Trucks

Anna Wrige Berling
2023-03-02
Sikkerhed
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Hvorfor nutidens bytrafik er mere udfordrende for lastbilchauffører

Lastbilchauffører står over for et stigende antal sikkerhedsudfordringer på vores travle byveje. Hvad er grunden til dette, og hvordan håndteres lastbilsikkerhed i vores voksende byer?
 

Der er ingen tvivl om, at vores byer vokser med en eksponentiel hastighed. Ifølge FN boede 55 % af verdens befolkning i 2018 i byområder – dette tal forventes at stige til 68 % i 2050. I mange byer har vejinfrastrukturen ikke udviklet sig i samme tempo, hvilket har forårsaget øget trafik og vanskelige kørselsforhold for lastbilchauffører og et voksende antal vejbrugere verden over.
 

Selvom man på nuværende tidspunkt endnu ikke ved meget om elektriske løbehjuls indvirkning på trafikulykker, har deres udvidet brug tilføjet endnu en dimension til et stigende antal fodgængere og cyklister på vejene. Blandt disse typer af udsatte trafikanter er der ofte en manglende bevidsthed om lastbilers blinde vinkler.
 

Smartphones kan være en stor distraktion for alle trafikanter og yderligere forværre situationen. Ifølge National Highway Traffic Safety Administration, er kørselsdistraktion en væsentlig årsag til bilulykker i USA, hvor meget af distraktionen på vejene kan tilskrives bilister, der sms'er, mens de kører. Det er også almindeligt at se fodgængere – og endda cyklister – bevæge sig rundt, mens de lytter til musik eller bruger deres telefon, med begrænset opmærksomhed på deres omgivelser. Undersøgelser viser, at næsten en femtedel (17 %) af alle fodgængere, der krydser en vej, ikke er opmærksomme på trafikken, fordi de bruger deres smartphone (Volvo Trucks sikkerhedsrapport fra 2017).
 

Voksende e-handel og dets indvirkning på lastbilleverancer

Stigningen i e-handel giver lastbilchauffører flere sikkerhedsmæssige udfordringer. Disse omfatter et behov for at imødekomme hurtigere leveringstider og mangel på passende parkeringspladser for at kunne gennemføre leverancer sikkert i et stigende antal byområder. En årlig undersøgelse udført af American Transportation Research Institute fremhæver, hvordan e-handelsboomet har intensiveret udfordringer mht. lastbilparkering i byområder.
 

"Nutidens lastbilchauffører i byer mødes af svære kørselsforhold på daglig basis: ofte står de over for stramme tidsfrister for arbejdsudførelse, udfordrende vejinfrastruktur til at manøvrere deres køretøj sikkert, og et behov for konstant opmærksomhed på de mange kollisionsrisici på vores overbelastede byveje", siger Anna Wrige Berling, Trafik- og produktsikkerhedschef, Volvo Trucks
 

Lastbilsikkerhed i byerne får den opmærksomhed, den fortjener

Med øget urbanisering og en mere mangfoldig blanding af trafikanter, der kæmper for sin plads, står trafiksikkerhed nu højt på dagsordenen for mange bypolitikere. Unge trafikanter er særligt udsatte; ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er trafikulykker den førende dødsårsag på verdensplan blandt 5-29-årige, hvilket yderligere øger behovet for bedre trafiksikkerhed i byerne.
 

Et af de største problemer for lastbilchauffører er udsynet – især når det kommer til sårbare trafikanter. I London er lastbiler, der er involveret i fatale kollisioner med denne gruppe, ude af proportion. Mens lastbiler kun tegner sig for fire procent af de samlede kørte kilometer i hovedstaden, var tunge lastbiler mellem 2015 og 2017 involveret i 63 procent af dødsulykker med cyklister, mens 25 procent involverede fodgængere (Transport for London). Af denne grund har London nu indført et direktiv om krav til udsyn, der omhandler, hvor meget en chauffør skal kunne se direkte gennem deres førerhusvinduer. Lastbiler skal opfylde standardkrav for at kunne køre i bymidten.
 

I Europa træder EU's generelle sikkerhedsforordning i kraft i 2024. Blandt andre stilles der krav til alle lastbiler i Europa om, at de skal have en aktiv sikkerhedsteknologi, der informerer chaufføren om, hvis der er en sårbar trafikant i risikoområdet foran, på siden eller bag køretøjet. Standardkravene for direkte udsyn følger i 2029. For at opfylde standarden for direkte udsyn skal førerhusdesignet på samtlige markeder ændres.
 

Ydermere er supplerende 360 graders kamerasystemer, der involverer fire kameraer på hver side af lastbilen for at give et komplet overblik omkring køretøjet, nu blevet billigere og mere tilgængelige i lavindkomstlande. I lande med højere indkomst er de allerede installeret på mange bylastbiler.

Nutidens lastbilchauffører i bymiljøer mødes af svære kørselsforhold: stramme tidsfrister, udfordrende vejinfrastruktur og et behov for at forblive opmærksomme på de mange kollisionsrisici på vores overbelastede byveje

Målet om nul dødsfald og en mere helhedsorienteret tilgang til bytrafiksikkerhed

EU's langsigtede mål er at nå ned på nul dødsfald og nul alvorlige kvæstelser, også kaldet "Vision Zero", på de europæiske veje inden 2050.
 

FN har også udlagt et ambitiøst mål om at reducere trafikrelaterede dødsfald og kvæstelser med 50 % på globalt plan inden 2030.
 

Matts-Åke Belin, WHO's globale leder for "Årti for trafiksikkerhed", siger: "Konsekvenserne af lastbilulykker er på grund af deres vægt og størrelse næsten altid alvorlige. Lastbilsikkerhed er derfor en vigtig del af dette globale mål".
 

WHO tilskynder også til mere gang og cykling for at reducere miljøpåvirkningen og øge sundhedsfordele. For at gøre dette, siger Belin, at sikkerhed skal integreret bedre i vores design af byer og organisering af mobilitet.
 

"Tidligere var sikkerhed en "tilføjelse", og ulykker blev normalt tilskrevet menneskelige fejl. Nu forstår vi, at vi er nødt til at forebygge menneskelige fejl og tage en mere systemisk tilgang til trafiksikkerheden. Dette indebærer en tankegang med fokus på sikkerhed, når vi designer veje, og at vi gør brug af den innovative teknologi, vi har til rådighed, til at støtte lastbilchauffører og andre trafikanter.

Sådan er lastbiler blevet forbedret for øget sikkerhed i byområder

Lastbilskørsel i byområder er i dag blevet mere tryg takket være sikkerhedsseler, automatiserede transmissioner, automatisk nødbremsning, aktiv sporassistent og kollisionsundgåelsesteknologi samt blindvinkelkameraer. Situationen er blevet bedre - statistikker i USA og EU fra de seneste årtier har vist, at dødsulykker med tunge køretøjer er faldet markant, selvom det samlede antal lastbiler er steget.
 

Inden længe kan chauffører forvente yderligere tiltag – nemlig lovgivning, der sikrer udnyttelse af de seneste teknologier inden for lastbilers aktive sikkerhedssystemer.
 

"Det er meget tydeligt, at lastbilkørsel i vores byer er blevet stadig mere udfordrende mht. sikkerhed. Med visionen om nul dødsfald øverst på dagsordenen, vil lastbilchauffører begynde at se mere omfattende og obligatorisk sikkerhedssupport, ikke kun via forbedret direkte og indirekte udsyn, men også via intelligente advarselssystemer, der meddeler chaufføren om en forestående kollisionsrisiko. Trafiksikkerhed handler dog også om andet end lovgivning. Det involverer et samarbejde, hvor myndigheder, trafikanter og brancheaktører skal samarbejde om at reducere trafikdødsfald og bevæge sig hen mod et nul", siger Anna Wrige Berling.

Læs mere om sikkerhedsmål for EU og FN, eller lær mere om de kommende generelle sikkerhedsforordninger. Her kan du ligeledes finde mere information om Volvo Trucks sikkerhedsmål og aktuelle funktioner.