Trucks

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Volvo Group tager behandlingen af personlige informationer seriøst. Vi værdsætter den tillid, du udviser ved at give os dine personlige informationer. Vi vil altid bruge dine personlige informationer på en korrekt måde, der desuden lever op til den tillid, du viser os.

 Vi vil altid være åbne om, hvilke personlige informationer vi indsamler, hvad vi gør ved dem, hvem vi deler dem med, og hvem du skal kontakte, hvis du har bekymringer omkring vores håndtering af dine personlige informationer.

Generelt om beskyttelse af personlige oplysninger på webstedet

Du kan bruge Volvo Groups webstedunivers uden at afsløre din identitet. Detaljer om de oplysninger, vi indsamler som standard, når du går ind på webstederne, er beskrevet nedenfor. Hvis du tilmelder dig vores tjenester eller kontakter os via formularer, vil der være detaljerede oplysninger om, hvordan dine data behandles i forbindelse med din registrering.

Identifikation og kontaktoplysninger om koncernens dataansvarlige og persondataansvarlige.

AB Volvo ("VOLVO"), som dataansvarlig af personlige data, er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, der vedrører dig i henhold til gældende love og regler for databeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte VOLVOs koncernpersondataansvarlige via e-mail på gpo.office@volvo.com eller via post eller telefon på:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, afd. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gøteborg, Sverige 

+46 (0)31 66 00 00 

Hvilke kategorier af personoplysninger vil VOLVO behandle, til hvilket formål og baseret på hvilket retsgrundlag?

Når du åbner et VOLVO-websted, er din webbrowser teknisk konfigureret til automatisk at overføre følgende data ("logdata") til vores webserver, som vi derefter indsamler i logfiler:

  • Dato for adgang
  • Tidspunkt for adgang
  • Webadressen for det henvisende websted
  • Hentet fil
  • Overført datavolumen
  • Browsertype og -version
  • Operativsystem
  • IP-adresse
  • Din internetudbyders domænenavn

Dette er udelukkende information, som ikke tillader dig at blive identificeret. Denne information er nødvendig til tekniske formål for at kunne levere det indhold, du har bedt om, på korrekt måde, og indsamlingen er et uundgåeligt aspekt ved brug af websteder. Logdataene analyseres udelukkende til statistiske formål for at forbedre vores websted og dets underliggende funktionalitet. Volvo behandler dine personlige data baseret på det juridiske funderede legitime interesser. VOLVOs legitime interesser inkluderer interessen i at administrere koncernens websteder i henhold til fair forretningspraksis og i at bevare tilgængeligheden og funktionaliteten af webstederne. 

Cookies
Vi bruger cookies og tracking-pixels til at indsamle data om din brug af webstedet og på den måde skræddersy webstedet til brugernes behov. Indsamlingen af disse brugsdata og oprettelsen af en brugsprofil udføres på anonymiseret basis ved hjælp af et cookie-id. Vi opretter og gemmer disse brugsprofiler udelukkende i anonymiseret form og kombinerer dem ikke med dit navn eller med andre oplysninger såsom din e-mailadresse, der kunne afsløre din identitet.

Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller levere virusser til din computer. Med informationerne i cookies kan vi forenkle navigationen og lette den korrekte visning af vores websteder.

Hvert websted har sin egen cookieerklæring, hvor du som bruger kan se den nøjagtige anvendelse af cookies for det specifikke websted. 

Videresendelse af data til tredjepart

VOLVO kan få brug for at dele dine personlige oplysninger med øvrige selskaber i Volvo Group, herunder selskaber uden for EU/EØS, for at nå målet med håndtering af personoplysningerne. I forbindelse med håndtering af oplysningerne kan VOLVO også få brug for at videregive dine personlige oplysninger til tredjepartsvirksomheder og -leverandører, herunder virksomheder og leverandører uden for EU/EØS.

Vi samarbejder med en række forskellige tjenesteudbydere om at levere Volvo Groups webstedunivers. VOLVO vil sikre sig, at de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger træffes for at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse. .

Links til andre websteder

Vores websteder kan indeholde links til andre websteder. Vi har ingen indflydelse på, hvorvidt operatørerne af disse websteder overholder databeskyttelsesbestemmelserne.

Hvor længe opbevarer VOLVO dine personlige oplysninger?

VOLVO opbevarer dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som dine personlige data blev indsamlet til. 

Dine databeskyttelsesrettigheder

Du har ret til at anmode VOLVO om at få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger i forbindelse med VOLVO, selskabet håndterer, samt om at få adgang til disse personlige oplysninger. Du har desuden ret til at anmode om rettelse af dine personlige oplysninger, hvis de ikke er korrekte, og til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at anmode om, at håndteringen af dine personlige oplysninger begrænses. Det betyder, at du anmoder VOLVO om at begrænse håndteringen af dine personlige oplysninger under bestemte omstændigheder.

Du har også ret til at protestere imod håndtering i forbindelse med legitime interesser eller i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også ret til dataoverførsel (overførsel af dine personlige data til en anden dataansvarlig), hvis VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger er baseret på tilsagn eller en kontraktlig forpligtelse og er automatiseret. 

Du har også ret til at klage over VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger til en overvågende myndighed.