Trucks

Hvad er VECTO, og hvilken betydning har det for din transportforretning?

Ylva Dalerstedt
2023-02-22
Bæredygtighed Brændstofbesparelse
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

I de kommende år vil Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) spille en vigtig rolle i at sænke lastbilers CO2-udledning i EU. Dens indvirkning kan allerede ses gennem udviklingen af mere brændstofeffektive lastbiler, hvilket kommer lastbilejere over hele verden til gode.

VECTO blev indført og trådte i kraft i 2019, som en del af EU's CO2-lovgivning (EU-forordning 2019/1242). Det er i bund og grund en form for software, der simulerer CO2-emissioner og brændstofforbrug for enhver given lastbilkombination, baseret på datainput fra producenten. Dette kan omfatte køretøjsspecifikationer, last, brændstof og ruter. Fra 1. januar 2019 skal alle nye lastbiler, der sælges i EU med en totalvægt på over 3500 kg, leveres med en certificeret CO2- og brændstofforbrugsdeklaration genereret af VECTO.


Den overordnede ambition med EU-forordningen er at reducere CO2-emissioner fra tunge køretøjer med 15 % i 2025 (sammenlignet med 2019-niveauer) og 30 % i 2030 (selvom 2030-målet stadig er under diskussion og kan blive endnu højere). VECTOs rolle er at tilbyde et standardiseret værktøj til sporing af hver lastbilproducents fremskridt ift. reducering af CO2-emissioner og sikre overholdelse.


Hvordan har VECTO berørt lastbilejere?

Da VECTO primært henvender sig til lastbilproducenter, har det for størstedelens vedkommende ikke direkte påvirket lastbilejere og transportvirksomheder. Det har dog haft en betydelig indirekte indvirkning ved at foranledige udviklingen af mere brændstofeffektive køretøjer og tjenester. For eksempel viste en uafhængig test for nylig, at visse lastbilmodeller nu forbruger 18 % mindre brændstof end de gjorde i samme test for bare fire år siden.

"Alene i de sidste par år har vi gjort store fremskridt ift. at gøre vores lastbiler mere brændstofeffektive, og det er blandt andet fordi vi har et værktøj som VECTO til rådighed", siger Ylva Dalerstedt, Chef i fjerntransport afd., Volvo Trucks. "Resultatet bringer ikke kun EU tættere på at opfylde sine forpligtelser i Paris-aftalen, men hjælper også transportvirksomheder med at opfylde deres egne CO2-reduktionsmål samt spare på brændstofomkostninger".

VECTO bringer ikke kun EU tættere på at opfylde sine klimaforpligtelser, men hjælper også transportvirksomheder med at nå deres CO2-mål samt spare på brændstofomkostningerne

Det skal bemærkes, at VECTO giver en simuleret brændstofforbrugsværdi baseret på foruddefineret nyttelast og specifikke ruter, men det faktiske brændstofforbrug kan stadig forbedres yderligere gennem f.eks. chaufføroplæring og smarte softwareløsninger – disse er faktorer, som endnu ikke er fuldt integreret i VECTO-værktøjet.

Desuden kan lastbilejere og transportvirksomheder bruge deklarationerne til at sammenligne forskellige lastbilspecifikationer med hensyn til brændstofforbrug og CO2-emissioner. "Der er nogle virksomheder, der ser værdien i deklarationerne, fordi det giver gennemsigtighed og gør dem i stand til at foretage faktabaserede sammenligninger", siger Ylva. "Hvis du virkelig er interesseret i at reducere din CO2-emissioner eller brændstofforbrug, kan VECTO og dets angivelser være et godt værktøj til at træffe mere informerede beslutninger".

Hvad sker der nu?

I 2021 udgav EU sin første rapport baseret på VECTO-resultater fra dets første år, der dækker lastbiler fremstillet i 2019. Dette etablerede status for Europas tunge lastbilflåde for det pågældende år og fastslog udgangspunktet for fremtidige reduktionsmål. Nu er det producenternes ansvar at reducere deres emissioner for at nå EU's mål om en reduktion på 15 % inden 2025.

"Med VECTO har alle lastbilproducenterne ét fælles værktøj og en metode til at etablere deres CO2-aftryk og sporing af fremskridt hen imod opfyldelse af klimamålene", siger Ylva. "For vores ingeniører og produktudviklingsteams er det en kæmpe motivation og et håndgribeligt mål at arbejde hen imod at reducere vores køretøjers VECTO-værdier".

Med VECTO har alle lastbilproducenter ét fælles værktøj og en metode til at etablere deres CO2-aftryk og spore deres fremskridt hen imod opfyldelse af klimamålene

Med EU's mål om 15 % reduktion af CO2 i 2025, der nærmer sig hastigt, vil betydningen af VECTO for producenter af tunge lastbiler kun stige- I de kommende år kan lastbilejere derved se frem til endnu mere brændstofeffektive lastbiler på markedet.

For mere information om VECTO, besøg Europa-Kommissionens hjemmeside, hvor du kan finde:

  • Dokumentation og forordningens fulde ordlyd
  • Ofte stillede spørgsmål
  • Detaljer om simuleringens funktion