Trucks

Volvo Trucks præsenterer tunge, eldrevne konceptlastbiler til anlægs- og regional transport

Hvordan kan miljø- og klimapåvirkningen fra tung godstrafik reduceres, mens efterspørgslen efter transport fortsat øges? Volvo Trucks, der for nylig har startet salget af eldrevne lastbiler til bytransport, mener, at elektrificeringen kan blive et konkurrencedygtigt alternativ, også for tunge lastbiler. For at udforske og demonstrere mulighederne har Volvo Trucks udviklet to europæiske eldrevne konceptlastbiler til anlægskørsel og regional distribution.
Volvo Trucks demonstrerer tunge eldrevne konceptlastbiler.
Med disse eldrevne konceptlastbiler vil Volvo Trucks udforske, demonstrere og evaluere forskellige løsninger og måle interesseniveauet i samfundet og på markedet.

”Vi ser et stort potentiale for tunge eldrevne lastbiler til regional transport og anlægsopgaver på længere sigt. Med vores konceptlastbiler har vi til formål at udforske og demonstrere forskellige løsninger til fremtiden, mens vi vurderer interesseniveauet på markedet og i samfundet generelt. For at øge efterspørgslen på eldrevne lastbiler skal opladningsinfrastrukturen hurtigt udvides, samtidig med at der skabes stærkere økonomiske incitamenter for vognmændene, der dermed kan fungere som pionerer ved at vælge nye køretøjer med et lavere miljø- og klimafodaftryk", siger Roger Alm, adm. direktør for Volvo Trucks.  

Tunge eldrevne lastbiler kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet for chaufførerne og anlægsarbejderne takket være et lavt støjniveau og nul udstødningsemissioner under driften. Sidstnævnte vil have en betydelig og positiv effekt på luftkvaliteten i byer med mange igangværende anlægsprojekter. Da disse lastbiler ikke støjer, bliver det også muligt at udføre transportopgaver i flere timer i døgnet, hvilket åbner op for nye muligheder for at strømline driften, f.eks. i forbindelse med store anlægsprojekter og til transporter i og omkring byerne.

Det er muligt at reducere transportsektorens samlede klimapåvirkning ved at bruge tunge eldrevne køretøjer til regional distribution. Størstedelen af varedistributionen med lastbil inden for EU er regional.

"I Europa er der et meget stort antal lastbiler, der bruges til regional godstransport, og som har en gennemsnitligt årlig kilometertal på 80.000 km. Det betyder, at en øget anvendelse af eldrevne lastbiler til regional distribution vil resultere i betydelige klimagevinster, forudsat at elektriciteten er fossilfri", siger Lars Mårtensson, direktør for Miljø og innovation, Volvo Trucks.
Volvo Trucks' plan for eldrevne tunge lastbiler til anlægskørsel og regional distribution er til en start at få udvalgte kunder i Europa til at teste et lille antal af fremtidens eldrevne køretøjer. En mere omfattende kommercialisering følger senere.

”Hastigheden af elektrificering afhænger af en række forskellige faktorer. På den ene side er det nødvendigt med en omfattende udvidelse af opladningsinfrastrukturen, og på den anden side er det nødvendigt at sikre, at de regionale strømforsyningsnet kan levere tilstrækkelig overførselskapacitet på lang sigt. Økonomiske incitamenter er nødvendige for at få flere transportvirksomheder til at investere i eldrevne køretøjer. Transportkøberne kan også bidrage ved at tilbyde længere kontrakter og være mere villige til at betale for bæredygtige transporter. Mange transportvirksomheder har meget små marginer, så hver ny investering skal være rentabel", forklarer Mårtensson.  

Parallelt med den øgede elektrificering af transportsektoren vil en løbende forbedring af effektiviteten af forbrændingsmotorer fortsat spille en nøglerolle for fjerntransporten i mange år fremover.

"Moderne lastbilmotorer er effektive energiomformere, der kan køre på diesel eller forskellige vedvarende brændstoffer såsom flydende biogas eller HVO, og der er stadig potentiale for yderligere udvikling af teknologien", siger Mårtensson.

Volvo-lastbiler med alternative brændstoffer/drivliner

  • Volvo FL Electric og Volvo FE Electric. Begge disse lastbiler er fuldt ud eldrevne og er beregnet til f.eks. lokal distribution og affaldshåndtering i bymiljøer.
  • Volvo FH LNG og Volvo FM LNG. Volvo FH til tunge fjerntransportopgaver og Volvo FM til tunge regionale transportopgaver kører på flydende naturgas eller biogas.
  • Volvo FE CNG. Volvo FE til komprimeret naturgas eller biogas er beregnet til lokal distribution og affaldshåndtering.

Læs mere om Volvo Trucks' holdning til bæredygtige transporter:

Salget af Volvo FL Electric og Volvo FE Electric starter

Elektromobilitetswebsted 

Knowledge Hub

Pressemeddelelse om LNG                 

Pressemeddelelse om I-Save

Download billeder her

Se filmen her

Pressemeddelelse som PDF

 

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:
 

Helle Hessel
Marketing, Communication & PR Director, Volvo Trucks
E-mail: helle.hessel@volvo.com
Tlf.: +45 40 16 06 37

 

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger til professionelle og krævende kunder. Virksomheden kan levere en komplet serie af mellemtunge og tunge lastvogne gennem et stærkt forhandlernetværk med 2.100 servicepunkter i mere end 130 lande. Volvos lastvogne bliver produceret på produktionsanlæg i 14 lande verden over. I 2019 leverede Volvo mere end 131.000 lastvogne på verdensplan. Volvo Trucks er en del af Volvo Gruppen, en af verdens førende leverandører af lastvogne, busser og entreprenørmaskiner samt marine- og industrimotorer. Gruppen leverer desuden finansierings- og serviceløsninger. Volvo Trucks’ arbejde bygger på kerneværdierne kvalitet, sikkerhed og miljø.