hvilket gør det lettere at dække investeringer og integrere den med den eksisterende drift", forklarer Mikael Karlsson, vicedirektør for Autonomous Solutions.

Driften klares af selvkørende eldrevne køretøjer, der er forbundet til en skytjeneste og et transportcenter. Køretøjerne er udstyret med avancerede systemer til selvkørende drift.

De er bygget, så det er muligt at lokalisere deres aktuelle position med en nøjagtighed på få centimeter, og det er muligt at overvåge dem og analysere den omgivende trafik og så reagere med en høj grad af nøjagtighed.
Transportcenteret overvåger hele tiden status for transporten og holder et præcist øje med hver enkelt køretøjs position, batteriets opladning, lasten, servicebehov og en række andre vigtige parametre.

Ligesom i en industriel produktionsproces er hastighed og udførelse skræddersyet til at undgå unødvendig ventetid og øge præcisionen af leveringen. På den måde er det muligt at minimere spild i form af reservelagre og at øge tilgængeligheden. Køretøjer, der kører på samme rute, sørger i samarbejde for at skabe det optimale flow.

Inden for den nærmeste fremtid vil Volvo Trucks' transportløsning blive yderligere udviklet i samarbejde med udvalgte kunder til prioriterede anvendelser.

Fakta 
• Volvo Trucks har udviklet en ny type transportløsning til gentagne transporter, hvor der kræves en høj præcision mellem faste punkter, som et supplement til de nuværende løsninger.
• Transportløsningen består af selvkørende, tilsluttede eldrevne køretøjer og et transportcenter. 
• Køretøjerne bruges som trækkere og er kompatible med de eksisterende sættevogne.
• Fremdriften er helt igennem baseret på eldrift med et lavt støjniveau. Drivlinen og batterienheden er samme type som den, der bruges i Volvo Trucks' eldrevne lastvogne.