Trucks

Volvo Trucks
2022-12-12
Sikkerhed Elektromobilitet
Author
Volvo Trucks

Volvos elektriske lastbiler – kollisionstestet for sikkerhed

Hvad sker der, hvis en elektrisk lastbil kører ind i en anden lastbil? Eller skrider ud og vælter rundt ved høj hastighed? Anna Wrige Berling, der er sikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks, fortæller hvordan virksomhedens elektriske lastbiler er konstrueret til at være kollisionssikre.

Batteridrevne elektriske lastbiler bliver et mere almindeligt syn på vores veje. Volvo Trucks har fokus på sikkerhed og virksomhedens elektriske lastbiler er udviklet til at være lige så sikre, som alle andre lastbiler. Et vigtigt sikkerhedsaspekt er kollisionssikkerhed, som handler om at udvikle køretøjer, der er modstandsdygtige over for virkningerne af en kollision.


"Volvos elektriske lastbiler har de samme førerhuse som vores traditionelle diesellastbiler, som er blevet grundigt testet for kollisionssikkerhed. De elektriske lastbiler har også de samme avancerede sikkerhedsfunktioner, som er designet til at forhindre ulykker i at ske i første omgang," siger Anna Wrige Berling, sikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.


Virtuelle simuleringer og crash-test i fuld skala

Batteridrevne elektriske lastbiler har deres egne specifikke sikkerhedsudfordringer, hovedsageligt vedrørende elektromobilitetssystemet, som omfatter et 600 V batteri. Risikoen for kortslutninger og kemikalieudslip fra systemet skal minimeres.


Volvo bruger stringente beregninger, virtuelle simuleringer samt crashtest i fuld skala til at verificere sikkerheden for de elektriske lastbiler i tilfælde af en ulykke.


"Beregningerne og de virtuelle simuleringer er grundlaget, når vi udvikler og verificerer et sikkert design til vores elektriske lastbiler. På denne måde kan vi teste en række scenarier og parametre digitalt. For at verificere resultaterne fra simuleringerne udfører vi også kollisionstests i fuld skala af lastbilerne," siger Anna Wrige Berling.

Anna Wrige Berling er sikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.

Kollisionstest simulerer virkelige trafiksituationer

Kollisionstester simulerer virkelige trafiksituationer med det formål at verificere krav til elektrisk, kemisk og brandmæssig sikkerhed.


"Formålet med disse test i fuld skala er at minimere risikoen for brand og kemikalielækager ved at kontrollere, at batterierne og de elektriske komponenter forbliver på plads ved en ulykke, og at højspændingssystemet slukker," forklarer hun.


Der er blevet udført flere typer kollisionstest i fuld skala på Volvo FM Electric. Testresultaterne bekræfter de positive resultater fra de virtuelle simuleringer. 

 

Sidekollisionstest. I denne test styrter en trolley, der simulerer en personbil, ind i siden på lastbilen, hvor batterierne er installeret. Testen bekræfter, at batteripakkerne med deres moduler og celler er godt beskyttede og forbliver på plads, selv når de udsættes for en kraftig påvirkning.
Rulningstesten. Her tvinges lastbilen til at vælte – en almindelig lastbilulykke. Formålet er at kontrollere, at højspændingssystemet slukker, for at minimere sikkerhedsrisici for chaufføren og for redningsholdet.
Barrieretest. Barrieretesten er en kollision, hvor lastbilen støder ind i en barriere, der simulerer bagenden af en anden lastbil. Den elektriske lastbil testes for at sikre, at de elektriske installationer og komponenter under førerhuset forbliver på plads, og at der ikke opstår kortslutninger, som medfører brand eller andre farlige situationer.

Volvo Trucks er den første globale lastbilproducent, der har et komplet udvalg af elektriske lastbiler i serieproduktion.


"Som frontløbere har vi et stort ansvar for at sikre, at skiftet til fossilfri, elektrisk transport sker uden at gå på kompromis med sikkerheden – for chauffører, redningshold og alle andre trafikanter," siger Anna Wrige Berling, sikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.


Se kollisionstestene af Volvos elektriske lastbiler:

LÆR MERE OM SIKKERHED OG VORES ELEKTRISKE LASTBILER