Trucks

Lars Mårtensson
2022-04-27
3 min
Elektromobilitet
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Beregning af en lastbils sande klimapåvirkning

At vælge det mest bæredygtige køretøj til dine driftsforhold er ikke altid nemt, men det kan være meget nemmere med en livscyklusvurdering. Det er fordi livscyklusvurderingen skaber et holistisk billede, der tager hensyn til miljøpåvirkningen i hele køretøjets levetid.

Et køretøjs miljøaftryk er ikke begrænset til det brændstof, køretøjet bruger – det omfatter også en række andre faktorer, lige fra udvindingen af de råmaterialer, der anvendes i dets produktion, til dets skrotning og genanvendelse. Først efter at have lavet en livscyklusvurdering (LCA) kan du se køretøjets fulde klimapåvirkning.

 

At sætte emissioner i sammenhæng

Et godt eksempel, der illustrerer værdien af en livscyklusvurdering, er de seneste bekymringer omkring miljøpåvirkningen fra lithium-ion-batterier. Produktionsprocessen for battericellerne er meget energikrævende, og dermed er klimabelastningen ved at producere et elektrisk køretøj væsentligt højere end produktionen af et tilsvarende dieselkøretøj.

I forhold til en komplet livscyklusvurdering er forskellen mellem de to dog ubetydelig. Især for dieselkøretøjet, som vil udlede langt mere CO2 , når det sættes i drift. Hvis el-lastbilen kører på grøn elektricitet produceret fra en vedvarende energikilde, vil dens klimapåvirkning være mindre end diesellastbilen efter blot et år.

 

Tilpasning til en foranderlig verden

Mange af de variabler, der indgår i en livscyklusvurdering, ændrer sig løbende. Der er incitamenter til at lave battericelleproduktionen mindre CO2-belastende, samt forskellige tiltag for at give gamle batterier flere liv. Disse har alle potentiale til at påvirke en elektrisk lastbils samlede miljøpåvirkning.

Energikilden er en væsentlig faktor i et køretøjs livscyklusvurdering. F.eks. varierer en elektrisk lastbils klimapåvirkning meget, hvis den kører på elektricitet produceret af kul i modsætning til en vedvarende energikilde som vand-, sol- eller vindkraft.

Livscyklusvurderingen for en elektrisk lastbil, der kører på elektricitet produceret af en vedvarende energikilde, vil vise en meget lav klimapåvirkning.

Derfor er omstillingen af transportsektoren i høj grad en del af energiomstillingen. Efterhånden som vedvarende brændstoffer bliver tilgængelige i langt højere grad, vil flere og flere mennesker få gavn af klimafordelene ved elektriske lastbiler. Og i fremtiden også af brintlastbiler.

For at hjælpe med at skabe klarhed og vejledning om spørgsmålet, er Volvo Trucks' beregner af miljøpåvirkning tilgængelig online. I første omgang har vi brugt dette værktøj og viden til at hjælpe os selv med at sætte mål og strategier for udviklingen af nye lastbiler. Sådan er det stadig, men nu vil vi også gerne dele adgangen til beregneren for at hjælpe med at guide kunderne gennem de forskellige alternativer og teknologier, der er tilgængelige for dem, så de kan finde den bedste løsning til deres behov.

I sidste ende er en livscyklusvurdering en kontinuerlig proces, og en af de vigtigste faktorer er kundens unikke driftsforhold og behov. Hvis biogas er let tilgængelig for dig, så kan en gasdrevet lastbil være en glimrende løsning, men hvis du har adgang til ladefaciliteter i et land med elektricitet produceret af vedvarende enerkilder, så kan en batteridrevet lastbil være bedst. Med vores beregner kan du virkelig sammenligne og se de forbedringer og fremskridt, du også kan bidrage med over tid.


Prøv Volvo Trucks miljøberegner