Trucks

Forskellige veje til en fremtid uden fossile brændstoffer for lastbiler

Lars Mårtensson
2023-05-29
Bæredygtighed Alternative brændstoffer Elektromobilitet
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Det er klart, at transportindustrien er nødt til at reducere sin CO2-udledning og bevæge sig væk fra fossile brændstoffer. Men der står to store spørgsmål tilbage: Hvad er det bedste alternativ til lastbiler til tung transport, og hvilke bæredygtige muligheder findes der allerede i dag?

I øjeblikket bliver der foreslået flere teknologier, herunder eldrevet via batteri og brintbrændselsceller, samt vedvarende brændstoffer såsom HVO (hydrogeneret vegetabilsk olie) og bio-LNG. De har hver især deres fordele og begrænsninger, når det gælder udvikling, infrastruktur, omkostninger og miljøbelastning i løbet af livscyklus.
 

Maria Grahn, der er lektor ved Chalmers University of Technology, arbejder meget inden for områderne energisystemanalyse og forskning i fremtidens brændstoffer til transport. "Vores målsætning er at forstå de forskellige muligheder bedre i håbet om, at vi kan hjælpe med at vejlede offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere til at finde det bedste alternativ for dem," forklarer hun. "Der er mange forskellige scenarier og spørgsmål, der mangler at blive besvaret. Men under de nuværende omstændigheder ser vi klare trends og tendenser i retning af bestemte brændstoftyper."


Som en del af sit arbejde har Maria bidraget til at modellere fremtidens brændstoffer og tendenser for at hjælpe med at forudsige, hvilke brændstoffer der med størst sandsynlighed vil blive brugt til forskellige transportformer, herunder shipping, luftfart og personbiler. Når det gælder tunge køretøjer, bevæger branchen sig i en klar retning.


"I hvert fald i Europa gælder det, at hvis reglerne praktisk talt forbyder næsten al CO2-udledning fra udstødninger, så er der i praksis kun to muligheder: eldrevet med batteri og brint. Når vi modellerer fremtidens brændstofmix til lastbiler til tung transport, kan vi se, at disse to brændstoffer sandsynligvis vil være dominerende fremadrettet."


Ligger fremtiden for elektriske lastbiler i eldrevet med batteri eller brintbrændselsceller?

Det korte svar er begge dele – men hvilken af de to der er den bedste i en given situation, afhænger sandsynligvis af flere faktorer, f.eks. køretøjets vægt og størrelse, den kørte afstand, tilgængeligheden af brændstof og adgangen til optankningsinfrastruktur.


"Den største udfordring er infrastrukturen, især når det gælder brint, fordi det er svært at flytte," siger Maria. ”Der er også spørgsmålet om, hvor al elektriciteten skal komme fra. Ikke kun til at drive elbiler, men også til at producere den mængde brint, der er behov for. Bortset fra transport vil andre industrier såsom stål- og kemikalieproduktion sandsynligvis også have brug for store mængder brint fremover. Som samfund bliver vi nødt til at producere en masse billig elektricitet for at kunne imødekomme denne efterspørgsel, og den er nødt til at komme fra vedvarende kilder."


Generelt gælder det for nutidens teknologier, at jo kortere afstanden er, desto lettere vil det være at bruge batterielektriske lastbiler, da de har begrænset rækkevidde og kræver steder og tidspunkter, hvor de kan blive genopladet. Ved større afstande, hvor adgangen til opladningsinfrastruktur er begrænset, vil brintbrændselsceller sandsynligvis være en mulighed i fremtiden, da rækkevidden er længere, og optankningstiden er meget kortere. Men brintlastbiler hører stadig fremtiden til. Batteridrevne elektriske lastbiler findes allerede tilgængelige og kan nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer for en stor del af varetransporten i Europa i dag.

Derfor er forbrændingsmotoren ikke død

Da eldrevne tunge køretøjer er relativt nye på markedet, og brintbrændselsceller stadig er under udvikling, forventes konventionelle forbrændingsmotorer at blive hængende i nogen tid endnu. Faktisk er det muligt, at der stadig kunne være plads til forbrændingsmotorer i en verden, hvor man har lagt fossile brændstoffer bag sig og bruger alternative brændstoffer – og i givet fald ikke kun biogas, men også brint og elektrobrændstoffer.


"Elektrobrændstoffer fremstilles ved at blande brint med kulstof, hvorved man kan skabe stort set hvilken som helst brændstoftype, man ønsker," forklarer Maria. "Den største fordel er, at mange elektrobrændstoffer kan bruges i de samme motorer og til den samme optankningsinfrastruktur som konventionelle brændstoffer. Vores modellering viser, at disse brændstoffer sandsynligvis vil blive brugt inden for shipping- og luftfartsindustrien. Og til nogle af de mere krævende transportopgaver, der ikke kan løses med batterielektrisk eller brændselscellebaseret teknologi, kunne elektrobrændstoffer eller brint godt være svaret."

For enhver chauffør, hvis daglige arbejde ligger inden for 300 kilometer, er en elektrisk lastbil allerede en levedygtig og fossilbrændstoffri løsning

Hvilke fossilbrændstoffrie alternativer findes der i dag?

Selvom det kan virke, som om de fleste potentielle løsninger uden fossile brændstoffer tager udgangspunkt i teknologier, der stadig er i pipelinen, findes der allerede biogasdrevne fjerntransportlastbiler og batterielektriske lastbiler til distribution og regional transport på markedet i dag.


"For enhver chauffør, hvis daglige arbejde ligger inden for 300 kilometer, er en elektrisk lastbil allerede en levedygtig og fossilbrændstoffri løsning," siger Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovation i Volvo Trucks. "Det er baseret på én natlig opladning, og hvis det er muligt at integrere en ekstra opladning i lastbilens tidsplan – hvilket vil være nemmere, i takt med at det offentlige opladningsinfrastruktur fortsætter med at udvide sig – så bliver rækkevidden endnu længere."


Den aktuelle status for vedvarende brændstoffer – uanset om det gælder biodiesel, HVO eller bio-LNG – er forskellig fra marked til marked. Forbruget af biodiesel er f.eks. stigende i Frankrig. Virksomheder som Shell øger produktionen af bio-LNG-optankningssteder og gør det mere tilgængeligt for lastbilschauffører, og over hele Europa vokser tankningsnetværket hurtigt. Den finske HVO-producent Neste udvider i øjeblikket sin fabrik i Singapore, hvilket gør den til verdens største. I alle disse tilfælde forventes tilgængeligheden af råvarer til produktion dog at være en begrænsende faktor.


Når det gælder brintbrændselsceller, har Volvo Trucks gennemført sine første test i 2022 og påbegynder kundefelttest om nogle år. Målsætningen er at lancere et kommercielt tilbud i anden halvdel af årtiet.


"Vi set, at der bliver udviklet flere løsninger på samme tid, fordi mange mennesker i transportbranchen kan se, at der ikke er nogen mirakelløsning, der vil løse klimaudfordringen," siger Lars. "Men det er vigtigt at huske på, at disse teknologier kommer til at komplementere hinanden, ikke konkurrere med hinanden. Så hvis du gerne vil bevæge dig væk fra fossile brændstoffer, så skal du ikke vente og se, hvilken teknologi der "vinder" – du kan begynde at se på udviklingen og de tilgængelige muligheder på dit lokale marked allerede nu. Den løsning, du er på udkig efter til at reducere CO2-udledningen, er sandsynligvis allerede tilgængelig."


Du kan høre mere fra Maria Grahn ved at se en kort film, hvor hun deler sit syn på en fossilbrændstoffri transportindustri.