Trucks

Ylva Dalerstedt
2024-01-18
Bæredygtighed Spar brændstof
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Hvordan det opdaterede EuroVignette-direktiv vil påvirke lastbilens driftsomkostninger

Vejafgifterne for lastbiler i EU ændrer sig, og afgifterne vil stige drastisk, især for diesel- og gasdrevne lastbiler. Tysklands vejafgift, MAUT, vil være den første til at udrulle det seneste EuroVignette-direktiv. Så hvordan vil MAUT fungere, og hvad kan vognmænd gøre for at mindske emissioner og omkostninger? 
 

I marts 2022 blev EuroVignette-direktivet, som regulerer vejafgifter for lastbiler i EU, revideret. I henhold til de nye regler vil vejafgifter for lastbiler, der kører på Europas hovedveje, for det meste skifte fra tidsbaseret opkrævning til opkrævning baseret på faktisk kørte kilometer i 2030.
 

EU's medlemslande vil også blive forpligtet til at fastsætte forskellige vejafgiftssatser baseret på en lastbils CO2-emissionsklasse. Emissionsklassen afgøres af en lastbils VECTO-klassificering, som er EU's standardiserede beregningsværktøj til måling af CO2-emissioner baseret på data fra producenten. Siden januar 2019 skal alle nye lastbiler, der sælges i EU med en totalvægt på over 3,5 tons, have en certificeret CO2- og brændstofforbrugsdeklaration oprettet af VECTO.
 

Nu er lastbilvirksomheder i Europa et skridt tættere på at se denne reform i aktion. Tyskland vil være det første land til at opdatere sit MAUT-system (tysk for vejafgift) med ændringerne, der træder i kraft fra 1. december 2023.
 

"EU's ambition er ikke kun at harmonisere lastbilafgifter i hele Europa. Det er at tilskynde lastbilvirksomheder til at gå over til renere lastbiler for at hjælpe med at opfylde kommende klimamål. For at gøre dette vil mindre miljøvenlige lastbiler blive dyrere i drift, hvilket tilskynder lastbilvirksomheder til at købe bedre alternativer," siger Ylva Dalerstedt, Segmentchef for fjerntransport, Volvo Trucks. 

Hvordan du specificerer din lastbil for at reducere brændstofforbruget og dermed CO2-emissioner, vil spille en stor rolle i forhold til omkostningerne.

Den måde MAUT i øjeblikket opkræver lastbilvirksomheder på, betyder, at den er i en god position til at indføre EU-direktivreformen. Den anvender allerede luftforureningsafgifter, og vejafgiften er afstandsbaseret og overvåges af myndighederne. For medlemslande, der anvender deres vejafgifter på samme måde (Polen, Belgien, Østrig, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Slovenien og Bulgarien), er fristen for at indføre de nye krav marts 2024.
 

Hvad vil den opdaterede MAUT koste lastbilvirksomheder, og hvordan vil den fungere?

For lastbiler, der kører gennem Tyskland, vil vejafgiften stige markant. For eksempel vil omkostningerne per kilometer for en 4x2 diesellastbil næsten fordobles – fra 19 cent til 34,8 cent. Tidligere var gasdrevne lastbiler fritaget for at betale forureningsafgift, men snart vil der blive pålagt en afgift på 33,2 cent per kilometer*, næsten det samme som en diesellastbil, uanset om lastbilen kører på vedvarende biogas eller ikke-vedvarende naturgas. Dette skyldes, at VECTO-beregningen kun tager hensyn til halerørets CO2-udledning.
 

Ikke desto mindre kan lastbiler optimeres til at opfylde kravene til en bedre emissionsklasse og lavere afgift – og selv små justeringer kan gøre en stor forskel for omkostningerne, siger Ylva Dalerstedt. "En 5 % reduktion i emissioner beregnet af VECTO kunne flytte en 4x2 diesellastbil fra klasse 1 til klasse 2. En yderligere 3 % reduktion kunne flytte den ind i klasse 3. Derfor vil det spille en stor rolle, hvordan du specificerer din lastbil for at reducere brændstofforbrug og dermed CO2-udledning."
 

MAUT-systemet vil kategorisere lastbiler efter vægt og antal aksler, og der er fem emissionsklasser (med tilsvarende afgifter pr. kilometer), som vist i animationen nedenfor.

*Tallene er baseret på en lastbil, der vejer over 18 tons og har mere end fem aksler.

Tyskland bliver det første land til at implementere de nye emissionsklasser den 1. december 2023, hvor omkostningerne stiger drastisk for diesel- og gasdrevne lastbiler. De samlede vejafgiftsomkostninger afhænger af lastbilens vægt og antallet af aksler.

Det er værd at bemærke, at klassificeringen af ​​et køretøj i CO2-emissionsklasse 2 og 3 vil blive genberegnet seks år efter køretøjets første registrering (baseret på de grænseværdier, der var gældende på tidspunktet for vurdieringen).
 

Dette er for at opfylde EU's emissionsreduktionsforløb for lastbiler – en reduktion på 15 % i CO2-emissioner i 2025 sammenlignet med 2019 for 6x4 og 4x2 diesellastbiler, og et øget forventet mål i 2030 (startende i 2025). Grænserne for CO2-emissionsklasser varierer også og skærpes hvert år.
 

Hvordan kan du specificere en lastbil for at sikre den bedste VECTO-klassificering?

Når man specificerer en lastbil, er der fire nøglefaktorer, der skal overvejes for at øge energieffektiviteten – aerodynamik, powertrain, rullemodstand og vægt.
 

Faktisk tegner en lastbils luftmodstand sig for så meget som en tredjedel af brændstoftabet på en typisk langdistancetur kørt på diesel. Førerhusets form og design skal minimere luftmodstanden. Der kan også installeres luftafvisere for at forbedre luftstrømmen rundt om siderne og over ​​lastbilens top.
 

Valget af powertrain (for diesellastbiler) og hjælpeudstyr er afgørende. Motoren, transmissionen og konstantfartholderen har den største indflydelse, og nyere teknologi har øget deres effektivitet. Turbo Compound-motorer giver nu større kraft og brændstofeffektivitet, og automatiserede transmissioner kan bruge realtidsdata til at optimere hvert gearskifte. Brugen af ​​forudsigende konstantfartholder kan også spare brændstof i kuperet terræn.
 

Rullemodstand udgør cirka 9 % af en lastbils brændstofforbrug, og dæk er den dominerende faktor til at reducere disse tab. Til fjerntransport skal det optimale dæk have en lav rullemodstand (helst en A-klassificering i Europa) kombineret med en gummiblanding til minimal friktion.
 

Endelig vil en letvægtsspecifikation for lastbilen også være med til at sænke CO2-emissionen. Til kørsel på motorveje, hvor ujævnt terræn ikke er en faktor, er det muligt at vælge chassisramme, forhjulsophæng og bagaksel med en lavere vægt, blandt andre lettere komponenter.
 

Alternativt kunne det nu være et godt tidspunkt at begynde at overveje lastbiler med nul emissioner, siger Ylva Dalerstedt. "Køretøjer med nul emissioner, såsom batteri-ellastbiler og brændselscelle-elkøretøjer, vil være fritaget for CO2-afgifter indtil 1. januar 2026, hvor en stærkt reduceret vejafgift vil blive indført. De er det oplagte valg, hvis du virkelig ønsker at reducere dit CO2-fodaftryk og potentielt dine samlede ejeromkostninger i det lange løb."
 

Hvordan vil afstands- og CO2-baserede vejafgifter påvirke lastbilindustrien?

Mens Tyskland vil være den første til at indføre det reviderede EuroVignette-direktiv, skal de resterende EU-medlemmer følge trop i 2024-2025. 
 

Resten af ​​verden begynder også at vise interesse for, hvad der sker i Europa, siger Ylva Dalerstedt. "VECTO bliver især observeret nøje af lande som Malaysia og Kina, der ønsker at oprette et lignende CO2-baseret beregningsværktøj for lastbilafgifter."
 

"Samlet set er dette en stor reform for Europa og lastbilsbranchen som helhed. For første gang vil lastbilvirksomheder blive opfordret til at finde bedre løsninger for at sænke CO2-emissionerne, og lastbilproducenter vil have klare rammer at arbejde hen imod for at levere disse løsninger. Og det er det, der er nødvendigt for at hjælpe med skiftet til nul emissioner."

Få mere at vide om de forskellige veje til en fossilfri fremtid her, eller læs, hvordan VECTO påvirker lastbilejere.

Relaterede Insights